|   |   | 

Birleştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Birleştirme ya da tevhit ne demektir? Nasıl yapılır? Başvuru için hangi belgeler gereklidir?

Birleştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Birbirine bitişik birden çok parselin bir parsel haline dönüştürülmesi işlemine birleştirme ya da tevhit denilir.

Tevhit, aynı kişiye ait birden fazla taşınmaz mal için yapılabileceği gibi, farklı kimselere ait taşınmaz mallar için de yapılabilir.

Tevhit işlemi kapsamında birleştirilecek taşınmaz malların üzerinde, rehin ve irtifak hakları gibi kaydedilmemiş haklar ile taşınmaz mal mükellefiyeti gibi şerhler varsa, bütün hak sahiplerinin ve rehin alacaklarının onayının alınması gerekir.

Birleştirme işlemi, Kadastro Müdürlüklerinde yapılır.

Birleştirme için gerekli belgeler

- Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği.

- Taşınma mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği.

   (Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise aile nüfus            kayıt örneği ve kimliği. Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği.)

- Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği.

- Belediye Encümeni veya İl Encümen Kararı.

Birleştirme işleminde izlenecek yol ve süreç

Birleştirme işleminin yapılabilmesi için döner sermaye hizmet bedelinin bankaya yatırılması gerekmektedir. Bu bedelin ödenmemesi halinde işlem yapılmaz.

Birleştirme işlemi yapılırken, taşınmaz malın maliki veya hissedarlarından herhangi biri gerekli belgelerle bizzat ya da yasal temsilcisi vasıtasıyla taşınmazın bulunduğu kadastro müdürlüğüne gelerek talepte bulunur.

Kadastro Müdürlüğü'nce istem belgesi düzenlenir. Talebin karşılanacağı gün ve saat talep sahibine bildirilir.

Birleştirme işleminin yapılabilmesi için taşınmaz malların birbirine bitişik olması zorunludur.

İmar parsellerinde yapılacak birleştirme işleminde, parselin bulunduğu imar adasının ilgili idareden onaylı ölçü krokisi kontrol edilerek doğruluğu halinde kullanılır. Onaylı ölçü krokisinin bulunmaması halinde ise  öncelikle gerekli büro ve arazi çalışması yapılarak adanın ölçü krokisi hazırlanır. Ölçü krokisi, krokiyi hazırlayanlar ve kontrol edenler tarafından imzalanarak onaylandıktan sonra işlemler yapılır.

Hisseli taşınmaz mallara ilişkin birleştirme istemlerinde tescil işlemi yerine getirilirken bütün hissedarların ya da yasal temsilcilerinin tescil bildiriminde imzalarının bulunması gerekir, ancak mahkeme kararı, kamulaştırma ve kesinleşmiş imar planları gibi maliklerin iradeleri dışında yapılan işlemler, ilgililerin talepleri aranılmadan yerine getirilir.

Gerekli inceleme ve ön hazırlıklar görevli kadastro elemanları tarafından yapılır.

Birleştirme işlemi ile ilgili parsellerin pafta tersimatı ve yüzölçümü kontrolü yapılır. Birleşen parsellerin yüzölçümleri toplamının yeni oluşan parselin yüzölçümüne uygunluğu kontrol edilir. Hata bulunması durumunda ilgili mevzuata göre düzeltilir.

Kontrol işleminden sonra birleştirme işlemi için düzenlenen iki nüsha değişiklik tasarısının İmar Kanunun ve yönetmeliklerine uygunluğunun onayı için taşınmaz malların bulunduğu yere göre, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye encümeninin, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise il encümeninin olumlu kararı alınmak üzere belediyeye veya valiliğe bir üst yazıyla gönderilir.

Belediye veya Valilikten olumlu karar geldikten sonra, kararın tarih ve numarası tescil bildiriminde belirtilmek suretiyle kadastro gören yerlerde, Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğü için biri asıl diğerleri asıl niteliğinde olmak üzere üç nüsha, kadastro görmeyen yerlerde kadastro müdürlüğü ve tapu sicil müdürlüğü için biri asıl diğeri asıl niteliğinde olmak üzere iki nüsha tescil bildirimi düzenlenir.

Düzenlenen tescil bildiriminde, Tapu Planları Tüzüğü gereğince yapılan işlemin üretim yönteminin ve haritanın ölçeğine göre hesaplanan yanılma sınırlarının belirtilmesi esastır.

Tescil bildirimleri isteklerine uygun olarak düzenlendiğine dair ilgilileri tarafından imzalanır. Kadastro Müdürlüğünün kontrol ve onayının ardından tescil bildirimleri ve ekleri tescil için bir üst yazı ile ilgili tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.

Tescil işlemi yapıldıktan sonra tescil bildirimi ve eklerinin aslı tapu sicil müdürlüğünde kalır, diğer nüshaları tescili takip eden on gün içinde bir üst yazı ile kadastro müdürlüğüne iade edilir.

Güncel Emlak Haberleri

Güncel Emlak Kategorisindeki diğer haberler

 • Bakırküre Architects’ten Mutlu ve Verimli Ofisler...
  Bakırküre Architects’ten Mutlu ve Verimli Ofisler...

  25 yılı aşkın tecrübesiyle ofis mekanları üzerine uzmanlaşan Yüksek Mimar Gürhan Bakırküre liderliğindeki Bakırküre Architects, Y kuşağının ve arkadan gelen Z kuşağının beklentilerini de analiz ederek, gelişen teknoloji ve sağladığı avantajlara entegre olmuş ofisler tasarlıyor…

 • Konutder’in Yeni Başkanı Z. Altan Elmas Oldu
  Konutder’in Yeni Başkanı Z. Altan Elmas Oldu

  Konut sektörünün sesini daha güçlü duyurmak ve sağlıklı büyümesinin önünü açmak için 2011 yılında kurulan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nin (KONUTDER) 3 dönemdir Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Ömer Faruk Çelik’in tüzük gereğince görev süresinin sona ermesiyle birlikte Başkanlık görevini Z. Altan ELMAS devraldı.

 • Bilecik’te 2017 Şubat Ayında 373 Konut Satıldı
  Bilecik’te 2017 Şubat Ayında 373 Konut Satıldı

  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2017 Şubat ayında, 2016 Şubat ayına göre yüzde 35,1 oranında artarak 373 adet oldu.

 • Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Değişiyor!
  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Değişiyor!

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğini sil baştan değiştirmeye hazırlanıyor. Hazırlanan yönetmelik taslağına göre İstanbul, Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere imar planlarına aykırı şekilde yapılan yükseklik, yoğunluk artışları yeni dönemde mümkün olmayacak.

 • Isparta Şehir Hastanesi Açılıyor
  Isparta Şehir Hastanesi Açılıyor

  Akfen Holding tarafından 1,1 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen Isparta Şehir Hastanesinin resmi açılışı bugün yapılacak.

 • Eskişehir'de Konut Satışı Arttı
  Eskişehir'de Konut Satışı Arttı

  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Eskişehir'deki konut satışları 2016'nın şubat ayına göre artış gösterdi.

© Copyright 2016 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.