|   |   | 

Kamulaştırma nedir?

Kentsel dönüşümle 20 yılda 7 milyon binanın yenilenmesi öngörülüyor. 2012’de çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’la birlikte riskli yapılar yıkılıp yeniden inşa ediliyor.

Kamulaştırma nedir?

Bu süreçte evini yasa kapsamında yenilemek isteyenler birçok kavramla da karşılaşıyor. Özellikle kamulaştırma en merak edilen kavramlar arasında yer alıyor. Peki kamulaştırma nedir, ne anlama gelmektedir? Kamulaştırma diğer bir ifade ile istimlak; özel kişilere ait taşınmaz malların devlet veya kamu tüzel kişilerince kamu yararı gereğince kanunla gösterilen esaslar çerçevesinde parası peşin ödenmek kaydıyla mülkiyetinin zorla alınmasıdır. Yani, özel mülkiyette bulunan gayrimenkullerin, kamu yararı amacıyla, devlet veya bir kamu tüzel kişisinin mülkiyetine geçmesini sağlayan kanuni bir yoldur.  Mülkiyet hakkının dokunulmazlığı, mutlaklığı kabul edilse de arsa, bahçe, işyeri veya konut vs niteliğindeki mülkiyet hakkına devletin müdahalesi söz konusu olabiliyor. Yani bazı hallerde, devlet vatandaşların mülkiyet hakkına müdahale edebiliyor. İşte kamulaştırma da devletin müdahalelerinden biri olarak ortaya çıkıyor. 

Peki kamulaştırma nasıl olur, nasıl uygulanır ve kamulaştırma türleri nelerdir? 

·        Kamulaştırma; özel mülkiyete konu olan bir taşınmaza; devlete ait kurum ve kuruluşlarca kamu yararı ilkesi çerçevesinde el konulması işlemi olarak tanımlanıyor. 

·        Kamu çıkarları düşünülerek özel mülklere bedeli ödenmesi karşılığıyla el konulmasıdır. 

·        Anayasanın 46. madde düzenlemesine paralel olarak, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu çıkarılarak, kamulaştırmaya ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir. 

·        Kamulaştırma kanunu ile bir taşınmazın bir kamu kuruluşu tarafından kamulaştırma yapılması, yani eski adı ile istimlak edilmesi halinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin nasıl olacağı belirlenir. 

·        Ayrıca Kanunu kapsamında Olağan ve İstisnai olmak üzere kamulaştırma usulleri düzenlenmiştir. Buna göre; Kamulaştırma,

- Trampa Yolu ile Kamulaştırma

-Kısmen Kamulaştırma

          -Acele Kamulaştırma gibi farklı şekillerde uygulanabilir.         

·        Kamulaştırma; özel mülkiyete konu olan taşınmazın bir kısmı veya tamamı üzerinde gerçekleştirilebilir. 

·        Kamulaştırma söz konusu olduğunda; devletin, kamulaştırılan taşınmazın bedelini ilgili kişiye ödemesi gerekir. 

·        Kamulaştırma kamu gücüne sahip bir kamu kurumu tarafından yapılır. Örneğin; Kamu tüzel kişileri, belediyeler, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Üniversiteler istimlak yapabilir. 

·        Kamulaştırma Kanunu gereğince, kamu tüzel kişileri; kamu yararı bulunan hallerde bedelini peşin ödeyerek kanunla gösterilen esaslara riayet ederek özel mülkiyette bulunan taşınmazları alabilir. 

·        Özel mülkiyetinde bulunan arsa-konut vs nitelikteki taşınmazı kamulaştırılan vatandaşlar; kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabiliyor.

Güncel Emlak Haberleri

Güncel Emlak Kategorisindeki diğer haberler

  • Konut Dışı İnşaat Faaliyetleri Zayıflıyor
    Konut Dışı İnşaat Faaliyetleri Zayıflıyor

    Türkiye İMSAD tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan Sektör Raporu’nun nisan ayı sonuçlarına göre, yapı ruhsatlarında gerileme yaşanan konut dışı faaliyetlerin zayıfladığına dikkat çekildi.

© Copyright 2016 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.