|   |   | 

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir?

Akitli tapu işlemleri arasında geçen Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi için istenen belgeler hangileridir?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir?

Tapuda yapılacak işlemler genel olarak akitli ve akitsiz işlemler olarak ikiye ayrılır.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, tapuda yapılacak akitli işlemlerdendir.

Peki, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ne anlama gelmektedir?

Bu sözleşme, bir taşınmaz malın mülkiyetinin devri karşılığında bir kimsenin diğer birini ölünceye kadar bakıp görüp gözetmeyi taahhüt etmesidir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, Tapu Sicil Müdürlüklerinde resmi senet şeklinde yapılır. Tapu dışında bu sözleşmeler, noterde ya da sulh hakimi karşısında da yapılabilir. Noter veya sulh hakimi huzurunda yapılmış ise tapu sicil müdürlüğünde tekrar resmi senet düzenlemek gerekmemektedir. Akitsiz işlemlerde yapıldığı gibi sadece tescil istem belgesi düzenlenir.

Akdin konusu olan taşınmaz malın mutlaka kendisine bakılacak olana ait olması gerekmez. Üçüncü bir kimseye de ait olabilir. Bu halde resmi senede onun da imzasının alınması şarttır. Bakım borçlusu veya alacaklısının birden çok kişi olması mümkündür. Düzenlemelere göre, tüzel kişiler de bakım borçlusu olabilir.

Ölünceye kadar bakma akdinde taşınmaz malını temlik edenin kanuni ipotek tesis etme hakkı vardır. Bu kanuni ipotek resmi senedin içinde yazılabileceği gibi işlem tarihinden itibaren üç ay içinde tesis edilebilir.

Kanuni ipotek karşı tarafın kabul edeceği değer üzerinden, kabul etmezse mahkemece tayin edilecek bedel üzerinden tesis edilebilir. Ancak bakım alacaklısı resmi senette yazılı taşınmazın harca esas değeri üzerinden kanuni ipotek tesisini isterse karşı tarafın iznine veya mahkeme kararına gerek yoktur.

Ölünceye kadar bakma akdine istinaden edinilen taşınmaz malın başkalarına devrinde bir sakınca yoktur.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi için istenen belgeler

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,

2) Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,

3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi işleminin mali yönü

Taşınmaz malların ölünceye kadar bakma sözleşmesine dayanarak devir ve iktisabında 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca, taşınmaz malın genel beyan döneminde beyan edilen değerinden az olmamak üzere beyan edilen değeri üzerinden, bakım borçlusu ve bakım alacaklısından binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir. Ayrıca, kanuni ipotek tesisi talebinde bulunulur ise; teminat gösterilecek miktar üzerinden binde 3.6 oranında harç ve binde 7.5 oranında damga vergisi tahsil edilir.

Taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir.

Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

Emlak Haberleri

Emlak Kategorisindeki diğer haberler

  • Kiracı İle Ev Sahibi Arasında Kalan Emlakçıların Mağduriyetine Son
    Kiracı İle Ev Sahibi Arasında Kalan Emlakçıların Mağduriyetine Son

    Kiracının, kirayı ödememesi halinde mülk sahiplerinin haklarını koruma altına alan yeni bir uygulama hayata geçti. Kiracıya kefil olan uygulama kapsamında, mülk sahiplerinin ödenmeyen kiraları karşılanarak, maddi zarara uğraması önlenecek. Öte yandan, ev sahibi ile kiracı arasında kalan emlakçıların mağduriyetine de son verilmiş olacak.

  • Evinizi kiralamadan önce yapmanız gerekenler
    Evinizi kiralamadan önce yapmanız gerekenler

    Evinizi kiraya vermeye karar verdiniz ve bunun için sadece ilan vermenizin yeterli olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Konut ya da işyerinizi kiraya vermeden önce yapmanız gerekenleri sizin için derledik.

© Copyright 2016 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.