|   |   | 

Tapuda İşlem Yapmak İçin Gerekli Belgeler

Tapu müdürlüklerinde yapılan işlemler sırasında istenen belgelerin özellikleri nelerdir?

Tapuda İşlem Yapmak İçin Gerekli Belgeler

Tapu müdürlüklerinde yapılan işlemler sırasında bazı belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Peki, bu belgelerin özellikleri nelerdir?

Kimlik belgesi:

Tapu müdürlüklerinde kimlik belgesi olarak kullanılabilecek belgeler; fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport (yabancı uyruklular için), avukat kimliği, mavi kart (2013 tarihinden sonra olanlar), yasalara tabi gerçek kişiler için Türk Vatandaşlığından Çıkma Belgesi (Mavi/Pembe Kart)’dır.

Bu belgeler dışında başka bir belge tapu müdürlüklerinde kimlik belgesi olarak kullanılamaz.

İbraz edilen belgede bulunmaması halinde tapuda işlem yaptıracak olanlardan gerçek kişilerin kimlik numaralarını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik ya da MERSİS numaralarını ibrazı zorunludur.

Fotoğraf:

Tapu müdürlüklerine verilecek fotoğrafın özellikleri nelerdir?

Son 6 ay içinde çekilmiş,

Vesikalık,

6x4cm ebadında orijinal fotoğraf olmalıdır.

Fotokopi olan fotoğraflar işlemlerde kullanılmaz.

Yetki Belgesi:

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketler için Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş, 2644 Sayılı Tapu Kanunu'nun 2. Maddesi kapsamında verilen ve yetkililerin kimlik bilgilerinin ve TC Kimlik numaralarının açıkça yer aldığı, işlemin yapıldığı yıla ait olan, yetki belgesi olmalıdır.

Vekaletname:

Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde yapılacak herhangi bir işlem için verilen vekaletnamenin şekli ve içeriği de belirlenmiştir.

Buna göre,

Noterlikçe veya Konsolosluklarca “düzenleme” şeklinde yapılmalıdır.

Vekaletname, nüfus cüzdanı veya geçerli kimlik belgelerine göre düzenlenmiş olmalıdır.

Vekaletname üzerinde vekalet verenin yakın tarihte çekilmiş vesikalık fotoğrafı yapıştırılmış olmalıdır. Vekaletnamede, yapılacak işleme vekalet verenin verdiği yetki, duraksamaya yol açmayacak şekilde açıkça belirtilmelidir (Örneğin; satış, bağışlama, trampa, taksim, ifraz, intikal gibi işlemlerde mutlaka vekilin açıkça yetkili olduğu vekaletname metninde belirtilmelidir).

Vekaletname tevkilen (Birinci vekil yetkisini başkasına devretmişse) düzenlenmiş ise ilk vekaletnamede vekilin bu devir yetkisine sahip olduğu açıkça belirtilmiş olmalı ve bu yetki ikinci vekaletnamede açıkça belirtilmelidir. İşlem sırasında her iki vekaletnamede ibraz edilmelidir.

Vekaletnamelerde düzeltmeler varsa bu konudaki çıkıntılar ve düzeltmeler vekaletnameyi düzenleyen merci tarafından imza ve mühür ile onaylanmış olmalıdır.

Zorunlu Deprem Sigortası:

Tapu müdürlüklerinde işlem yaptırmak için zorunlu deprem sigortası DASK yaptırılması gerekmektedir.

Tapu Müdürlüğünde işleme konu taşınmazın ev, bina, mesken, konut…vb niteliğinde olması,

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında mesken, konut..vb ile ticarethane, büro, iş yeri, dükkan vasıflı bağımsız bölümlerin aynı ana gayrimenkulde bir arada olması durumunda,

İşleme konu taşınmazın cinsinin arazi veya arsa olmasıyla birlikte beyanlar hanesinde bina ve evin muhdesat olarak belirtilmesi halinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçelerinin ibraz edilmesi zorunludur. 

Güncel Emlak Haberleri

Güncel Emlak Kategorisindeki diğer haberler

  • Konut Dışı İnşaat Faaliyetleri Zayıflıyor
    Konut Dışı İnşaat Faaliyetleri Zayıflıyor

    Türkiye İMSAD tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan Sektör Raporu’nun nisan ayı sonuçlarına göre, yapı ruhsatlarında gerileme yaşanan konut dışı faaliyetlerin zayıfladığına dikkat çekildi.

© Copyright 2016 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.