|   |  Aksoy Holding Firması
Aksoy Holding

Aksoy Holding

  • Kuruluş Tarihi : 1978

  • Proje Sayısı : 1

Aksoy Holding, konut, ofis ve residence projeleri, Aksoy Holding hakkında genel bilgiler, projelerin lokasyonları ve Aksoy Holding ile ilgili tüm haberlere bu sayfada ulaşabilirsiniz.

Aksoy Holding Hakkında

1978 yılında kurulan Aksoy Holding, faaliyetlerini 4 iş kolunda sürdürmektedir.
 
Aksoy Holding, Petrol & Enerji alanındaki faaliyetlerini, Turcas Petrol ve iştirakleri aracılığıyla yürütür. 83 yıllık geçmişe sahip Turcas Petrol, sektörde lider konumunda olan birçok şirkete iştirak eden enerji odaklı bir yatırım şirketidir (BIST:TRCAS). Perakende yakıt satış şirketi olan Shell & Turcas Petrol, Turcas’a bağlı, petrol sektörüne hâkim bir şirkettir. Otomotiv yakıtlarında %9’luk bir büyüme kaydeden Shell & Turcas Petrol, dizel satış hacmini önemli ölçüde artırmaya devam ederken gaz ve madeni yağ satışlarında da lider konumunu sürdürmüştür. Enerji (güç) alanında ise Turcas, Alman RWE ile ortak bir girişim çerçevesinde 600 milyon Avroluk bir yatırım yaparak 775 MW üretim kapasiteli Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali kurmuş ve ticari faaliyetlerini başlatmıştır. Turcas’ın iştiraklerinden olan RWE & Turcas Elektrik Üretim şirketi, günümüzde, Türkiye’deki elektrik tüketiminin yaklaşık %2’sini karşılamaktadır. Bilinen enerjilerin yanı sıra Turcas, başta jeotermal olmak üzere yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlarla da varlık portföyünü çeşitlendirmektedir.
 
Aksoy Holding’in faaliyet gösterdiği ikinci iş kolu ise Turizm & Gayrimenkul alanıdır. Hilton oteller zinciri tarafından işletilen İstanbul’un en büyük 5+ yıldızlı oteli Condrad İstanbul’un ana hissedarı olan Aksoy Holding, Aksoy Maslak REIC, Aksoy Bodrum REIC ve Aksoy Petroleum REIC iştirakleri aracılığıyla gayrimenkul projelerine ayrıca yatırım yapmaktadır.
 
Aksoy Holding çatısı altında yer alan üçüncü iş kolu da, Irak ve Azerbaycan piyasalarına odaklanmış olan Uluslararası Ticaret alanıdır. Bu iş kolundaki faaliyetler, Aksoy Enternasyonel, Aksoy Middle East ve Aksoy Irak şirketleri ile yürütülmektedir.
 
Son olarak da Aksoy Holding, PASHA Bank aracılığıyla bankacılık sektöründe faaliyet göstermektedir.
 
Aksoy Holding, Petrol &Enerji, Turizm & Gayrimenkul, Uluslararası Ticaret ve Bankacılık sektörlerinde küresel ortaklarla birlikte yatırım yapmaya devam etmektedir ve kurumsal yönetim, etik değerler, saygınlık ve liderlik bakımından yüksek standartlara sahip dinamik yönetimi ile sürekli büyüyen ve Türkiye’de en çok takdir edilen şirket olma vizyonunu benimsemiştir.
 
Aksoy Holding’in konsolide finansal tabloları uyarınca grubun, toplam varlıkları 1,8 milyar TL’ye ulaşırken, 1.350 kişi istihdam eden şirketin öz sermayesi 2013 sonu itibariyle 1 milyar TL’yi aşmıştır.
 
KURUCU & TARİHÇE
Aksoy Holding’in kurucusu ve başkanı olan Erdal Aksoy 1943 yılında Trabzon’da doğmuştur. Altı kardeşi bulunan Erdal Aksoy, ailenin ikinci çocuğu idi. 7 yaşına geldiğinde Erzurum ve civar şehirlerde kereste, odun ve kömür satışı yapan bir tüccar olan babası Osman Aksoy ile çalışmaya başlamıştır. 1940’ların sonunda ailesinin İstanbul’a taşınmasının ardından Erdal Aksoy, aile işlerinde babasına destek olmak amacıyla İstanbul ve Erzurum arasında seyahatlerde bulunmuştur. İlk ve orta öğrenimine Sarıyer’de devam eden Erdal Aksoy, daha sonra Kabataş Lisesine gitmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun olduktan sonra 1966’da Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.
 
İş hayatına abisi Erol Aksoy ile küçük çaplı inşaat projelerinde başlayan Erdal Aksoy, 1971 yılında İstanbul, Sarıyer’de Mobil Oil satıcısı/bayisi olarak bir akaryakıt istasyonu açmıştır. Bu istasyondaki satış hacminin giderek artmasının ardından balıkçı gemilerine satış yapmak amacıyla Sarıyer, Rumeli Feneri’nde bir istasyon daha açmıştır. Bu alanda başarılı olan Erdal Aksoy, Mobil Oil Türkiye ile ilişkilerini bir adım öteye taşıyarak nakliye işine girmeye karar vermiş ve böylece, Mobil Oil ürünlerini taşımak amacıyla küçük bir tanker alarak ilk başlarda ülke çapında hizmet verirken daha sonra dünya çapında faaliyetini sürdürmüştür. On yıl içerisinde işlerini başarılı bir şekilde büyüterek, kimyasal yük tankerleri, büyük ve orta kuru yük gemileri ve RoRo gemileri (Türkiye’de ilk) dahil 14 gemisi ile Türkiye’nin en büyük armatörleri arasında yerini almıştır. Tüm nakliye şirketlerini, 1978’de kurduğu Aksoy Holding çatısı altında toplamıştır. 1978’in sonunda ise ilk kez, Türkiye kişisel gelir vergisi sıralamasında ilk beşe girmiştir. Erdal Aksoy filosunu piyasaların doruğunda olduğu 1980’lerde satarak petrol işine yoğunlaşmaya karar vermiştir.
 
Erdal Aksoy, 1983 yılında Enak Pazarlama, Depolama ve Nakliyat adı altında petrol ürünleri pazarlama, depolama ve nakliyat şirketini kurmuştur. Aksoy Holding ve Enka Holding’in 50-50 ortak girişimi olan Enak, Birinci Körfez Savaşı’nın başlangıcına kadar 1983 ve 1991 yılları arasında Türkiye, İran ve Irak arasında yüksek hacimli petrol ticareti yapmıştır.  Bu süre zarfında, Enak sadece Türkiye kurumlar vergisi sıralamasına birçok kez en üst sıralarda yer almakla kalmamış aynı zamanda ülkeye yüksek miktarlarda döviz girişi de sağlamıştır. AKSOY Holding, 1991 yılında Enka Holding’in %50 hissesini satın almış ve Enak’ı 2005 yılında yeniden yapılandırarak Aksoy Holding’in inşaat alanındaki iştirakine dönüştürmüştür. Daha sonra 2010 yılında uluslararası ticaret iştiraki olan şirket günümüzde AksoyEnternasyonel adı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.
 
Petrol ürünleri pazarlamasının yanı sıra Erdal Aksoy yerel ortakları ile birlikte 1980 yılında bugün Turcas Petrol olarak bilinen akaryakıt dağıtım şirketi olan Tabaş Petrolcülüğü kurmuştur. Tabaş, çeşitli dağıtım şirketlerinin yaklaşık 800 yakıt istasyonu bayi/sahibi tarafından risk sermayesi olarak kurulmuş; Erdal Aksoy’un liderliğinde hızlı şekilde büyümüştür. 1995 yılında şirketin %50’sini Amerikan şirketi olan Conoco Petroleum Inc. satın almıştır. Güçlü ortağı ile Tabaş 1996 yılında Turcas Petrolcülüğü almıştır. Erdal Aksoy, 1999 yılında Tabaş Petrolcülük ile Turcas Petrolcülüğü Turcas Petrol adı altında birleştirmiştir. Erdal Aksoy ve ailesinin Turcas Petrol’deki hisseleri ayni sermaye olarak 2005 yılında Aksoy Holding’e aktarılmış ve aynı yıl Aksoy Holding, Conoco Phillips’in Turcas’daki hisselerini de satın alarak günümüzde de geçerli olan hisse çoğunluğuna (%51,55) sahip olmuştur. Turcas, akaryakıt perakendeciliği faaliyetlerini yeni bir ortak girişi şirketi altında Shell Türkiye ile 2006 yılında Shell & Turcas Petrol olarak birleştirmiş ve bu şirket, Capital dergisine göre 2013 yılsonu itibariyle gelir bakımından Türkiye’nin beşinci büyük şirketi olmuştur. Shell & Turcas’ın %30’u Turcas’a aitken %70’i Royal Dutch Shell’in %100 dolaylı iştiraki olan Shell Türkiye’ye aittir. Aksoy Holding’in hakim şirketi olan Turcas Petrol, petrol ve enerji sektöründe 15 iştirakin doğrudan ve dolaylı çoğunluk ya da azınlık hissesine sahiptir. Turcas Petrol hisseleri, 1992 yılından beri Borsa İstanbul’da (BIST:TRCAS) işlem görmektedir. Turcas, geniş yelpazeli, enerji odaklı bir yatırım şirketi olup birinci sınıf uluslararası enerji şirketleri ile değer yaratan projelerde uzun vadeli ortaklıklar kurarak büyüme stratejisi ile Türkiye’de eşsizdir.
 
Aksoy Holding, Aksoy International, Turcas Petrol ve Turcas Enerji Holding, Turcas Elektrik Üretim, Turcas Enerji Ticareti, Turcas Gaz ve Turcas Rüzgar gibi yüzde yüz iştiraklerinin yönetim kurullarına başkanlık eden Erdal Aksoy aynı zamanda Shell & Turcas Petrol ve RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş’nin de yönetim kurulu üyesidir.
 
Petrol ve enerji işinin yanı sıra Erdal Aksoy kardeşi Erol Aksoy ile birlikte 1980’lerin sonunda Türkiye’nin giderek büyüyen turizm ve gayrimenkul sektörlerine de yatırım yapmaya başlamıştır. İki kardeş 1988 yılında Yeditepe Beynelmilel Otelciliği açmış; Amerikan Hilton Hotels Corp., Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu  ile ortaklık kurarak, Türkiye’deki en büyük otel olan İstanbul Boğazı manzaralı beş yıldızlı, 670 odalı birinci sınıf Conrad İstanbul’u inşa etmiştir. 1992’de kapılarını açan Conrad İstanbul, Aksoy Holding kapsamında gayrimenkul ve turizmin baş tacı olmaya devam etmektedir.
 
2013 yılında TAIB Yatırım Bankasının satın alınmasıyla Aksoy Holding, Erdal Aksoy’un liderliğinde iş kollarına, hareketli Türk Bankacılık sektörünü de dâhil ederek genişlemiştir.
 
Seçkin ve saygıdeğer girişimci iş hayatının yanı sıra Erdal Aksoy, milletine ve yurttaşlarına hizmet etme amacıyla bir dizi sivil toplum kuruluşu, devlet kuruluşunda da aktif rol üstlenmiştir.
 
1980 ve 1985 yılları arasında Türk Armatörler Birliği Başkanlığı görevini üstlenen Erdal Aksoy, 1982 ve 1986 yılları arasında da Deniz Ticaret Odası Kimyevi Madde ve LPG Yük Gemiciliği Meslek Komitesi Başkanlığı görevini yürütmüş ve 1986’da TISK Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.
 
Erdal Aksoy, 1976 ve 1990 yılları arasında Sarıyer Spor Kulübü Başkanı olarak hizmet vermiş ve bu dönemde takımı, Türkiye birinci liginde en başarılı yıllarını yaşayarak Avrupa Balkan Şampiyonluğunu kazanmıştır.
 
Belirli bir süre boyunca politikaya atılan Erdal Aksoy, 1989 ve 1993 yılları arasında Anavatan Partisinin (ANAP) Sarıyer İlçe Başkanlığını üstlenmiş; daha sonra 1993 ve 1997 yılları arasında ANAP İstanbul İl Başkanı olarak görev yapmıştır.
 
Erdal Aksoy Eduard Shevardnadze Türkiye-Gürcistan İşbirliği Vakfı ile Türk Gürcü Eğitim ve Kültür Vakfının önde gelen kurucularındandır. 1998’den beri Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin (TUSİAD) üyesi olan Erdal Aksoy, 2000 yılından beri Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV),Yüksek Danışma Kurulu üyesi, 2013 yılından beri de Azerbaycan Diplomasi Akademisinin (ADA) Mütevelli Heyeti üyesidir.
 
Erdal Aksoy’un aldığı ödüller arasından şunlar yer almaktadır:
İstanbul Ticaret Odası’nın 1978 ve 1980 yılları arasında ülke çapında en fazla kişisel gelir vergisi ödeyen 5 mükellef altın madalyası
Ülkeye yüksek döviz girdisi sağlaması nedeniyle 1980 ve 1985 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası ve Deniz Ticaret Odası tarafından verilen çeşitli madalya ve takdir belgeleri ile
Ana Ortağı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi olduğu şirketler adına İstanbul ve Türkiye çapında en yüksek kurumlar vergisi ödemeleri nedeniyle İstanbul Ticaret Odasından 1996, 1997, 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında aldığı çok sayıda altın, gümüş, bronz madalyalar ve takdir belgeleri
 
İngilizce bilen Erdal Aksoy, 1974 yılından beri Belkıs Aksoy ile evlidir. Sanatsever Erdal ve Belkıs Aksoy çifti, Hüseyin Avni Lifij ve Timur Kerim İncedayı tablolarından oluşan seçkin bir koleksiyona sahiptir. Çiftin, Banu Aksoy Tarakçıoğlu (1975) ve Batu Aksoy (1977) olmak üzere iki çocuğu vardır. Banu Aksoy Tarakçıoğlu ve Batu Aksoy, Aksoy Holding hissedarı ve Yönetim Kurulu üyesi olup şirket faaliyetlerini Erdal Aksoy ile birlikte yürütmektedirler.
 
Aksoy Holding, Petrol & Enerji, Turizm & Gayrimenkul, Uluslararası Ticaret ve Bankacılık sektörlerindeki faaliyetlerini genişleterek ve bu alanlardaki yatırımlarına devam ederek Net Varlık Değerini arttırmayı planlamaktadır.
 
VİZYON & DEĞERLER
Aksoy Holding’in vizyonu, Petrol & Enerji, Turizm & Gayrimenkul, Uluslararası Ticaret ve Bankacılık sektörleri odaklı bir yaklaşımla, Türkiye’nin en beğenilen, dinamik yönetimi, sürekli ve sürdürülebilir büyüme ile değer yaratan yatırım şirketlerinden birisi olmaktır.
 
Aksoy Holding’in temel değerleri: saygınlık, girişimci düşünce, farklılaşma, liderlik, en yüksek etik değerlere ve kurumsal yönetim standartlarına sahip olma ile güçlü ortaklıklardır.
 
Sadece en iyi bildiğimiz faaliyetleri yerine getiriyoruz. Sürekli öğrenme ve müşterilerimiz ve paydaşlarımız ile bilgi paylaşımı günlük yaşantımızın bir parçasını oluşturmaktadır.
En iyi kişiler ile çalışmaya, gelişme ve ilerleme için imkanlar sunmanın önemine inanıyoruz.
Bir taraftan, ulusumuzun başarısına katkı sağlamayı amaçlarken, bir taraftan da Türkiye’nin mirasını ve değerlerini koruyoruz.

TEMEL DEĞERLER
İş yaklaşımımız büyük ölçüde, coğrafi sınırları, kültürleri ve nesilleri kuşatan değerler ile desteklenmektedir.
 
Açıklık
Tüm müşterilerimiz, paydaşlarımız ve iş ortaklarımızla açık ve şeffaf bir işbirliği sağlanmasına önem veriyoruz. Aynı şekilde müşterilerimiz, paydaşlarımız ve iş ortaklarımızdan da beklentimiz bu yöndedir. Sadece, açıklık güven sağlar.
 
Karşılıklı fayda
Her zaman işin tüm paydaşlar için karlı olması gerektiği kanaatindeyiz. Sadece kazan-kazan çözümler, hem kısa hem de uzun vadede iş açısından verim sağlayabilir. İş, süreçte yer alan herkes için karlı ve cezbedici olmalıdır.
 
Sorumluluk
Faaliyetlerimizi yurt dışında sürdürsek de, merkezi olmayan ve yerel bir tarz benimsiyoruz. İştiraklerimizdeki ortaklıklarımız, işin günlük olarak yönetilmesinde büyük oranda bağımsızlardır. Buna karşılık beklenen ise yüksek düzeyde profesyonellik ve güvenilirliktir. Önceliğimiz kendimiz olmakla beraber, ihtiyaç duyan her ortağı desteklemeye her zaman hazırız.

Tel: 0212 259 0000
Fax: 0212 259 0000
Email: info@aksoy.com
Adres: Ahi Evran Sok. 6  Aksoy Plaza Kat 7  Maslak 34398 İstanbul / Şişli

Aksoy Holding Projeler Haritası

Aksoy Holding Projeleri

Aksoy Holding Haberleri

daha fazla yükle

© Copyright 2020 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.