|   |  Altan İnşaat Firması
Altan İnşaat

Altan İnşaat

  • Kuruluş Tarihi : 2000

  • Proje Sayısı : 1

Altan İnşaat, konut, ofis ve residence projeleri, Altan İnşaat hakkında genel bilgiler, projelerin lokasyonları ve Altan İnşaat ile ilgili tüm haberlere bu sayfada ulaşabilirsiniz.

Altan İnşaat Hakkında

ALTAN İNŞAAT

Altan İnşaat Tic. ve San. A.Ş. ilk olarak İstanbul’un Avcılar ilçesinde kurulmuş ve çoğunlukla inşaat sektöründe faaliyet göstermiştir. 2000 yılı sonrası İstanbul Beylikdüzü Ve Muğla Bodrum İlçelerindeki beldelerde inşaat projeleri ile sektörde devamlılığını sağlarken aynı zamanda insanlarla yaşam alanı yaratmadaki başarısını, yaşam alanlarını temiz çevreye dönüştürme anlayışından hareketle kent temizliği ve çöp toplama alanına taşımıştır. Altan İnşaat Tic. Ve San A.Ş. yönetim politikasının bir parçası olarak çevre performansını sürekli olarak geliştirmeye, faaliyet esnasında tüm proses, yapı ve hizmetleri nedeniyle oluşabilecek olumsuz çevresel etkileri önlemeye kararlıdır.

Kurulduğu yıldan beri çevre bilinci ile hareket eden Altan İnşaat AŞ. doğaya ve insan sağlığına gösterdiği özenle sektörde örnek bir firma olmuştur, bu konudaki hassasiyetini 2005 yılında aldığı "TS EN ISO: 14000" Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ile kanıtlamıştır. Şirket bünyesinde sürekli yenilenen, TS EN ISO 14001/2004 – K-Q TSE ISO EN 9000 – Çevre Ve Şehircilik il Müdürlüğünden Atık Taşıyan Araçlar İçin Lisans Belgeleri (Tıbbi Atık H6 H9 AYGEİY) Karayolları İle Tıbbi Atık Taşıma Uygunluk Belgeleri 180101 180102 180103 180104 180201 180202 180203, TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından K1 Yetki Belgesi, TS 8358 Belgesi, TS 13354 Belgesi, TS 13111 Belgeleri mevcuttur.

Misyonumuz
Görev bölgesindeki kamu temizlik hizmetlerini, bölge halkının takdirini kazanacak şekilde planlı, zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirmek. Yasal gerekliliklerden taviz vermeden insanlara ve çevreye saygılı işler yapmak.

Vizyonumuz
Faaliyet gösterdiği alanlarda vazgeçilmez ve tek isim olmak. Kaliteli, çevreye saygılı ve insan yaşamının değerine her zaman önem veren bir firma anlayışıyla rakipleri arasında farklılık oluşturarak müşterileri tarafından seçilme nedeni yaratmak.

BYS Politikası
Müşteri taleplerine ve yasaların öngördüğü şartlara uygun hizmet verebilmek adına; özenle seçilmiş tedarikçilerden zamanında sağlanan iş sağlığı ve güvenliği ile uyumlu, ekonomik, çevreci ve kaliteli girdiler kullanmak suretiyle müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.
Sürekliliğini sağladığımız eğitimlerle seçkin ve katılımcı personel yaratmak.
Paydaşlarımızı en üst seviyede korumak.
Çevreye ve insana olumsuz etki edebilecek riskleri ortadan kaldırmak veya minimize etmek.
BYS politikamızı kamuoyu ile paylaşarak; kalite, çevre ve sağlık-güvenlik performansını sürekli geliştirmek.
Taahhüt etmiş olduğumuz gibi BYS şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek.
Günün koşullarına ayak uydurmak üzere değişim ve yenilikleri takip ederek; gerek kurumsal kültür, gerekse teknolojik anlamda gelişimi sağlamak.
Yapılan her başarılı işte; en alt kademeden en üst kademeye kadar herkesin emeği olduğu bilinciyle ve kurumsal birlik düşüncesiyle hareket etmek. Bu güç birliğiyle birlikte yeni atılımlar gerçekleştirmek.

Stratejiler
1. Müşteriler: Müşterilerine daima dürüst olmak ve onların isteklerinden sapma yaratmamak.

2. Tedarikçiler: Özenle seçilmiş tedarikçiler ile çalışmak.

3. Rakipler: Tüm rakiplerine örnek teşkil edecek firma düzeyini sürekli korumak.

4. Paydaşlar: Tüm paydaşlarını en üst seviyede korumak.

5. Kalite: Hizmet ve üretim kalitesinden asla taviz vermemek ve sürekli gelişime açık olmak.

6. Çevre: Yasalar çerçevesinde olmak üzere çevreye zarar vermeyecek her türlü duyarlılığı faaliyetlerine yansıtmak.

Stratejik BYS Hedefleri
Bölgemiz kamu temizlik hizmetlerini yine bölgemiz halkına örnek olacak şekilde ve yasalar / müşteri şartları doğrultusunda en üst seviyede gerçekleştirerek insanlara ve çevreye saygılı hizmetler vermek suretiyle müşteriler tarafından vazgeçilmez tedarikçi olmak.
Temizlik hizmetlerinde kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, maliyet ve teslimat kriterlerini sürekli öncelik kabul ederek müşterilerin tedarikçileri arasında ilk seviyede yer almak.
Üretim ve hizmet proseslerini çevreye ve çalışan personele zarar vermeyecek şekilde düzenleyip işleterek sağlıklı, güvenli, çevreci yaklaşımı etrafındakilere örnek olacak şekilde tüm proseslerinde uygulayarak müşterilerini ve halkı en üst düzeyde memnun etmek.
Güncel yasal iş sağlığı-güvenliğini ön planda tutan ve müşteri gerekleri proseslerine yansıtılmış olan çevresel kirliliğin önlenmesi bazlı proseslerini taviz vermeden işleterek bu proseslerinden çıkan atık miktarlarını minimize etmek.
Çalışan personelin sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurup, müşteri ihtiyacını karşılayacak üretim ve hizmet kapasitesini sağlayarak sektör içerisindeki pazar payını sürekli arttırmak.
Üretim ve hizmetlerinde seçtiği geri dönüşümlü girdi kaynakların (enerji, ürün, yedek parça vb…) ve kullanımlarının optimizasyonunu sağlayarak üretim/hizmet maliyetlerini sürekli optimumda tutmak.
Özenle seçilmiş tedarikçilerle çalışmak ve tedarikçilerinin sıfır hatalı girdi sağlama seviyesinde kalmalarını sağlamak.
Kurulu Kalite-Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmek.
İlk defada doğru işlem yaparak, kağıt kullanımını minimumda tutmak ve kullanılmayan evrakların tekrar kullanıma sunumunu tüm firma personeline benimsetmek.

İSG Politikamız
İş yeri ve eklentilerinde; çalışanların sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlülükte bulunan ISG mevzuatlarına ve ISG ile ilgili olarak diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gerektiğinde kullanılmasını sağlamayı,
İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, tüm çalışanlarımızın katılımıyla etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamaktır.

Kalite, Çevre ve İSG Politikası
Takım Çalışması ve eğitimli personel ile hizmetimizin kalitesini sürekli arttırmak,
Müşteri ve çalışan memnuniyetimizi sürekli arttırmak,
İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak,
Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek,
Tüm faaliyetlerimizde, çevre esasları doğrultusunda hareket etmektir.

Telefon: 0212 855 3410
Telefon: 0212 855 6464
Fax: 0212 855 3409
Email: info@altaninsaat.com.tr
Adres: Adnan Kahveci Mah. Avrupa Cad. Orkide Apartmanı No: 98/2 Beylikdüzü / İSTANBUL

Altan İnşaat Projeler Haritası

Altan İnşaat Projeleri

© Copyright 2021 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.