|   |  Arter İnşaat Firması
Arter İnşaat

Arter İnşaat

  • Kuruluş Tarihi :

  • Proje Sayısı : 2

Arter İnşaat, konut, ofis ve residence projeleri, Arter İnşaat hakkında genel bilgiler, projelerin lokasyonları ve Arter İnşaat ile ilgili tüm haberlere bu sayfada ulaşabilirsiniz.

Arter İnşaat Hakkında

ŞİRKET PROFİLİ
Tescilli Şirket Adı: ARTER İnşaat Yatırım Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Tescil veya Kuruluş Tarihi: 2005

Kayıtlı Olduğu Ülke: İstanbul / Türkiye

Ticaret Odası Sicil Numarası: 562439-510021

Ödenmiş Sermaye: 1.500.000 TL (Türk Lirası) (01 OCAK 2010 Tarihi itibariyle)

1 000 000 ABD Doları (eşdeğeri)

TS EN ISO 9001: 2000 Kayıtlı Sertifika No: AQ/TR/1053

TS EN ISO 14001: 2004 Kayıtlı Sertifika No: AQ /14001/125

OHSAS 18001: 2007 Kayıtlı Sertifika No: AQ/OHSAS/04

Kayıtlı Merkez Ofis Adresi: Mahir İz Caddesi, No:18 Kat:2 Ofis:5 Altunizade - İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90.216 474 73 73 (pbx)

Fax: +90.216 474 34 84

E-Posta: arter@arterinsaat.com.tr / info@arterinsaat.com.tr

MİSYON VİZYON VE DEĞERLER

Mühendislik ve yönetim bilimlerinin hedefi son gelinen teknolojiyle daima yüksek kalite hedeflemektir.ARTER standartları uluslararası kabul görmüş prosedürlere dayanmaktadır. ARTER'in şirket içi sistemleri arasında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevresel Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi bulunmaktadır. Mühendislik tasarımından işletmeye almaya kadar, ARTER tüm kalite yönetimi gereksinimlerine uyar. Sürekli gözden geçirilen iş programları sayesinde, uygulama planına, prosedürlere, şartnamelere ve işin tasarım ana hatlarına en iyi güncellemeler dahil edilir.ARTER, ofislerinde, şantiyelerinde ve ilgili tesislerinde çalışan tüm personelini ve iş ortaklarını korumak için Çevre, Güvenlik ve Sağlık (ÇGS) politikasını sürekli olarak uygulamaktadır. Bu politika, iş nedeniyle doğabilecek her türlü kirlilik, tehlike ve kazaya karşı korumayı içerir.

Tamamlanan ve devam eden projelerdeki her mühendislik detayı sürekli sorgulanır, yeniden incelenir ve daha iyi ve daha etkin sonuçlar için mühendislik çözümleri sürekli araştırılır ve geliştirilir.

ARTER, tüm ofis ve şantiyelerinde, en yeni iş politikalarını ve güncel çalışma koşullarını benimser; çalışanlarının şirketin hedeflerini rahat, sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlar.ARTER sahip olduğu yüksek beceri sahibi personel ve işgücü, en önemli rekabet avantajlarından biri personelin performansını geliştirmede eğitimin önemli bir unsur olduğunu ve aynı zamanda bu performansın, ARTER ve müşterilerinin gurur duyabilecekleri başarılı projelere dönüşeceğini kabul eder.
ARTER'in yurtiçi ve yurtdışı hedeflerindeki başarının temelinde, sahiplendiği vizyon ve değerler vardır.

ÇEVRE GÜVENLİK VE SAĞLIK

ÇGS'nin şirket için bir değer olduğu, şirketin bütün çalışanları tarafından bilinir ve önemsenir.

ÇGS Yönetim Sistemi 5 Adımda uygulanır:
ÇGS politikasının oluşturulması
Düzenlenmesi
Planlama ve uygulama
Performansın ölçülmesi / izlenmesi
Denetleme ve gözden geçirme.
Güvenlik bilincini artırma, daha güvenli çalışma koşullarını sağlama adına ARTER'in daima kapsamlı bir ÇGS eğitim programı olacaktır. ARTER Kalite ve ÇGS El Kitabında, kuruluş içerisindeki bireylerin tüm rolleri ve sorumlulukları pozitif bir ÇGS bilgi birikiminin gelişmesine ve artmasına yardımcı olmak için açıkça tanımlanmıştır.

ARTER şunları ele alır:
Yeterlilik (istihdam, eğitim ve danışmanlıkta)
Kontrol (sorumlulukları dağıtma, mesuliyet verme, taahhüdü sağlama, komut verme ve denetleme)
İşbirliği (şahıslar ve gruplar arasında)
İletişim (yazılı ve sözlü)

Tüm yöneticiler ÇGS'ye, ÇGS yönetim sistemini daha etkili şekilde işletmek amacıyla bir disiplin prosedürü ve ödül programı kurmak ve uygulamak için açık bir bağlılık gösterir.

İzleme, ÇGS performansını korumak ve geliştirmek için önemlidir. ARTER,herhangibir kaza, olay, hastalık veya çevresel sızıntı gerçekleşmeden, planların başarısını ve standartlara uygunluk derecesini izleyen pro-aktif sistemin, ÇGS performansında anahtar bir faktör teşkil ettiğine inanır.

Denetleme ve gözden geçirme ve riskleri geçmiş deneyimlerden öğrenilmiş derslerle yönetmek, ÇGS düzeltici faaliyetleri üzerinde hatır sayılır gelişmeler sağlar. Dahili ve harici denetimler sürekli olarak gerçekleştirilir.

Çevre, güvenlik ve sağlık, aslında, en yüksek önceliktir. ARTER, her projede, kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak ÇGS'nin korunması ile ilgili, dünya standartlarında performansa ulaşmanın önemini bilir ve kabul eder. Tüm personel bütün ÇGS programlarına aktif olarak katılmaları yönünde teşvik edilir ve "Sıfır Kaza" politikasınına başarıyla ulaşmak için ihtiyaç duydukları tüm eğitim ve gelişmeyi temin amacıyla çaba sarf edilir.

ARTER'de üstlenilen her iş için "Sıfır Kaza" politikası hedeflenir. ARTER, ofislerinde, şantiyelerinde ve ilgili tesislerinde çalışan tüm personelini ve iş ortaklarını korumak için, kapsamlı Çevre, Güvenlik ve Sağlık (ÇGS) politikası uygular. Bu politika, iş nedeniyle doğabilecek her türlü kirlilik, tehlike ve kazaya karşı koruma içerir. ÇGS Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevresel Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi standartlarına dayanır.

KALİTE YÖNETİMİ

ARTER'in Kalite Yönetim Sistemi, hızlı karar vermek ve sonuç alabilmek için, en az gerekli olan bürokrasi ve dokümantasyon prensipleri ile oluşturulmuştur.Aşağıda belirtilmiş bu özellikler proje bazlı yönetim kuralları ile kazanılmış ve kalite yönetim sistemine entegre edilmıştir.

Müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmaya gayret etmek,Ortak hedef ve yön oluşturmaya liderlik ederek, şirket hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanların tamamıyla dahil olabilecekleri süreklilik gösteren ortamı oluşturmak,ARTER personelinin, organizasyonun merkezinde olduklarının bilincinde olmaları ve onların yeteneklerinin ARTER'ın kalite başarısı için kullanılmasını sağlamak,
ARTER'in genel performansının, ARTER organizasyonun daimi bir hedefi olarak sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Alınan tüm kararlarda veri ve bilgilerin analizine dayanan çalışmalar yapmak,
Tedarikçiler ile, ortak değerler oluşturmak için, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmak.
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ARTER Kalite Yönetim Sistemi'nin sürekli güvencesi ve geliştirilmesi için önemli bir araç olarak kullanılır.ISO 9001:2000 sertifikasının geçerliliğinin devamı için şirketimizde periyodik denetlemeler gerçekleştirmektedir.

Faaliyet Alanımız

Yurt içinde olduğu kadar dışında da önemli sınai, ticari üstyapı ve altyapı tesislerinin inşası ve işletilmesi için yüklenici olarak faaliyet göstermektir.

Misyonumuz

Üstlendiği görevleri kalite ve uygulama süresi açısından üstün başarı ile yürüten bir işletme olma özelliğimizi korurken, çalıştığımız ülkelerin ekonomilerine katkımızı sürekli olarak arttırmak; müşterileri tarafından katılımı istenilen bir şirket olmak; girişimlerinden makul bir kar marjı elde etmeyi sürdürmek; ve çalışanlarının parçası olmaktan gurur duyacağı bir şirket olmak.
Temel Prensiplerimiz:

Kuruluşumuzdan itibaren aşağıda belirtilen prensiplere bağlı kaldık ve misyonumuzu yerine getirmek için bunlara gelecekte de bağlı kalacağız.
Genel ve mesleki etiklerden ödün vermemek,

Müşterilerimize ve ortaklarımıza karşı, yalnızca sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmenin ötesinde, her zaman yapıcı bir tutum sergilemek,
Yeniliklere karşı açık olmak, son teknolojileri kullanmak ve her zaman daha iyiyi aramak,

İş güvenliği ve çevrenin korunması konularında duyarlı ve dikkatli olmak,
Genç çalışanlarımızı, yaratıcı, çalışkan ve dürüst olma kültürümüze göre eğitmek ve çalışanlarımızın kendine güvenen, iletişime açık, kendilerine verilen yetkileri kullanmaya ve sorumluluk almaya hazır bireyler olarak çalışmalarını sağlamaya özen göstermek,

Rekabet avantajımızı ve kârımızı; kendi yönetimsel ve teknik becerilerimizin mükemmelleştirilmesinde aramak.

Tel: 0216 474 7373
Fax: 0216 474 3484
Email: arter@arterinsaat.com.tr
Adres: Barbaros Mh. Al Zambak Sokak Varyap Meridian Sitesi A Blok  D:6, 34746 Ataşehir/İstanbul

Arter İnşaat Projeler Haritası

Arter İnşaat Projeleri

Arter İnşaat Haberleri

daha fazla yükle

© Copyright 2018 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.