|   |  Köşk Konut Projeleri
Belirlediğiniz kriterlerde proje bulunamadı, kriterlerinizi azaltarak tekrar deneyebilirsiniz.
Köşk İlçesini Favorilerime Ekle

Köşk Güncel Konut Projeleri

Köşk Konut Projeleri

İl merkezine 18 km. uzaklıkta bulunan Köşk hakkındaki bilgilere, Menderes Nehri’ne yakın kısımlarından tepelere kadar çok geniş bir alanda yapılan kazılar ve araştırmalar sonucunda ulaşılmaktadır. Bazı taşlar ve kayalar üzerinde ortaya çıkan resim ve yazılara göre, Köşk'ün tarihi Etiler (Hitit) zamanına kadar gitmektedir.
Evliya Çelebi "Seyahatname"sinde; "Cemşid'in tahtı Köşk'te idi" diye yazmakta ve yine aynı eserde, 1653 yılındaki deprem sonucu göçtüğü için halk dilinde "göçük" dendiği ve "göçük" kelimesinin "Köşk" haline geldiği belirtmekte ise de "Küçük Asya" kitabındaki 1530 yılının haritasında “Köşk” adı geçmektedir.
Araştırmalara göre birçok uygarlığın izlerini taşıyan yöre, sırasıyla Hitit (Eti), Frigya, Lidya, Pers, Roma, Bizans dönemlerini yaşamış daha sonra da Selçukluların ve Osmanlıların egemenliğine girmiştir. I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında en çetin, en acımasız olayların yaşandığı bölge, Efe ve Zeybeklerin üstün gayretleri ve vatanperverlikleri sayesinde 6 Eylül 1922 tarihinde işgalden kurtarılmıştır. Bu nedenle, 6 Eylül Köşk'ün "Kurtuluş Günü" olarak çeşitli törenlerle kutlanmaktadır. Yörenin tarihi ile ilgili ilk bilgiler, Hititlerin bırakmış oldukları höyük ve mağaradaki kalıntılar ile krallarının yıllıklarından elde edilmektedir.
M.Ö. 1200 yılarında Friglerin, İlirya saldırılarından kaçarak, boğazlar üzerinden Anadolu'ya gelmeleri, Büyük Menderes'in yukarı platosuna yerleşip devlet kurmaları ve Hitileri yıkmalarıyla bölge Frig hâkimiyetine girdi. Friglerin kurdukları devlet M.Ö. 676'da yıkılınca, kıyı şeridi hariç olmak üzere, bölgeye Lidyalılar hâkim oldu. Bölge, Lidya Kralı Kreses zamanında altın Çağını yaşadı, aynı kralın Pers Kralı Kuros (Kiruz) ile yaptığı savaşı kaybetmesiyle Pers(İran) hâkimiyetine girdi (M.Ö 546). Ancak, Perslerin sert yönetimi ve hoşgörüsüz davranışları, karşılıklara yol açtı. M.Ö. 500 yıllarında karışıklıklar, yöre halkının bir kısmının Mezopotamya'ya sürülmesi, kalanların ise köle yapılmasıyla sona erdilirdi. Ancak kısa zaman sonra Büyük İskender'in geniş fetih siyasetine dayanamayan Perslerin yenilgisiyle bölge, Makedonya İmparatorluğu'nun hâkimiyetine girdi. Büyük İskender, yapacağı seferler için bölgeyi üs olarak kullandı. Makedonya İmparatorluğu'nun yıkılıp, İskender'in ölümüyle parçalanmasından sonra Bergama Krallığı'nın da sona ermesiyle bölgede Roma hâkimiyeti başladı. Böylece 200 yıl süren Helenistik dönme sonra erdi, Roma çağı başladı. (M.Ö. 133) 
Romalıların Batı Anadolu'ya hâkim olma süreci, M.Ö. 192'de başlayan ve M.Ö. 70 yılında biten saldırılardır. Roma orduları Efes üzerinden Aydın topraklarına girerek Söke-Milet önünden Menderes Nehri'ni geçtikten sonra Dalama, Yenipazar, Köşk üzerinden ilerleyerek Nazilli- Esenköy-Arpaz Kalesi önüne gelmiştir. Kısa sürede, Arpaz, Alinda Alabanda, Afrodisias, Trail, Priyen Milet, Nyssa(Sultanhisar) ve Magnezi gibi Aydın yöresinin önemli kentleri işgal edilmiştir.İdare, yöreye atanan valilerce sağlanmıştır. Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde HiristiyanlıĞın yayılmaya başladığı dönemde bölgeye gönderilen Hırıstiyan papazlar ile Hırıstiyanlığı yayma politikaları izlenmiştir.(Saint Paul Kilisesi). M.S. 395 yılında yöre, Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasıyla, Doğu Roma'nın (Bizans) hâkimiyeti altında kalmış ve Bizans'ın bölgedeki hâkimiyeti Selçukluların Anadolu'daki etkili akınları başlayıncaya kadar devam etmiştir.
 
       11. yüzyılda Ege kıyılarını ele geçiren Aydınoğulları, burada hâkimiyet kurdular. Bu bölgedeki hâkimiyet, Haçlılar ile Türkler arasında el değiştirmiş ise de ilk Türk Amirali Çaka Bey'in de yardımlarıyla Anadolu Selçukluları bölgeyi tekrar fethetmiştir. Anadolu Selçuklu hâkimiyetinin zayıflamasıyla bölgede Menteşe ve Germiyan beylikleri kurulmuştur. Germiyan beyi Yakup Bey, Subaşısı Aydın oğlu Mehmet Bey'i bölgeye göndermiştir. 1307'de Birgi'yi alan Mehmet Bey, Birgi Bey'in kızıyla evlenerek onun askerleri ve topraklarıyla Aydınoğullarına katılmasını sağlamıştır. Oğlu Süleyman Şah'ın da Menteş Bey'in kızı ile evlenmesiyle Köşk ile birlikte Karacasu, Bozdoğan, Atça, Sultanhisar, Umurlu ve yöresi Aydınoğlu Mehmet Bey'in hâkimiyetine geçmiştir.
 
            Tarih boyunca birçok kez el değiştiren 1876’da bucak olan Köşk,1932 yılına kadar belediye idi. 1958 yılına kadar muhtarlık olarak yönetildikten sonra 9 Mayıs 1990 tarihinde kabul edilen, 20 Mayıs 1990 tarih ve 20523 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3644 sayılı kanun ile ilçe olmuştur. 13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe kurulması ile bazı Kanun Hükmünde Kararname değişikliği ile 12.11.2012 tarih ve 6360 Sayılı  Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir İlçe Belediyesi statüsü kazanmıştır.

             Ege Bölgesinin asıl Ege Bölümünde yer alan Köşk Aydın il merkezine 18 km. uzaklıktadır. İlçenin batısında Umurlu Kasabası, doğusunda Sultanhisar İlçesi, güneyinde Dalama Kasabası, kuzeyinde ise İzmir in Ödemiş ve Beydağ ilçeleri yer almaktadır. İlçe ayrıca Büyük Menderes çöküntü hendeğinde, Büyük Menderes’in kuzeyinde konumlanmıştır. Denizden yüksekliği 65 metredir. İlçe, 91,976 km²’lik bir alana sahiptir. İlçenin kuzeyinde doğu-batı yönünde uzanan Aydın Dağları bulunur. Güneyinde Menderes Nehri ve Menteşe Dağları ile çevrili olan Köşk, Büyük Menderes çöküntü ovasında yer alır. Köşk Ovası Büyük Menderes Nehrinin son 2500 yıldan beri taşıdığı alüvyonlarla dolmuştur. Alüvyon ova içerisinde eğim azlığı nedeniyle salınarak akan Nehir, ovada çok sayıda kavis çizerek doğu-batı doğrultusunda akar. Resim: Aydın İlçe Haritası İlçede bulunan en önemli akarsu, ovanın yüzeyinde doğu-batı doğrultusunda uzanan ve Ege Denizi ne dökülen Büyük Menderes Nehri ve ilçenin kuzeyinden Aydın Dağlarından doğan, güneye doğru akan ve Büyük Menderes de son bulan Başçayır deresidir. Başçayır deresi yaz kuraklığına bağlı olarak Büyük Menderes'e ulaşamaz. Ayrıca ilçe sınırları içerisinde Ethembey gölü ve Yavuzköy küçük çaplı göllerdir.

© Copyright 2021 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.