|   |   | 

BAŞAKŞEHİR’E CATHAY İMZASINI ARTERIUM İLE ATTI!

Son yıllarda inşaat sektöründe ağırlıklı olarak İstanbul ve onun da özelinde genç ilçesi Başakşehir’ de oldukça modern ve bir o kadar da özgün projeler hızla hayata geçiriliyor.

BAŞAKŞEHİR’E CATHAY İMZASINI ARTERIUM İLE ATTI!

Son yıllarda inşaat sektöründe ağırlıklı olarak İstanbul ve onun da özelinde genç ilçesi Başakşehir’ de oldukça modern ve bir o kadar da  özgün projeler hızla hayata geçiriliyor.                                                                                                                          Diğer yandan bölgede bu projeleri destekler ve yönlendirir mahiyette çok sayıda kamu yatırımı da start almış durumda…                                                                             Bunların bir çoğunun bölgesellikten öte uluslararası etkilerinin de olacağını şimdiden kestirmek hiç de güç değil.                                                                                                   Bu konu da Başakşehir’ in adeta vitrini olan ve bulunduğu semte karakterini veren “Arterium” projesini hayata geçiren CATHAY inşaat firmasının Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz ile bölgeye ve projelerine dair yaptığımız söyleşiyi sizlerle paylaşmak istedik: 
Mustafa Bey, Son dönemde adeta moda haline gelen “site hayatı” konusunda firmanızın yaklaşımı nedir?                                                                                                                      Site adı altında inşa edilen “modern hapishane” sayısında bir patlama yaşanıyor İstanbul’da.         Etrafı kalın duvarlarla çevrili,  -sözüm ona-  güvenlikli bu sitelerde yaşayanlar, “gettoları” andırırcasına dış dünyadan soyutlanmış bir hayat tarzıyla karşı karşıya. Oysa tamamen sosyal bir varlık olan insanın doğasına uygun olanı ise; yaşam konforunun, kalitesinin ve güvenliğinin duvarlarla değil,              “güven duygusu” ile sağlanmış olmasıdır.                                                                                           Güven duygusu ise, teknik olarak insani, yaşanılası mekanlar ile komşuluk ilişkileri v.b. açısından bireylerin veya ailelerin sosyal birer varlık olarak tanınması, saygı duyulması, özgür kılınması ve yaşadıkları mekanların kendilerince benimsenip sahiplenilmesi ile sağlanabilir.                                   Sahiplenilme duygusu ise beraberinde “aidiyet hissini” açığa çıkartır ki; işte gerçek güven duygusu!
CATHAY FARKI…
Peki firma olarak idealize ettiğiniz bu yaklaşımınızı reel piyasa koşullarında gerçekleştirme imkanı bulabiliyor musunuz? 
Cathay İnşaat olarak bizim başarmak istediğimiz ve sonuçlarına bakınca da başardığımızı bildiğimiz gerçeklik de budur. Şöyle ki ARTERIUM Projemiz insanlarda, -neredeyse bırakın yaşamayı unutulmaya dahi yüz tutmuş- “eskimez” mahalle yaşantımızı yeniden hayata geçirmiştir. Bunu yaparken teknik ve mimari açıdan günümüz gelişmişliğinden azami ölçülerde faydalanırken, komşuluk ve diğer beşeri ilişkiler açısından herhangi bir kısıtlama getirmediği gibi, yoğun olmayan blok düzenlemeleri, fitness, kapalı havuz, kapalı otopark, toplantı salonları, çocuk oyun alanları ve neredeyse abartılı yeşil alanları gibi konforlu ortak mekanlarıyla beraber iç içe geçmiş ve her türlü ihtiyaçların karşılanabileceği      alış-veriş imkanı sağlayan işyerleriyle bunu sağlamak hiç de zor olmadı. 
Projelerimize start vermenin öncesinde, içerisinde büyük bir AVM barındıran ve çok fazla sayıda konutlardan oluşan “yığın” bir konsept mi, yoksa artık enflasyonu oluşmuş AVM yapısından uzaklaşarak mahalle sıcaklığı ve konforunu sağlayacak “Alışveriş Caddesi-AVC” ile farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikleri haiz, birbirini “bütünleyen” butik ve çok daha şık modüllerden oluşan bir konsept mi sorusuna cevap vermemiz gerekiyordu. Sonuçta ihtiyacın AVC ile bütünleşik butik proje modülleri doğrultusunda olduğuna kanaat getirdik. Projemiz gerçekten de Başakşehir’e değer katıp şık durmakla birlikte, sektör için de bir model teşkil etmiştir. GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ…
Bölgede çok farklı hane halkı sayıları var. Ürün yelpazeniz buna cevap verebiliyor mu? 
ARTERIUM Kompleksi’nde mimari açıdan yeknesaklıktan ziyade ürün çeşitliliği benimsenmiştir. 42m2’lik stüdyodan 400m2’ye kadar konutlarla birlikte bahçe ve teras dubleksi villalar, 1+1’den 7+1’e kadar konutlar ile ofisler ve her kullanım amacına uygun birçok metrajda işyerleri, birbiri ile anlamlı bir bütünlük içerisinde dizayn edilmiştir. 

DEVASA KAMU PROJELERİ…
Mustafa Bey, Sık sık gündeme gelen kamunun büyük projeleri, bunların bölgedeki etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Bizim ve aslında ARTERIUM‘a dahil olanların başlangıçta çok da inanamadığı birçok kamusal nitelikteki makro proje ise kısa vadede ARTERIUM‘u bu projelerin, uzun ve orta vadede ise Başakşehir’in hatta hızla Balkanlar’ın ve Orta Doğu’nun fiili başkenti haline gelmekte olan şehrimizin merkezi konumuna taşımıştır, taşıyacaktır. 
Malum henüz genç bir ilçe olan Başakşehir’in Belediye, Kaymakamlık, Maliye, Emniyet gibi tüm kamusal hizmet binalarını içerecek olan “Şehir Meydanı” yanı başımızda hayata geçiriliyor.          Türkiye’nin en büyüğü ve sonrakilere de örnek teşkil edecek olan Anadolu İmam Hatip Lisesi Kompleksi, Eylül 2013 döneminde eğitim ve öğretime başlarken beraberinde ilçemizi dolayısı ile semtimizi ve ARTERIUM’u şehrin diğer semtleri ile ulaşım açısından entegre hale getirecek olan metro ilk yolcularını 15 Haziran 2013 itibariyle taşımaya başladı.                                                                                                                                   MONTRÖ’YE RAĞMEN…                                                                                                                                  Stratejik olarak da ülkemiz ve bulunduğu bölge için çokça önemi olacak “Kanal İstanbul Projesi’nin” Başakşehir’i de sınırları içerisine alması ise bir tercihten öte coğrafi bir zorunluluk olmuştur. LUFTHANSA İSTEMESE DE…                                                                                                                             Sonraki etapları da ihale edilip tamamlandığında, büyük bir kompleksten ziyade, şehrimizin ve dolayısı ile ülkemizin sağlık turizmi, finans merkezi, kongreler bölgesi olması yolundaki lojistiğini tam olarak sağlayacak olan yeni havaalanı projesi, İstanbul’u hava trafiği açısından bir hub, aktarma merkezi haline  dönüştürecektir.
BOĞAZ’A 3. GERDANLIK…
Diğer yandan, 3. Boğaz Köprüsü ile bağlantı yolları Başakşehir’e ve ARTERIUM’a birçok anlamda katkı sağlayacaktır. 
Gelişmiş ülkelerde dahi örneğine pek rastlanamayacak boyut ve nitelikteki, kesinleşen Sağlık Kenti Kampüsü, kelimenin tam anlamıyla ARTERIUM’un bulunduğu bölgeyi pozitif yönde tanınmayacak hale dönüştürecektir ki son dönemlerde üniversitelerde açılan sağlık turizmi bölümlerini, metroyu, yeni havaalanını bu proje ile birlikte düşünecek olursak projenin, merkezi ve büyük bölge hastanesinden ziyade, uluslararası nitelikte ve yine uluslararası servis verecek çok daha komplike bir yapıda olduğunu kavramak hiç de zor olmayacaktır. Bunun ise ARTERIUM AVC Projesi’ne olan yüksek talebi çok daha arttıracağı muhakkaktır. 

İSTANBUL-2020…
Ya İstanbul-2020 hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Hemen yanımızdaki ve yıllardır atıl diyebileceğimiz konumda olan Olimpiyat Stadı’ nın, 2020 Olimpiyatları’nın Türkiye’de yapılmasının Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nce kararlaştırılması durumunda ise Olimpiyat Şehri Kompleksi’ne dönüştürülmesi planlanmıştır. Olimpiyat şehri adaylığı konusunda dünyamızın yükselen yıldızı İstanbul’un, rakiplerinin, deprem ve radyoaktif sızıntı tehlikesi barındıran Tokyo ile ekonomik kriz ve sosyal çalkantılar içerisindeki Barselona’nın olması şansını son derece güçlendirmektedir. Mustafa Bey, Bu anlattıklarınızın bir çoğuna ben de katılıyorum. Ama diğer yandan İstanbul’ da emlak fiyatlarında ki hızlı artışı siz de abartılı bulmuyor musunuz? , İpin ucu kaçmadı mı, bu işin sonu nereye kadar? 
Aslında emsali dahi olamayacak büyüklük ve dinamizm düzeyindeki sair dünya metropollerinde emlak fiyatları, İstanbul’a kıyasla çok daha yüksektir. Böyle olmasına rağmen bu şehirlerin büyüme potansiyeli ile popülaritesinin atış hızı ve bunlara bağlı talep patlaması ise İstanbul’un çok gerisindedir. 
Hal böyle olunca ülkemizin son dönemlerde yakaladığı istikrar ve güvene dayalı gelişme ile büyüme trendi de dikkate alındığında, orta vadede emlak fiyatlarının ve buna bağlı kira bedellerinin katlanarak artacağını söylemek abartı olmayacaktır. Gittikçe yoğunlaşan yabancı sermayeli gayrimenkul alım talebi ise bu durumun işaretlerinden sadece bir tanesidir. 
Tüm bunlardan hareketle projemizden konut veya işyeri satın alan müşterilerimizin önceki dönemdeki karlılıklarının ileriye dönük olarak da katlanarak artacağını düşünmek hakkımız olsa gerek. Yüksek kira beklentisi olan yatırımcılarımız dahi işyerlerinin yaptığı yüksek primin memnuniyeti ile ikinci, üçüncü işyeri yatırımlarını yapmaya devam etmektedirler. Zaten projemiz ikmal edilmeden dahi Migros, Burger King, BİM, Mado, Turkcell, Aslı Börek, DiaSa v.b. marka değeri yüksek firmalarca kiralanmıştır. 

Mustafa Bey, firmanızın bölge halkına ya da müşterilerine vermek istediği bir mesaj var mı?       ARTERIUM AVC, ARTERIUM RESIDENCE ve ARTERIUM VILLAS ’tan oluşan proje kompleksimizin satış ve kiralamaları tamamlanmak üzere olduğundan, az sayıda kalan ürünlerimiz şanslı yatırımcılarını ve sakinlerini beklemektedir. Bu vesile ile düşüncelerimizi okuyucularımıza aktarma fırsatı verdiğiniz için şahsım ve firmam adına sizlere de çok teşekkür ederim. Umuyorum ki pek yakında yeni ve çok daha dikkat çekici projelerimizle ilgili olarak da söyleşilerimiz olacaktır. Bu anlamda sizden de istirhamım CATHAY’ ı ve genç, dinamik yönetimini yakından takip etmenizdir. 

Emlak Haberleri

Emlak Kategorisindeki diğer haberler

 • En Sık Yapılan Temizlik Hataları
  En Sık Yapılan Temizlik Hataları

  Evlerimizin bitmeyen uğraşılarından temizlik faaliyeti sırasında bazı alışkanlıklarımız verimimizi düşürüyor. Temizlik sırasında en sık yapılan hataları biliyor musunuz?

 • Merzifon'a İş ve Yaşam Merkezi
  Merzifon'a İş ve Yaşam Merkezi

  Merzifon Belediyesi, kent merkezinin canlanmasına katkıda bulunacak ve sosyal yaşamı güçlendirecek bir iş ve yaşam merkezi için yarışma düzenliyor.

 • Kapınız Yeterince Güvenli mi?
  Kapınız Yeterince Güvenli mi?

  Evinize açılan ve aynı zamanda sizi koruyan kapınız yeterince güvenli mi? Can ve mal kaybına karşı mülkünüzü ve içindekileri koruyan kapınızın özelliklerini biliyor musunuz?

 • Evlerde Enerji Tasarruf Önerileri
  Evlerde Enerji Tasarruf Önerileri

  Enerji maliyetini düşüren ve tasarruf sağlayan konutlar nasıl tasarlanmalı ve inşa edilmelidir? İşte, tasarruf önerileri...

 • Sektörde yeni desteklere ve güven artırıcı önlemlere ihtiyaç var!
  Sektörde yeni desteklere ve güven artırıcı önlemlere ihtiyaç var!

  İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Eylül ayını 99,99 puan ile kapattı. Böylece Bileşik Endeks 4’üncü yılında yine başlangıcındaki 100 puan seviyesinde gerçekleşti. Son aylarda yaşanan toparlanma ile sektörün Eylül ayında soluklandığının belirtildiği Bileşik Endeks’te; toparlanmanın yeniden başlaması için yeni desteklere ve güven artırıcı önlemlere ihtiyaç olduğu vurgulandı.

© Copyright 2016 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.

footer