|   |   | 

Birleştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Birleştirme ya da tevhit ne demektir? Nasıl yapılır? Başvuru için hangi belgeler gereklidir?

Birleştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Birbirine bitişik birden çok parselin bir parsel haline dönüştürülmesi işlemine birleştirme ya da tevhit denilir.

Tevhit, aynı kişiye ait birden fazla taşınmaz mal için yapılabileceği gibi, farklı kimselere ait taşınmaz mallar için de yapılabilir.

Tevhit işlemi kapsamında birleştirilecek taşınmaz malların üzerinde, rehin ve irtifak hakları gibi kaydedilmemiş haklar ile taşınmaz mal mükellefiyeti gibi şerhler varsa, bütün hak sahiplerinin ve rehin alacaklarının onayının alınması gerekir.

Birleştirme işlemi, Kadastro Müdürlüklerinde yapılır.

Birleştirme için gerekli belgeler

- Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği.

- Taşınma mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği.

   (Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise aile nüfus            kayıt örneği ve kimliği. Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği.)

- Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği.

- Belediye Encümeni veya İl Encümen Kararı.

Birleştirme işleminde izlenecek yol ve süreç

Birleştirme işleminin yapılabilmesi için döner sermaye hizmet bedelinin bankaya yatırılması gerekmektedir. Bu bedelin ödenmemesi halinde işlem yapılmaz.

Birleştirme işlemi yapılırken, taşınmaz malın maliki veya hissedarlarından herhangi biri gerekli belgelerle bizzat ya da yasal temsilcisi vasıtasıyla taşınmazın bulunduğu kadastro müdürlüğüne gelerek talepte bulunur.

Kadastro Müdürlüğü'nce istem belgesi düzenlenir. Talebin karşılanacağı gün ve saat talep sahibine bildirilir.

Birleştirme işleminin yapılabilmesi için taşınmaz malların birbirine bitişik olması zorunludur.

İmar parsellerinde yapılacak birleştirme işleminde, parselin bulunduğu imar adasının ilgili idareden onaylı ölçü krokisi kontrol edilerek doğruluğu halinde kullanılır. Onaylı ölçü krokisinin bulunmaması halinde ise  öncelikle gerekli büro ve arazi çalışması yapılarak adanın ölçü krokisi hazırlanır. Ölçü krokisi, krokiyi hazırlayanlar ve kontrol edenler tarafından imzalanarak onaylandıktan sonra işlemler yapılır.

Hisseli taşınmaz mallara ilişkin birleştirme istemlerinde tescil işlemi yerine getirilirken bütün hissedarların ya da yasal temsilcilerinin tescil bildiriminde imzalarının bulunması gerekir, ancak mahkeme kararı, kamulaştırma ve kesinleşmiş imar planları gibi maliklerin iradeleri dışında yapılan işlemler, ilgililerin talepleri aranılmadan yerine getirilir.

Gerekli inceleme ve ön hazırlıklar görevli kadastro elemanları tarafından yapılır.

Birleştirme işlemi ile ilgili parsellerin pafta tersimatı ve yüzölçümü kontrolü yapılır. Birleşen parsellerin yüzölçümleri toplamının yeni oluşan parselin yüzölçümüne uygunluğu kontrol edilir. Hata bulunması durumunda ilgili mevzuata göre düzeltilir.

Kontrol işleminden sonra birleştirme işlemi için düzenlenen iki nüsha değişiklik tasarısının İmar Kanunun ve yönetmeliklerine uygunluğunun onayı için taşınmaz malların bulunduğu yere göre, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye encümeninin, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise il encümeninin olumlu kararı alınmak üzere belediyeye veya valiliğe bir üst yazıyla gönderilir.

Belediye veya Valilikten olumlu karar geldikten sonra, kararın tarih ve numarası tescil bildiriminde belirtilmek suretiyle kadastro gören yerlerde, Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğü için biri asıl diğerleri asıl niteliğinde olmak üzere üç nüsha, kadastro görmeyen yerlerde kadastro müdürlüğü ve tapu sicil müdürlüğü için biri asıl diğeri asıl niteliğinde olmak üzere iki nüsha tescil bildirimi düzenlenir.

Düzenlenen tescil bildiriminde, Tapu Planları Tüzüğü gereğince yapılan işlemin üretim yönteminin ve haritanın ölçeğine göre hesaplanan yanılma sınırlarının belirtilmesi esastır.

Tescil bildirimleri isteklerine uygun olarak düzenlendiğine dair ilgilileri tarafından imzalanır. Kadastro Müdürlüğünün kontrol ve onayının ardından tescil bildirimleri ve ekleri tescil için bir üst yazı ile ilgili tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.

Tescil işlemi yapıldıktan sonra tescil bildirimi ve eklerinin aslı tapu sicil müdürlüğünde kalır, diğer nüshaları tescili takip eden on gün içinde bir üst yazı ile kadastro müdürlüğüne iade edilir.

Emlak Haberleri

Emlak Kategorisindeki diğer haberler

 • Alt Kiralama Nedir?
  Alt Kiralama Nedir?

  Hangi durumlarda alt kira sözleşmesi yapılabilir? Alt kira ne demektir? Kiralanan taşınmazın kullanım hakkı nasıl devredilir?

 • Bodrum Katta Rutubet Sorununa Çözümler
  Bodrum Katta Rutubet Sorununa Çözümler

  Özellikle müstakil evlerde ama çok katlı binalarda da genellikle depo olarak kullanılan bodrum katlarında en sık rastlanan sorun nem ve rutubettir. Bodrum katlarını yaşam alanına dönüştürmek ya da depolama için de daha sağlıklı bir ortam yaratmak isteyenler için rutubet sorununu çözebilecek uygulamalar yapılabilir.

 • Apartmanda Evcil Hayvan Besleme Kuralları
  Apartmanda Evcil Hayvan Besleme Kuralları

  Mesken sayısının fazla olduğu binalarda ya da ortak kullanım alanı olan konutlarda evcil hayvan beslemek için de bazı kurallara uyulması gerekiyor. Küçük dostlarınızın sizinle birlikte uzun bir ömür sürmesi için apartmanda evcil hayvan beslenmesiyle ilgili düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

 • Mod İstanbul Fiyat
  Mod İstanbul Fiyat

  Ortadoğu Grup tarafından İstanbul Kağıthane'de yükselen Mod İstanbul projesinde daire fiyatları!

 • Ev Satışında Dikkat Edilmesi Gerekenler
  Ev Satışında Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Evinizi satarken en kısa sürede sonuca ulaşmak ve gayrımenkulünüzü gerçek değerinde satmak için doğru strateji yürütmek büyük önem taşır. Profesyonel destek almayı tercih edebileceğiniz bu süreçte, emlak danışmanından yardım alsanız da almasanız da önem vermeniz gereken bazı konuları sizin için derledik.

© Copyright 2016 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.

footer