|   |  Kıbrıscık Konut Projeleri
Belirlediğiniz kriterlerde proje bulunamadı, kriterlerinizi azaltarak tekrar deneyebilirsiniz.
Kıbrıscık İlçesini Favorilerime Ekle

Kıbrıscık Güncel Konut Projeleri

Kıbrıscık Konut Projeleri

İlçenin tarihçesi ve Coğrafi Konumu

TARİHÇESİ 

Kıbrıscık İlçesi'ne ait ilk bulgular M.S. 100. yıla kadar uzanmaktadır. İlçedeki eski yerleşim yerlerinde yapılan incelemelerde, Belen’de Roma  imparatorlarındanMaximianus (İstanbul)(286-305)  dönemine ait ve Samra deni bölgede , Roma dönemi İmparator Büyük Konstantin'e (M.S. 307-337) ait olduğu belirlenen para sikkeleri bulunmuştur . İlçe çevresinde pek çok Roma dönemi yerleşim yerlerinin de olduğu tespit edilmiştir. Uludere'nin Belen Köyü mevkiindeki dik yamaçta bulunan Kaleönü (Elliönü) mağaralarında kayaya oyulmuş üç nefli sıvalı, mezar bölmesi ihtiva eden küçük bir kaya şapeli. ayrıca kayaya oyulmak suretiyle yapılmış birinden diğerine geçilebilen 3-4 hücreden oluşan muhtemelen keşiş odaları ve yine kayaya oyulmak suretiyle yapılmış mezar odası yer almaktadır. Bu mağaralarla ilgili bu bulgular Roma dönemine ait bir kaya manastırı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Belen Köyü Çukur Mahallesi'nde birisi sarnıçlı olmak üzere iki adet su havuzlu (yalaklı) çeşme yer almaktadır. Duvarları gayrı muntazam kesme taşlardan yapılmış olan çeşmelerde kullanılan kireç harcı ve çevredeki mezarların yapıları buranın Roma devrine ait olduğunu belgelemektedir.               Anadolu'nun kuzeybatısında Karadeniz Bölgesinin batı bölümünde yer alan Kıbrıscık, Osmanlı Beyliğinin ilk devirlerinden itibaren Bitinya olarak bilinen Bolu ile birlikte Osmanlı himayesine girmiştir. Osmanlı Devletinin, Devlet yönetiminin 19. Yüzyıl başlarında iyice bozulmuş olduğu görülür. Bu dönemde halk devlet yöneticilerinden memnun değildir. Yeniden oluşturulan teşkilatlanma ile Bolu Voyvodalığı kaldırılıp, yerine daha geçerli ve disiplinli bir yönetim olan Mutasarrıflık kurulur. Bu sırada Bolu'nun 19 Voyvodalığı vardır ve bunlardan birisi de Kıbrıscık Voyvodalığıdır. Bu dönemde Kıbrıscık'da yönetim halk tarafından seçilen ayanlarca yapılırdı. Ayanların yetkileri çok genişti. Ayanlar yönetiminde 30-40 kadar köy bir araya
getirilirdi ve bir ayanlık olarak idare edilirdi. O sırada Bolu ve çevresindeki ayanların bağlı olduğu voyvodaların idaresinin halka karşı tutumlarının çok sert olduğu, Kıbrısçık'ta ise bu duruma rastlanılmadığı görülmektedir. İyi bir yönetim gösteren ayanların uzun müddet iş başında kalarak halkı yönetmeye devam ettikleri gerçektir. Bugün bir çok köyde "Ayanlar" adı ile anılan sülaleler vardır ki, o zamanın idarecilerinin soylarının devamları olan akrabalarıdır. 1864-1908 Yılları arasında Kıbrıscık, Kastamonu iline bağlı Bolu sancağının bir bucağı durumundadır. 1908 Yılında II. Meşrutiyet ilan edilince, Bolu müstakil bir Mutasarrıflık oldu. 1334 Bolu Salnamesine göre Kıbrısçık'ın Bolu'ya bağlı bir bucak olduğu görülür. 1946 Yılında Seben ilçe olunca, Kıbrısçık Seben'in bir bucağı olmuştur. 1 Nisan 1958'de ise Bolu iline bağlı bir ilçe olmuştur. 

COĞRAFİ KONUMU

Kıbrıscık, ülkemizin Batı Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Bolu İli'nin güneyinde yer alan bir ilçedir.
İlçe merkezi Bolu'dan 66 km. uzakta, Köroğlu Dağları'nın gerisinde iki önemli akarsu ile parçalanmiş bir plato
üzerinde kurulmuştur. İlçe sınirları 40° 18'00" - 40° 31'18" ku­zey enlemleriyle 31° 40'45" - 31° 56' 21" doğu boylamları arasinda yer almaktadir. Kıbrıscık, batısında Seben İlçesi, kuzeyinde Bolu İli ve Dörtdivan İlçesi, güney ve güneyinde ise Ankara'nın Beypazarı ilçesi ile komşudur. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 1090 metredir. Yüzölçümü ise 621 km’ dir. Yüksek bir plato olan Kıbrıscık, sağlam bir zemine oturmuştur. Bolu ve Düzce deprem üst merkezleri altındadır. 1. derece deprem bölgesine giren bu alan Karadeniz sahillerine paralel olarak uzanan tektonik hattın tesir sahası civarındadır. 4. zamanda başlamış olan ilçenin kuzeyindeki Köroğlu Dağı'nın volkanik faaliyetleri nedeniyle özellikle ilçe merkezi ve kuzey tarafları volkanik kayalarla, siyah ve sert bazaltlardan meydana gelmiştir. Birinci derecede deprem bölgesinde yer alan ilçede, şu ana kadar büyük şiddette olmamasına karşın, zaman zaman hafif şiddette deprem faaliyetlerine rastlanmıştır. 
İKLİMİ 

Kıbrıscık İlçesi, konum itibariyle Karadeniz Bölgesinde yer almasına karşılık, İç Anadolu Bölgesinin karasal iklimini taşır. Yaz ve sonbahar mevsiminde sık yağmur alır. Diğer mevsimler kurak geçer. Kışlar soğuk ve kuru, buna karşılık mevsimine göre karlı ve soğuktur. 

Her türlü tarımın yapıldığı Bolu ilçesi: Kıbrıscık…

Kıbrıscık, Bolu’nun bir ilçesidir. Köroğlu Dağları’nın güney yamaçlarındaki düzlük alanlarda yer alan yaylalardan Belen, Karaköy, Kökez, Bölücekkaya, Deveören, Karadoğan ve 1825 m. yükseklikte bulunan Devevira en önemlileridir. Alan köylerinde her türlü tarım yapılmaktadır.

Kıbrıscık Coğrafyası:

Kıbrıscık – Beypazarı yolu üzerinde bulunan Karagöl, bir hektar genişliğinde olan derin bir göldür.

Kıbrıscık Nüfusu:

İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 5534 kişidir. Bunun 2549′si ilçe merkezinde, 2985′i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.

İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 22 köy ve 2 mahalleden oluşmaktadır.

© Copyright 2021 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.