|   |  Çavdır Konut Projeleri
Belirlediğiniz kriterlerde proje bulunamadı, kriterlerinizi azaltarak tekrar deneyebilirsiniz.
Çavdır İlçesini Favorilerime Ekle

Çavdır Güncel Konut Projeleri

Çavdır Konut Projeleri

İLÇEMİZİN İDARİ DURUMU
Çavdır ilçesi; biri merkez, üçü kasaba olmak üzere toplam dört belediye ve dokuz köyden oluşan bir idari yapıya sahiptir. Kasabalarımız; Kozağaç, Söğüt ve Bayır. Köylerimiz sırasıyla şöyledir. Anbarcık, Bölmepınar,Büyükalan, İshakköy, Karaköy, Kayacık, Kızıllar, Küçükalan, Yazır, İlçemizde Hükümet Konağı bulunmadığından dolayı, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait binada halen, Çavdır Kaymakamlığı, Malmüdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü birimleri faaliyetlerini sürdürmekte, Tapu Sicil Müdürlüğü, Çavdır Belediyesi hizmet binasında bulunmaktadır. Müftülük ise mülkiyeti Türk Diyanet Vakfına ait binada, İlçe Tarım Müdürlüğü kendi binasında, İlçe Emniyet Amirliği ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği birimleri kendi binalarında hizmet vermektedir. İlçemizde adliye teşkilatı 1992 yılında kurulmuş olup, halen Çavdır Belediye Binasının birinci katında faaliyetini sürdürmektedir. İlçemizde biri merkezde olmak üzere 5 adet sağlık ocağı, 8 adet sağlık evi mevcuttur. Ayrıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri Teşkilatı 24 saat hizmet vermektedir. İlçemizde Jandarma teşkilatı cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuştur. Çavdır’ın ilçe olması ile birlikte 30.06.1992 tarihinde İlçe jandarma Komutanlığı kurulmuştur. 1999 yılına kadar çarşı içerisindeki eski binasında, 1999 yılından itibaren de şu anda bulunduğu çevre yolu üzerindeki binasında faaliyetine devam etmektedir. Ayrıca ilçemize bağlı Söğüt Jandarma Karakolu kendi binasında faaliyetine devam etmektedir. İlçemizde; bir halk eğitimi merkezi, iki genel lise, bir Ticaret Meslek Lisesi, altı adet 8 sınıflı ilköğretim okulu, 5 adet beş sınıflı ilköğretim okulu, bir bağımsız anaokulu faaliyetine devam etmektedir.

İLÇEMİZİN COĞRAFİ KONUMU
İlçenin doğusunda Antalya; Batısında Gölhisar ve Altınyayla; kuzeyinde Tefenni; güneyinde Muğla bulunmaktadır. Çavdır Burdur il merkezine 90 Km., komşu iller olan Denizli’ye 90 Km., Antalya’ya ise 115 Km. uzaklıkta bulunmaktadır. Yerleşim yeri itibariyle Burdur/Antalya/Denizli/Fethiye yol güzergâhlarının kesiştiği yerde bulunmaktadır. Bu durumda ilçeye önemli avantajlar sağlamaktadır. Çavdır İlçesi Akdeniz-Ege geçiş bölgesinde Batı Toroslar üzerinde genelde dağlık bir arazi üzerinde kurulmuş olup, dar vadiler arasında ova bantları mevcut olup, arazinin % 54.8’i ormanlık ve makilik alanlardan oluşmaktadır. İlçenin toplam yüzölçümü 485.650 dekar olup ancak bunun % 28’i tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. İlçenin çayır mera arazisi büyüklüğü 21.949 dekar olup 61.349 dekarı ise köy yerleşim yeri, taşlık alanlar ve tarım dışı arazilerden oluşmaktadır.

YER ŞEKİLLERİ
İlçenin başlıca dağları Rahat Dağı, Çavdır Dağı, Pazar Dağı ve Koçaş Dağlarıdır. İlçenin ovalarını ise Haravza Ovası, Urgancı Ovası ve Söğüt Göl Arazisi oluşturmaktadır. İlçedeki yaylaları şöyle sıralayabiliriz: Rahat Yaylası, Kozağaç Yaylası, Yazır Yaylası, Bayındır Yaylası, Kızıllar Yaylası, Küçük Alan Yaylası ve Anbarcık Yaylası’dır.

AKARSULAR VE GÖLLERİ
İlçenin başlıca akarsularını Karaköy ve Bayındır Çayları oluşturmakta olup bunlar Dalaman Çayı’nın kollarını oluşturmaktadır. İlçenin barajlarını ve göllerini ise Yazır Gölü, Çavdır ve Kozağaç Barajları ile Çavdır ve Söğüt Göletleri oluşturmaktadır.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
İlçenin iklimi Akdeniz-Ege geçiş iklimi karakterinde olup yazları sıcak ve kurak, kışları kısmen soğuk ve az yağışlı geçmektedir. Yağışlı mevsimler genelde Kasım, Aralık, Nisan ve Mayıs aylarıdır. Akdeniz bölgesi bitki örtüsünün temel öğesi olan maki burada da bölgenin başlıca bitki örtüsü olarak karşımıza çıkar. Ayrıca yüksek bölgelerde çam ormanları bulunmaktadır.

İLÇEMİZİN NÜFUSU
Çavdır 1990 yılı itibari ile ilçe olmuştur. İlçe nüfusunun tamamına yakınını kırsal alan nüfusu oluşturur. 1990 Genel Nüfus Sayımı sonucunda ilçede nüfus yoğunluğu 44 olarak bulunmuş olup bu değer ülkemiz değerinin altındadır. Kadın-erkek nüfus oranları karşılaştırıldığı zaman aralarında kayda değer bir farkın olmadığı görülür. 25/01/2010 tarihli Adrese dayalı nüfus sayım sonuçları (TUİK verilerine göre ) Çavdır ilçe merkezi için 3112 olarak güncellenmiştir. 25 Ocak 2010 tarihli ilçemiz nüfus durumu aşağıya çıkarılmıştır.

OKUR YAZARLIK DURUMU
İlçemizde okur yazarlık oranı %98’dir. Nüfusumuzun %50'si ortaöğretim, %15'i de yüksekokul mezunudur. İlçemizden yetişen çok sayıda bürokrat, akademisyen, doktor, öğretmen, mühendis vb. ülkemizin muhtelif yerlerinde görev yapmaktadırlar.

OKULLARIMIZ
Çavdır Anaokulu, Çavdır İlköğretim Okulu, Çavdır Lisesi, Çavdır Ticaret Meslek Lisesi, Toki İlköğretim Okulu, Çavdır Yüksek Okulu, Söğüt Lisesi, Kozağaç İlköğretim Okulu, Büyükalan İlköğretim Okulu, Söğüt İlköğretim Okulu, Bayır İlköğretim Okulu, Bölmepınar İlköğretim Okulu, Anbarcık İlköğretim Okulu, Küçükalan İlköğretim Okulu, Kayacık İlköğretim Okulu, Kızıllar İlköğretim Okulu, Yazır İlköğretim Okulu.

İLÇEMİZİN EKONOMİK DURUMU HAYVANCILIK
Çavdır 'da kurulan hayvan pazarı 1970'li yıllara kadar Taşpazarı mevkiinde faaliyetini sürdürürken, bu yıldan sonra bugünkü bulunduğu yere taşınmıştır. Çavdır hayvan pazarının geçmişi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Bugün de göller bölgesinin en büyük hayvan pazarı olma özelliğini korumakta ve ülkemizin birçok yerinden gelen alıcı ve satıcıları buluşturmaktadır. Pazarımızdan Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu hatta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine hayvan sevkleri yapılmaktadır. Pazarımız eskiden haftada üç gün olarak kurulurken bugün haftanın Pazar günleri kurulmaktadır. Burdur Valiliği ve Çavdır Belediyesi işbirliğinde 2005 yılı içerisinde pazarımızda büyük çaplı bir tadilat yapılarak etrafı çevrilmiştir. İçerisine hayvan barınakları ve prefabrik hizmet alanları, giren hayvanların sağlık kontrolü ve ilaçlanması için ilaçlama üniteleri yaptırılmış ve faaliyete geçmiştir. Pazarımıza giren tüm hayvanlar girişte ve çıkışta gerekli sağlık ve kimlik muayeneleri yapılarak güvenli bir şekilde sevk işlemleri yapılmaktadır. Pazarımıza aylık 6000 civarında büyükbaş-küçükbaş hayvan giriş çıkışı olmaktadır. Bu da yıllık yaklaşık 72000 civarında bir hayvan trafiğine işaret etmekte ve pazarımızın büyüklüğünü göstermektedir. Pazar içinde bulunan Belediye Mezbahanesinde yıllık yaklaşık 35000-40000 kilogramlık kesim yapılmakta, büyük kısmı Antalya ve Fethiye'deki turistik tesislere gönderilmektedir. Son yıllarda ilçemizde ve köylerinde saf ırk süt sığırcılığı besiciliğinde gelişmeler sağlanmıştır. Bu da ilçemizin toplam süt üretiminde önemli bir artış sağlamıştır. Yıllık ortalama 8-9 milyon litre süt üretimi yapılmaktadır. İlçemiz Bölmepınar Köyü'nde Tarım Bakanlığı'mızın uygulamaya koyduğu50*4 Büyükbaş Hayvan Dağıtımı 2005 yılı içinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ilçemiz kültür ırkı hayvan yetiştiriciliğine önemli katkı sağlayacaktır. İlçemizde 7 adet Tarımsal Kalkınma, 7 Adet Sulama, 1 Adet Su Ürünleri Kooperatifi faaliyetini sürdürmektedir.

TARIM
İlçemizin genel yüzölçümü 485.649,600 m²’dir. Bunun 136,052,600 m²’si tarım arazisi, 266,299,000 m²’si ormanlık-fundalık alan, 21,949,000 m²’si çayır-mer’a alan ve 61,349,000 m²’si ise tarım dışı arazi konumundadır. Tarım arazilerinin 42,339,500 m²’si sulu tarım arazisi, 93,713,100 m²’si ise kıraç tarım arazisi konumundadır. Tarımsal alet ve ekipman varlığı ise; 882 adet Traktör, 800 adet römork, 796 adet pulluk, 210 batöz, 14 adet mibzer, 3 adet biçer-döver, 980 adet pülverizatör, 7 adet slaj makinesi, 15 adet yem kırma makinesi, 6 adet pancar sökme makinesi ve 1 adet selektör’dür. İlçemizin tarımsal üretimi ise; 12300 ton Buğday, 1365 ton Arpa, 5 ton Rezene, 550 ton Anason, 16000 ton Şeker Pancarı, 800 ton Nohut, 3750 ton Patates, 3500 ton Domates, 120 ton Taze Fasulye, 224 ton Biber, 90 ton Salatalık, 540 ton Soğan, 170 ton Elma, 350 ton üzüm, 20 ton ceviz, 1062 ton yonca, 57 ton fiğ, 9595 ton slajlık mısır, 1408 ton hayvan pancarı, 168 ton sugurleaf, 73 ton macar fiği şeklindedir. Son yıllarda ilçemizde hayvancılığın gelişmesine paralel olarak bilhassa yem bitkileri yetiştiriciliğinde artış olmuştur.

SANAYİ VE TİCARET
İlçemizde mobilya, beyaz eşya ve gıda maddeleri pazarlanması bölgeye hitap eder şekilde gelişme göstermektedir. Otomatik av tüfekleri ve yedek parçaları, tüfek sanayisine yan ürün ile ekipmanı, ilçemize bağlı Bayır Kasabasındaki imalathanelerde üretilmektedir. Teşvik edildiği taktirde imalathane sayısında artışlar sağlanabilir. Böylelikle bölgemiz ekonomisine de daha fazla katkı sağlanabilir.
 

© Copyright 2021 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.