|   |  Karamanlı Konut Projeleri
Belirlediğiniz kriterlerde proje bulunamadı, kriterlerinizi azaltarak tekrar deneyebilirsiniz.
Karamanlı İlçesini Favorilerime Ekle

Karamanlı Güncel Konut Projeleri

Karamanlı Konut Projeleri

Çok eski bir yerleşim yeri olduğu tarihi izlerden belli olan Karamanlı, yerleşim olarak Ardıçlıtepe eteklerinde ve Karamanlı ovasına hakim bir yerdedir.Yakın Taş Çağından (Neolitik Çağ) yerleşim izleri taşıyan bölgenin M.Ö.800-500 yılları arasında Persler'in, Etiler'in ve Yunanlılar'ın idaresinde kaldığı bilinmektedir. (Ardıçlıtepe başındaki mağaralar ve Çamuryük tepesine indiği iddia edilen tünel, Kocapınar başında bulunan yazılı taşlar ve lahid kapakları tarihsel izler taşımaktadır. Karamanlı barajı üstünde kalan düzlüklerdeki kayalara oyma açık taş mezarlar ciddi olarak inceleme altına alınmasa da tarihe bugün de tanıklık etmeye devam etmektedirler.) Ayrıca kısa süreler için Frikya, Psidya ve Likya'lıların hakimiyeti altında da kalmıştır. Büyük İskender'in doğu seferleri sırasında bölge hakimiyeti değişmiş ve kısa süreli Selevkoslar'ın idaresi sonrası Roma ve Bizans idaresi altına girmiştir. Uzun süre Roma ve Bizanslıların egemen olduğu topraklar, onlara ait izler taşımaktadır. Özellikle çayır denen sulak toprakların bitiminde ki tepe eteklerinde Romalılara ait domuz çiftlikleri ve evlerden kalma silik izler bir kanıttır. Türk beyi Alparslan'ın 1071 Malazgirt savaşı ile Anadolu'ya girmesini takip eden yıllarda bölgeye Türkler tamamen hakim olumuş ve bugünlere gelinmiştir. Anadolu'ya Türkler'in girişi ile bölgede ilk düzenli idare Anadolu Selçuklu Devleti tarafından kurulmuş ve 1282'li yıllarda Hatay'dan Muğla'ya uzanan Karamanoğulları beyliğinin idaresine geçmiştir. Karamanoğlu Mehmet Bey'in Gölhisar'da zehirlenerek öldürülmesi üzerine bilinenler dolayısı ile Karamanlı'nın o yıllarda beylik idaresinde olduğunu kesinleştirmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun yükselme devrinde, 1469-1470 yıllarında Fatih Sultan Mehmet Karamanoğulları Beyliğini ortadan kaldırmış, Osmanlı Devleti'nin başına değişik zamlanlarda bir çok defa dert açan Karamanoğullarının tekrar birleşip dert olmamaları için, o zaman topluca oturmakta oldukları Larende'den (yani şimdiki Karaman'dan) dağıtılması sırasında bazı obalar, Karamanlı civarında Eskiköy, Türkmen, Gebice, Gedikyap ve Ferizli denilen yerlere yerleşmişler, sonradan Karamanlı'nın şimdiki yerinde toplanmışlardır. Buraya ilk gelen Karamanoğlu, Ardıçlı Tepenin eteğindeki Kocapınarın başına mekan tutmuş, ikinci gelen Caferoğlu, Yediurgan denilen yerdeki Karaağaçlı Pınarın başına yerleşmiştir. İlk olarak buralara yerleşen kişilerin adları bugün bu yörenin mahalle adı olarak yaşamaktadır. Tarihçi Prof. Dr. Tuncer Baykara'nın 27.03.1973 tarihli mektubunda 1871 (Hicri-1288) yılında Konya Vilayeti Salnamesi'nden elde ettiği bilgilere göre o yıllarda Karamanlı'nın 410 hanelik bir yerleşim yeri olduğu belirtmiştir. Ayrıca bölgedeki diğer bazı yerleşim bölgelerinden Tefenni 158, Gebrem 70, Sazak 23 ve Ece 20 hane olarak kayıtlarda yer almıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminden 1911 yılına kadar köy statüsünde bulunan Karamanlı'da 1911 yılında Belediye teşkilatı kurulmuştur. 1925 yılında Jandarma teşkilatı, 1928 yılında da Bucak müdürlüğü kurulmuştur. 4 Temmuz 1987 tarih ve 19507 sayılı Resmi Gazetede Karamanlı’nın ilçe olması, 3392 sayılı Kanunla T.B.M.M.tarafından kararlaştırılmış ve ilk Kaymakam'ın 11.08.1988 tarihinde atanmasıyla ilçe olmuştur.

TARIM VE HAYVANCILIK
Yörenin en büyük tarım yapılabilir arazilerinden birine sahip olan Karamanlı ekonomisinin temelini Tarım ve Hayvancılık oluşturur. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında karasabanla yapılan tarım ile arazisinin 2-3 bin dekarını verimli kullanabilen yörede hasat el ile yapılır ve tarlalar yıl ardı nadasa bırakılırdı. O yıllarda kimyasal gübre üretimi yapılamayan Türkiye genelinde olduğu gibi birim verimlilik son derece düşüktü. Yörenin en büyük çiftçileri 10-15 mut (2-3ton) buğday kaldırdıklarında bu büyük bir rakam sayılırdı. Zirai aletler ise yok denecek kadar azdı. O günlerden bu günlere gelindiğinde ise 40.000 dönüm civarında bir arazide sulu tarım yapan, altyapısı güçlenmiş bir Karamanlı bölgede gücünü hissettirir oldu. Özellikle 70'li yıllarda hizmete giren barajı ve 100 kilometreye ulaşan sulama şebekesi ile sulu tarımda artış görüldü. Günümüzde yıllık ortalama 4.000 tonu bulan kimyasal gübre kullanımı ve 1.200'i aşkın traktörü ile Karamanlı ilçesinde modern tarımcılık yapılmaktadır. Traktör başına düşen ekilebilir arazi miktarı 100 dönüm civarındadır ki bu Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Buna bağlı olarak ilçe sanayisi de zirai alet, edevat üretimi ve geliştirilmesi(!) konusunda uzmanlaşmış olup küçük çaplı ilaçlama ve tohum saçma makinası seri imalatı bile yapılmaktadır. Karamanlı, eskiden beri soğan ekiminin çok yapıldığı bir yer olduğu için çevrede "Soğancı Karamanlı" diye adlandırılmıştır.En fazla, tohumdan tarlaya ekilecek soğan(güver,sıska) üretilir.Sezonu iyi veya kötü olsun her sene 1000 dönüm kadar soğan ekilmektedir. Ortalama soğan üretimi 2000 ton kadardır. Karamanlı, yıllık ortalama olarak 13.000 ton tahıl, 1.200 ton nohut, 2.500 ton soğan, 500 ton anason,300 ton kişniş(yumurcak), 50.000 ton şeker pancarı üretmektedir. Sayılanlar kadar çok olmasa da Çumra(rezene)ve çörekotu üretimi de yapılmaktadır. Bunun yanında 1.300 dekar asma bağı, 780 dekar meyve bahçesi vardır. İlçede 1.500'e yakın traktör ve 6 biçerdöver mevcuttur. İlçe sınırları içindeki 173.600 dekar arazinin 80.000 dekarı sulu, 93.600 dekarı kuru tarım yapılabilir niteliktedir. Hayvancılıkta ileri seviyededir. İlçe genelinde 2000 yılı itibarı ile 1.600 arı kovanından 5 ton bal, 6.090 büyük baş hayvandan günlük ortalama 20.500 Kg süt elde edilmektedir. 10.110 adet küçük baş hayvan, iki adet modern kümes, iki adet süt toplama merkezi bulunan ilçede özellikle son yıllarda büyük baş hayvancılık önem kazanmıştır.

KARAMANLI BARAJI
Burdur (il)'inde, Değirmen Deresi üzerinde, sulama amacı ile 1969 - 1973 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 1.125.000 m3, akarsu yatağından yüksekliği 54,00 m, normal su kotunda göl hacmi 24,00 hm3, normal su kotunda göl alanı 1,70 km2'dir. 3.000 hektarlık bir alana sulama hizmeti vermektedir.

SANAYİ VE TİCARET
İlçemizde mermer fabrikaları, ocakları, mobilya, beyaz eşya ve gıda maddeleri pazarlanması bölgeye hitap eder şekilde gelişme göstererek üretilmektedir. Teşvik edildiği taktirde imalathane sayısında artışlar sağlanabilir. Böylelikle bölgemiz ekonomisine de daha fazla katkı sağlanabilir.

© Copyright 2021 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.