|   |  Orhaneli Konut Projeleri
Belirlediğiniz kriterlerde proje bulunamadı, kriterlerinizi azaltarak tekrar deneyebilirsiniz.
Orhaneli İlçesini Favorilerime Ekle

Orhaneli Güncel Konut Projeleri

Orhaneli Konut Projeleri

Orhaneli Tarihi:
İlçenin eski adı olan Adranos, burasını avlak olarak kullanan Roma İmparatoru Hadrianus (117-138)’un adından gelir. Doğu Roma (Bizans) döneminde piskoposluk merkezi olan Orhaneli, 1325’de Orhan Bey’in emri ile Turgud Alp (Turvud, Turud >>> Durgut, Durud) tarafından Osmanlı Beyliği’ne katılmıştır. İlce merkezindeki Durdu Bey Camiî’nin adı buradan gelir; mescidin kaybolmuş orijinal vakfiyesine sözlü aktarımla yeniden yazılan vakfiyelerde Turgud adının yanlış okunması yüzünden Durdu diye bilinmektedir.
Ertuğrul Bey 1188-1281 ile oğlu Ataman 1258-1325 (sonradan Yıldırım takma adlı I. Bâyezîd بایزید , Arap olan büyük dedesi Türkmenler’in takma adla Ede-Balı ya da Edeb-âlî diye andığı Adana doğumlu Suriye’den göçmüş, Hicazlı Kureyşli bir aileden gelen Şeyh’in soyundan gelmeyi şeref saydığından, dedesi Ataman’ın adını Osman yaptı. Ünlü gezgin İbn-i Battuta Arapça seyahatnamesinde Bursa’ya gidip Orhan Bey ile tanışmasını anlatırken, babasının adını “Atman اطمان” diye yazar, İbn-i Battuta “Osman عثمان” adını ya da Arap yazısını bilmiyor olmadığına göre Orhan’ın babasının adı Osman olamaz. Öte yandan Orhan Bey zamanında Germiyanoğlu Beyliği tarihçisi İdrisî de babasının adını “Tuman طمان” diye yazar. Osman ve Orhan ile çağdaş bütün Bizans ve Venedik tarihçileri ise “Ottoman” diye yazarlar.)
Ertuğrul/Erdunrıl Bey, 1279′dan başlayarak Anadolu Selçuklu Devleti’ne tabi “Uçbeyi” idi, 1299′da Ataman, gene Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı “Büyük Uçbeyi” oldu, oğlu Orhan Bey de “Büyük Uçbeyi” idi, 1318′de artık Anadolu Selçuklu Devleti, İlhanlı Devleti’ne katıldığından Orhan Bey, İlhanlılar’a tabi olarak, İlhanlı Meliki Ebu’l Gazi Bahadır Han ölünceye dek durdu, Ebu’l Gazi Bahadır Han’ın 1335′te ölümünden sonra da istiklalini ilan etti, böylece “sultan” unvanını kullanmaya başladı. 1320′den beri ordunun başında bulunan Orhan Bey, devlet kurumlarını kurdu, daha önce devlet kurumları yoktu, bunları Adranos mıntıkasında yaptı, bu yüzden de asıl devlet kuruluşunun yapıldığı yere daha sonra ta 1910 yılında Orhan İli dendi.
Kazanın tapu kayıtlarında şimdi bile Orhan Bey’in mülkü olan köyler vardır, İlbese (Süleymanbey, Baş, Orta, Koçu) ve Danişmend-i Atik (Eski Danişment) gibi. Orhan Bey’den mülk olarak aldığı Cebel (Dağ) mıntıkasını vakıf yapan 1. Murad’ın vakfına yerli halk hâlâ vakıf kelimesinden bozma “makıf” der. Bu arazi, şimdiki Keles (Kleos, Keles-i Cedid, Kilise-i Cedid, Cebel-i Cedid) ilcesi, şimdiki Osmangazi’ye bağlı Soğukpınar beldesi ile Orhaneli Çayının kuzeyinde kalan bütün arazidir ya da başka ifadeyle Adranos Çayı ile Uludağ arasındaki bölgedir, buraya eskiden Cebel nahiyesi denirdi. Bu vakıf arazisi köylerin Tanzimat’tan sonra kurulmuş tapu idaresi kayıtları ilk defterlerinde “Hüdâvendigâr Gâzî vakfıdur,evkâf-ı Hümâyûn’a mazbûtdur” yazar.
Daha önce Hadrianoi, Hadrianea, Hadrianus ad Olympum, Hadrianea ad Olympum, (öteki Adrianos’lardan ayırt etmek için Olympos (Ολυμποσ)/Keşiş Dağı/Uludağ’daki Adrianos denmiştir. Benzeri olarak Olympos’un Roma İmp.luğu’ndaki öteki Olympos adlı yerler ile karıştırmamak için Olympus ad Mysia (Misya’daki Olimpos denmiştir.) Hadrianoi (Rumca Adrianoi αδρίανοί), Hadrianea, ve yerli Rum ağzında bozularak “Adranos” ve Türkmen ağzı ile “Adırnaz” adlarıyla bilinen ilçenin merkezi Beyce kasabasıdır. Eski Yunan’ın meşhur hatibi Aristides, buralıdır. 1325′ten 1911′de Hüdavendigar Eyalet Meclisi adını Orhan İli ( اورخان ايلي) olarak değiştirinceye değin ilçenin (kaza) adı “Adranos” (yanlış imlâ yüzünden yanlış okunarak Atranos, ادرنوس ya da yanlış imla ile اطرنوس) idi. 1934 yılında TBMM kararı ile Beyce ( بكجه) kasabasının ve ilçenin adı Orhaneli yapılmıştır.
Genel kanıya göre 1325 yılında, Orhan Gazi zamanında, onun buyruğuyla soylulardan Turgud Alp (Turgud Bey; ya da yanlış imla ile Turvud, Turud, ayrıca bu yanlış imlâ yüzünden yerli halk “Turdı”, “Turdu”, “Durdu” Bey sanmıştır.) kumandasındaki ordu tarafından alındı. İbn-i Kemal’in yazdığına göre Adranos Kalesi’ne gelindiğinde kale boştu, Tekfur ile halk dağlara kaçmışlardı, ordu onları takiple bulmuş, halk teslim olmuş ama tekfur kendini Alita Dağı’ndan aşağıya ırmağa doğru kayalıklara atarak intihar etmiştir. Daha sonra Orhan Bey’in buyruğu ulaşımı zor olan bir yer olduğu, yeniden buraya sığınan düşmanın başa bela olacağı sebebi ile kale ile çevresindeki surlar yıkılmıştır.
1869 ile 1881 arasında Adranos Kazası Cebel (Keles) nahiyesi ile birlikte, Brusa (بروسا ya da yanlış imlâ ile بروسه) Sancağı merkez kazaya bağlı nahiye yapıldı, Harmancık Nahiyesi 1869-1870′de 1 yıl için kaza yapıldı ama Adranos nahiyesi Bursa’ya bağlandı, 1871-1881 arasında Harmancık ve Gökçedağ nahiyeleri Kite (Karacabey) Kazası’na bağlı kaldı, 1882′de yeniden eski idari sisteme dönülüp, Adranos yeniden kaza yapıldı; Cebel (Keles), Harmancık, Gökçedağ nahiyeleri Adranos Kazası’na bağlandı. 8 Temmuz 1920’de Yunan işgaline uğramış ve 9 Eylül 1922’de işgalden kurtulmuştur.
Orhaneli Nüfusu:
İlçenin nüfusu 2008 genel nüfus sayımına göre 24000′dir. Bunun 7800′ü ilçe merkezinde, 16200′ü ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.
İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 2 belde (Göynükbelen, Karıncalı), 53 köy ve 6 mahalleden oluşmaktadır.

© Copyright 2021 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.