|   |  Babadağ Konut Projeleri
Belirlediğiniz kriterlerde proje bulunamadı, kriterlerinizi azaltarak tekrar deneyebilirsiniz.
Babadağ İlçesini Favorilerime Ekle

Babadağ Güncel Konut Projeleri

Babadağ Konut Projeleri

Tarihçe
İlçenin 700 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. İlk adı "Beşikkaya"; olan Babadağ, daha sonra Kadıkeriyesi (Kadıköy) ismini almıştır. .Bu ismin,geçmiş zamanlarda yaşanan halktan bir; kişinin eğitim görerek kadı olmasıyla alındığı söylenmektedir. İlçenin Kanuni Sultan Süleyman devrine ait 1528 tapu defterinde köy olarak kaydı bulunmaktadır. Aynı kayıtlar­da, Hisar, Ahıllı ve Oğuzlar köyleri de yer almaktadır. Hicri 1299'da civara de­miryolu gelmesiyle Sarayköy ilçe, Kadı­köy nahiye olur. Kadıköy adı, İstanbul Posta İşlerinde İstanbul'un Kadıköy'ü ile karışıklıklar meydana getirmeye başlar. Bu nedenle yöre:1935 yılında sırtını yasladığı dağlardan esinlenerek "Babadağ" adını alır. 

Babadağ 1877 yılında belediye, 1988 yılında 9 köyüyle beraber ilçe ol­muştur. Babadağ ilçe oluncaya kadar Sa­rayköy'e, bağlı kalmıştır. İlçemizde yerle­şimin ve dokumacılığın tarihçesi 700 yıl, öncesine dayanıyor. Anlatılanlar çerçe­vesinde yörede yaşayan insanların asıl köklerinin Tavas Vakıfköyü olduğu sanıl­maktadır. Rivayete göre Selçuk beylerin­den birinin 3 oğlu babalarıyla anlaşamayarak yurtlarını terk ederler. Bir tanesi Ahıllı, bir diğeri Oğuzlar köyüne, 3. genç de Babadağ'a yerleşir. O dönemde Babadağ'ın adı Beylikdüzü'dür. Civara, yerleşen gençlerden biri beddua almıştır. 

Yine rivayetlere göre adı bu nedenle Ahıllı olan köy hiçbir zaman gelişme kaydedememiştir. Köydeki nüfus, sayısı ne 39 olur, ne de 41 Ahıllı köyü­nün nüfusu yok gibidir. Söy­lenceler bir tarafa, Ahıllı ve Oğuzlar su sıkıntısı ve coğrafi koşulların yetersiz oluşundan dolayı gelişememiştir. Baba­dağ'a yerleşen genç çoban ise şanslıdır. Çünkü yörede 105 tane su kaynağı yer almakta ve çevrenin doğal örtüsü hay­vancılığa elverişli bulunmakta­dır. Büyük bir sürüsü olduğu tahmin edi­len bu gencin dokumacılığa hayvanları­nın çalılara takılan yünlerini eğirerek heybe, halı ve kilim dokuyarak başladığı biliniyor. Bu ürünler solmayan, bozulma­yan kök boyalarla boyanıyordu. O günlerde yöreye yerleşen ve adı bilinmeyen bu çobanın ürettikleriyle başlayan tekstil gelişerek günümüze kadar gelmiştir. 

İlçe merkezinin yerleşik nüfusu 4000 civarındadır. 10 yılda 2000 dolayında göç vermiştir. Bunun sebebi de ilçedeki, tekstil imalatının sağlam zemin üzerine oturmayarak fason üretimine dayalı ol­ması, tekstilde yaşanan krizlerdir. Fakat bugün göç vermekten öte çevre ilçe ve illerden sanayi bölgelerinde çalışmak için göç almaktadırlar. Yerleşik, nüfusunun dokumacılıkla uğraşan kesiminin bir bö­lümü, geleneksel Babadağ dokumaların­dan dokuyarak kendi pazarlamaktadır. Bir diğer kısım ise yerli ve yabancı turist­lerin benimsedikleri naturel el dokumalarını, nostaljik eski el tezgahlarında ürete­rek katkıda bulunmaktadır.

Nüfus Durumu
Babadağ barındırdığı toplam nüfus yönüyle Denizli’nin küçük ilçelerinden birisidir. 2007 yılı adres nüfus kayıt tespit sistemindeki araştırmaya göre 4408’i merkezde, 3542’si köylerimizde olmak üzere ilçenin toplam nüfusu 7950 kişidir. Nüfus yapısı homojen olup, Türkçe dışında bir dil kullanılmamaktadır.

İdari Durum
1988 yılında İlçe olan Babadağ ilk önce 10 köye sahipti. Altındere köyünün ayrılarak Denizli merkeze bağlanması ile köy sayımız 9 a düşmüştür. Köylerimiz genelde küçük olup, Kelleci, Mollaahmet, İncirpınar ve Yeniköy kaydadeğer nüfusa sahiptir. Diğer köylerimizin isimleri ise Ahıllı, Kıranyer, Demirli, Bekirler ve Oğuzlardır.
 
Köy yollarımızın hepsi asfalt yol olup, yaz kış ulaşıma açıktır. Ancak toprağın yapısı nedeniyle kış mevsiminde heyelanlar olmakta ulaşım kısmen aksamaktadır. Köylerin İlçe merkezine uzaklıkları ise;
 
Babadağ – Mollahmet : 13 km 
Babadağ – Ahıllı : 12 km
Babadağ – Demirli : 3 km
Babadağ – İncirpınar : 10 km 
Babadağ – Kelleci : 9 km
Babadağ – Kıranyer : 7 km 
Babadağ - Oğuzlar : 9 km 
Babadağ – Yeniköy : 3 km dir. 
 
İncelendiği zaman görülecektir ki toplam köy yolu uzunluğu 73 km dir. Mevcut dokuz köyümüze bağlı mahalle, mezra ve oba bulunmamaktadır. İlçe merkezinde ise Cumhuriyet, Gazi ve Gündoğdu adında üç mahallemiz vardır.

Sosyal Durum
İlçe ve köylerimizde konutlar genelde ahşap ve tuğladan yapılmıştır. Ancak arazinin yapısı nedeniyle imara açık arazi olmadığından yeni yapılaşma fazla olmamaktadır. 
 
Sosyal yönden aile bağları çok kuvvetlidir. Salı akşamları erkeğin ailesine , Pazar akşamları ise kadının ailesine mutlaka akşam yemeğine gidilir. Cuma günleri küçükler büyüklerin ellerini öperek cumalaşırlar. Dışarıda çalışan ve yaşayan çok Babadağlı olmasına rağmen düğünde, bayramda ve cenazelerde mutlaka bir araya gelirler. Çalıştıkları oranda para kazandıklarından ve dokumacılık dışında gelir kapıları olmadığından çok çalışkandırlar. 
 
Sosyal yönden yaz ayları daha hareketli geçmektedir. Şehrin üst tarafında bulunan ve yayla diye tabir edilen yerlere villa tipi yazlıklar yapılmakta, yaz boyunca Denizlideki işlerine buradan gidip gelmektedirler.

Eğitim ve Kültür
İlçenin Eğitim ve Kültür tarihi eskiye dayanır. Eskiden göçebe şeklinde Babadağ’ da yerleşen yörükler çobanlıkla ve dokumacılıkla uğraşmaya başlamışlardır. Din alimleri de bir hayli yetişmiş Sarayköy’ün kadısı buraya yerleşmiştir. Eski mezar taşları incelendiği zaman bazı tarikatlarında burada hüküm sürdükleri anlaşılmaktadır. 
 
İlçemizde 1938ve 1964 yılı yapımı iki adet ilköğretim okulu ile eğitim ve öğretime devam etmekte iken 1988 yılında ilçe olması nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü kurulmuştur. 1991 yılında Hayırsever Hacı Mehmet ZORLU tarafından yaptırılan lise, yine 1992 yılında İstanbul’da yaşayan hayırsever Osman Nuri YILMAZ tarafından yaptırılan ilköğretim okulu eğitim öğretime açılmıştır. 
 
İlçemizde yüksek öğretim kuruluşu yoktur. Okuma yazma oranımız %90 ın üzerinde olmasına rağmen ilkokul sonrası okula gitme oranı düşüktür. Basımevi, kitapevi, sinema, tiyatro olmayıp okulların bünyesinde folklor ekipleri vardır. Spor faaliyeti olarak ilçenin tek takımı olan Babadağ Spor 2007 yılında Süper Lige kadar yükselmiştir.

Ekonomik Durum
İlçenin ana geçim kaynağı dokumacılıktır. Dokuma ürünleri arasında hambez, pike, kanaviçe, havlu, çarşaf başta gelmektedir. Merkez ve köylerde önceden 5000 civarında motorlu tezgah olmasına rağmen bu tezgahlar zamanla yerini otomatik tezgahlara bırakmıştır. 
 
Bu yönü ile ilçe ekonomik yönden zengin olarak gözükmesine rağmen dokumacının çoğunun fasoncu olmasından kaynaklanan sıkıntılarıda çok fazladır. Bunun yanında Türkiye çapında yetiştirdiği iş adamlarıyla da ünlüdür. 
 
Babadağ’da dokumacılığın 700 yıllık bir geçmişi vardır. 1965 yılında el tezgahlarının yerini motorlu tezgahlar almıştır. 1985 lerden sonra ilçenin girişinde kurulmaya başlayan fabrikalarla teknolojik bir atılım gerçekleştirilmiş, getirilen otomatik makinalarla sıfır hata mal dokunmaya başlanmıştır. Bu yöndeki atılımlar devam etmektedir. Şu anda Babadağ da 1. ve 2. sanayi sitesinde 27 adet dokuma ve haşıl fabrikası faaliyet göstermektedir. Eskiden evlerde bulunan ağaç ve demir tezgahların yerine otomatik tezgahlar aldığından evlerde dokumacılık yapma oranı düşmüş olup, gençlerimizin çoğu Babadağ’daki ve Denizli’deki fabrikalarda çalışmaktadır. 
 
Babadağ’ın doğa koşulları tarıma pek elverişli değildir. Tarım ve hayvancılık ek bir faaliyet olarak yapılmakta olup, geçim kaynağı değildir. Yabani kestanelik aşılanarak bir gelir kaynağı yaratma yoluna gidilmektedir. Hayvancılık Kelleci, Mollaahmet gibi köylerde kabul görmüştür.

Alt Yapı ve Ulaşım
İlçemizde elektrifikasyon yönünden bir sıkıntı yoktur.İlçede müstakil bir şeflik olduğu için araç ve eleman sıkıntısı çekilmediğinden arızalara anında müdahale edilmektedir.İlçe şefliğimizde köyler ve merkez olmak üzere toplam 5245 abone bulunmaktadır. 
 
Deniz, hava ulaşımı olmayıp sadece karayolu ulaşımı bulunmaktadır. İlçemizi Sarayköy – Denizli karayoluna bağlayan 16 km lik yolun 1997 yılında ihalesi yapılarak yeniden yapılmıştır. Ayrıca İlçemizi Karacasu’ya bağlayan yol Turizm Bakanlığının katkılarıyla genişletme ve asfaltlama çalışmaları tamamlanmıştır. Bu yolun turistik turlarda kullanılması halinde bu yol üzerinde mesire alanları, dinlenme ve eğlence yerleri kurulabilecektir.

© Copyright 2021 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.