|   |  Oltu Konut Projeleri
Belirlediğiniz kriterlerde proje bulunamadı, kriterlerinizi azaltarak tekrar deneyebilirsiniz.
Oltu İlçesini Favorilerime Ekle

Oltu Güncel Konut Projeleri

Oltu Konut Projeleri

     Tarihi kaynaklarda Olti'k, Oltu'm, Okhti'k veya Oltu'si (Olti'ler) diye geçen Oltu'nun tarihi günümüzden yaklaşık olarak 3000 yıl öncesine dayanır. Tarihi devirler boyunca  çeşitli devletlerin egemenliği altında kalan, Oltu başlangıçta bir kale yerleşmesi olarak kurulmuş, daha sonra  uzunca bir dönem  kale ve dış surlar içerisinde gelişmesini devam ettirmiş, bir ara Çıldır Sancağının merkezi olmuştur. Kuskusuz bu durum  Oltu'nun stratejik bir konumda yer almış olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü yerleşim yeri Doğu Anadolu Bölgesini, Kuzey Doğu Karadeniz kıyılarına, Kuzey doğuda ise Kafkaslara bağlayan eski yollara Kontrol altında tutabilecek bir konumda bulunmaktadır.
 
          Böylesine tarihi ve coğrafi bir öneme haiz bir bölgenin araştırılması, incelenmesi elbette çok büyük çabalar gerektirmektedir. Bu çalışma hazırlanırken tek düşünülen şey  yüzyılların ihmaline uğramış, kahramanlar diyarı  ilçemize ufakta olsa hizmet etmektir. Amaç Türk milli mücadele tarihinde, uzun bir tarihi geçmişe sahip Oltu'nun da şerefli bir yeri olduğunu ortaya koymaktadır.
 
          Oltu ismi Kıpçakların bir boy veya oymağından gelmektedir.
Ayrıca bu ad Dağıstan' ın güneyinde oturan Küçük Şirvan Bölgesi' nde bir kasaba ve küçük bir köye de verilen isimdir.
1071 Malazgirt Zaferinden sonra Alpaslan' ın komutanlarından Ebul-Kasim Erzurum yöresinde Saltuklu' lar Beyliğini kurunca, 1080 tarihinde Emir Ahmet Oltu' yu işgal ederek Türklerin eline geçmesini sağlamıştır.
          1878 Ayestefanos Antlaşmasi ile Oltu Rusya' ya bırakılmıştır. 
          1917 Bolşevik ihtilali ile Ruslar çekilirken burasını Ermenilere bırakmış. 
          1917 Rus ihtilalinden sonra Oltu'nun yönetimi Ermeni Icra Komitesinin eline geçmistir.Ruslar tarafindan Oltu'ya yerleştirilen Ermeniler 40 yıl boyunca yerli halka zulüm etmişlerdir.
          1918 yılında işgalden kurtulmak amacıyla Oltu İslam Komitesi kurulmuş ve 25 Mart 1918'de Ermeniler sınır dışı edilmiştir. Bu tarih Oltu' nun kurtuluşu olarak kutlanmaktadır. 
Kurtuluş mücadelesi sonrası kurulan Oltu Şura Hükumeti 17 Mayıs 1920' de TBMM Hükumetine katılmıştır.
          1926 yılında Oltu ilçe statüsüne kavuşmuştur.
 
Coğrafi yapısına  gelince Oltu  İlçesi, Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeydoğusunda yer alır. Ancak yüzölçümünün  çoğunluğu Doğu Karadeniz Bölgesi sınırları içerisindedir. Oltu  Çayı vadisinde kurulan ilçe 1380 Km2 lik yüzölçümüne sahiptir. Rakımı ise 1275 metredir. 
 
          İlçenin  doğusunda  Şenkaya, kuzeydoğusunda  Olur, kuzeyinde Yusufeli ve  Uzundere, batısında  Tortum  ve  güneyinde  Narman İlçeleri bulunmaktadır. İlçe konum olarak 41-59 doğu boylamları ile 40-34 kuzey enlemleri arasında yer alır. Coğrafi  bakımdan  dağlık ve ormanlık  bir  yapıya  sahiptir. En yüksek tepeleri Akdağ 3030, Kırdağ  2000 m.dir. İlçenin  batısında  Uzundere  İlçesi Yayla Mahallesinden başlayan ve doğuya doğru alçalarak genişleyen vadinin alt kısmındaki topraklar alüvyonlu verimli topraklardır. 
 
          İlçede vadi boyunca yükselen 50-500 mt civarında irili ufaklı tepeler bulunmaktadır. İlçeyi  ikiye  bölen  Oltu  Çayı, Uzundere İlçesi Yayla Mahallesinden  çıkan Sivri Dere  ile İlçenin  batısından gelen  Narman  Çayı  İlçenin  5 km. batısında  birleşerek Çoruh Nehrine akmaktadır. Yaz aylarında suyu azalmaktadır. 
 
          İlçe rakımının düşüklüğü nedeniyle  Doğu Anadolu Bölgesi’nin  sert kara iklimine Oltu Vadisi boyunca rastlanmaz. Yüksek kısımlar ile vadi boyu arasında  iklim  farkı  önemli  derecededir. İlçede yıllık sıcaklık ortalaması 10.2 C dir. En yüksek hava sıcaklık Temmuz-Ağustos aylarında olup 1998 yılında en fazla sıcaklık ayı  31.4 C olmuştur. En düşük hava sıcaklığı ortalaması Aralık, Ocak, Şubat  ayları  itibarı ile 9.3 C dir. İlçede  yazlar  sıcak ve kurak kışlar ise az yağışlıdır. Yıllık yağış ortalaması ( Son 10 yıllık ) 29.6 M3 kg.dır. Rüzgarlar genellikle kuzey  yönünden  eser  ve  ortalama  hızı  2.0 kt/sn (Kuvvet/saniye) dir.Yağışlar  genellikle  ilkbahar  ve sonbahar aylarında görülür. 
 
          İlçe ormanlık alanlarında sarıçam,  karaağaç,  pelit   ve  kavak  gibi  ağaç türlerine  rastlanır. Oltu  Vadisi  boyunca  söğüt, kavak ve  meyve  ağaç toplulukları  bulunur. Gittikçe azalan  orman  örtüsü  sebebiyle  İlçe  ve  çevresinde erozyon olayı mevcuttur.
 
  Oltu İlçesi çevresi ile beraber 4 ilçenin ekonomik faaliyetlerinin merkezi durumundadır. Halkın % 75’i tarım, hayvancılık, madencilik diğer kesimi ise sanayi ve ticaretle iştigal eder. Tarım arazisi miktarı 240.000 dekar olup, ancak bunun 76.000 dekarı sulanabilir durumdadır. İlçenin 70.748 hektar orman alanı vardır. 2008 yılında orman emvallerinden 2838 ster yakacak odun, 6276 m3 Tomruk,  634 m3 Tel direği,  2090 m3 Maden direği ve 152 m3 sanayi odunu üretimi yapılmıştır. İlçede ekilebilir tarım arazisi 3 bölgesel grupta toplanmaktadır.
 
         İlçemizde 2009 yılı sonu itibarıyla 18774 adet büyükbaş 682 aded keçi, 15621 aded koyun, 34510 adet kümes hayvanı, 1080 tırnaklı hayvan, ( At, Eşek, Katır ), 12045 adet arılı fenni kovan bulunmaktadır. 2009 yılı içerisinde 37662 büyükbaş, 15111 küçükbaş hayvana Şap aşısı, 250 büyükbaş hayvana anhtrax aşı, 1000 adet Brusella genç aşısı, 5500 adet Yanıkara, 354 kedi köpek ve 42 adet sığıra olmak üzere toplam 936 adet kuduz aşısı, 2008 yılı sonu itibariyle 392 adet suni tohumlama yapılmıştır. İlçemizde 2009 yılı itibarıyla  91450 ton buğday, arpa, 63 ton çavdar, 567 ton mısır, 2235 ton şeker pancarı, 7000 ton patates, 187 ton kuru fasulye, 180 ton kuru soğan, 1188 ton fiğ, 9150 ton yonca, 1872 ton korunga, 712 ton elma, 280 ton armut, 100 ton vişne, 128 ton kiraz, 92 ton şeftali, 22 ton erik, 146 ton ayva, 640 ton dut, 60 ton üzüm ve 4 ton çilek üretimi yapılmıştır.
 
         Oltu Taşı çıkarılması ve işletmeciliğinde 1000 civarında aile geçimini bu işkolundan sağlamaktadır. İlçede 2009 yılı itibariyle 1254 gelir vergisi mükellefi, 89 kurumlar vergisi mükellefi, 5794 motorlu taşıtlar vergisi mükellefi, 518 KDV mükellefi, 7 adet K.İ.T Mükellefi ve 32 adet Serbest Meslek Kazanç Mükellefi bulunmaktadır.  Vergi  tahakkuk  toplamı 10,315,446,38 TL., Tahsilat  ise 8,650,355,71 TL. Olarak gerçekleşmiştir. Tahsilât oranı % 84 dür. Ekonomik faaliyetlere T.C Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi çeşitli faaliyetleri ile katkı sağlamaktadır.
 
         İlçede 140 işyeri kapasiteli küçük sanayi sitesi mevcuttur. Olur, Narman ve Şenkaya ilçelerine merkezi konumda olan, Karadeniz bölgesine yakınlığı nedeniyle ılıman bir iklimin hâkim olduğu ve Türk Cumhuriyetlerine yakınlığı nedeniyle ihracata yönelik yatırım yapmak isteyen firmalar için ideal bir yer olan Oltu ilçemizde Organize Sanayi Bölgesi yer seçimi çalışmalarını 2001 yılında tamamlamış olup, ilçe merkezine 2.5 km mesafede 125 hektar büyüklüğünde bir alan üzerine kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmalar Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı ve Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca yürütülmektedir. 2001 yılında özelleştirme kapsamında kapatılan kömür ocakları İlçe ekonomisi açısından çok büyük öneme haiz olması nedeniyle ocaklarının yeniden faaliyete geçirilmesinin ilçe ekonomisi ve istihdamın sağlanması açısından büyük önem taşıması nedeniyle Oltu Kaymakamlığı, ilçede bulunan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar bir araya gelerek atıl duruma düşen kömür  ocaklarının yeniden işletmeye açılarak istihdama ve ilçe ekonomisine katkıda bulunulması amacıyla Kömür sahalarını 16.07.2004 tarihinde özelleştirme kapsamında,  1 trilyon 200 milyar TL + KDV fiyatla satın almıştır. Oltu İlçesi  Köylere Hizmet Götürme Birliği Oltu Kömür A.Ş de %18 hisseyle 2. büyük ortak konumundadır.  Oltu Kömür A.Ş’nin halen 285 çalışanı vardır.

© Copyright 2021 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.