|   |  Göğüş Holding Firması
Göğüş Holding

Göğüş Holding

 • Kuruluş Tarihi : 2003

 • Proje Sayısı : 5

Göğüş Holding, konut, ofis ve residence projeleri, Göğüş Holding hakkında genel bilgiler, projelerin lokasyonları ve Göğüş Holding ile ilgili tüm haberlere bu sayfada ulaşabilirsiniz.

Göğüş Holding Hakkında

Göğüş Holding Türkiye'nin önde gelen yatırım şirketleri arasına girerek A.Kerem Göğüş tarafından Ankara da kurulmuştur. Daha sonra şirket merkezini İstanubul, Etiler deki binasına getirmiştir. 10 yıldır ticari faliyetlerini, büyüme stratejileri üzerine kurmuş ve kısa sürede gelişim sürecini tamamlayarak Göğüş Yapı A.Ş , Göğüş Rezidans İşletmeleri A.Ş ve Göğüş Hotel Grup A.Ş gibi sektöründe öncü olan ve ilklere imza atan şirketleriyle markalaşma ve büyüme sürecini hızla sürdürmektedir.

VİZYONUMUZ & MİSYONUMUZ

 • Fark yaratmaktır.
 • Kalıcı üstünlük sağlamaktır.
 • Kaynakları etkin ve verimli kullanmaktır.
 • Dinamiktir.
 • Çalışkandır.
 • Dünyaya açıktır.
 • Azimlidir.
 • Planlı ve disiplinlidir.
 • Çalışanlarına değer verir.
 • Mesleki gelişim ve eğitime olanak tanır.
 • Hizmette ve kalitede ödün vermez.
 • Geleceğe giden yolda geçmişten güç ve ders almanın öneminin farkındadır.
 • Sorumluluk duygusu taşır.
 • Müşteri odaklıdır.

Göğüş Holding Şirketleri; mükemmellik, birlik ve beraberlik, yaratıcılık, kusursuzluk, sorumluluk, anlayış, paylaşım, adalet, hız ve çeviklik gibi değerleri temel alarak, kuruluşundan bu yana bu yönde uygulamaktadır.

Ve Göğüş Holding çalışma hayatı boyunca bu değerlere sadık kalarak, sahip çıkacak bir kuruluştur.

RİSK YÖNETİMİ

 

Göğüş Holding de , her riskin aynı zamanda fırsatları da beraberinde taşıdığı düşüncesinden hareketle “sürdürülebilir büyüme”nin, risklerin etkin bir biçimde belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi suretiyle sağlanacağı öngörülmektedir. Topluluk, misyonunun önemli bir parçası olan, “paydaşlarına değer yaratmak” için risk yönetimi konusunu önemle ele almaktadır. Bu doğrultuda Göğüş Holding, Türkiye’nin öncü kurumlarından biri olarak güçlü risk yönetimi altyapısıyla, Kurum genelinde tanımlanmış bir risk yönetimi sistemini uygulamaya devam etmektedir.

 

Göğüş Holding Şirketlerinde Risk Yönetimi

Göğüş Holding’de risk, tehditler kadar fırsatları da içeren bir kavram olarak görülmekte ve bu riskleri en etkin şekilde yönetmek amacıyla, kurumsal risk yönetimi tüm Holding şirketlerinde sürekli ve sistematik bir süreç olarak uygulanmaktadır. Tüm Holding şirketleri, Göğüş Holding Risk Modeli ve Standartları’na uygun olarak karşı karşıya bulundukları riskleri düzenli olarak tanımlamakta ve bunları öncelik sırasına göre sınıflandırmaktadır. Risk kültürünün Holding genelinde yaygınlaştırılması için çalışılmakta, doğru işin doğru miktarda risk alınarak gerçekleştirilmesi için güvence sağlanmaktadır. Risk yönetimi Göğüş Holding’in iş modellerine entegre bir şekilde yürütülmekte, tüm holding şirketlerinde profesyonel risk yöneticisi pozisyonları oluşturulmaktadır. Şirketler kritik riskler için ayrıntılı aksiyon planları hazırlamakta; sorumlu kişiler, risklerin etkin yönetimi için gerekli olan risk yönetimi aksiyonlarını geliştirmekte ve gerçekleştirmektedir. Topluluk şirketlerinin risk yönetimi aktivitelerindeki başarıları, performans ölçüm sisteminde önemli bir kriter olarak değerlendirilmekte, gelişmeler düzenli olarak raporlanmaktadır.

Risk yönetimine verdiği önem sayesinde Göğüş Holding, sürdürülebilir bir büyüme performansı sergilemiştir. Holding, başarılı performansını 2011 yılında da korumak üzere gerekli her türlü çalışmayı gerçekleştirecektir. Göğüş Holding, güçlü sermayesi ve etkin yönetim anlayışıyla faaliyet gösterdiği tüm iş kollarında 2011 yılındaki olası gelişmelere hazır durumdadır. Göğüş Holding, dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından izleyerek, gerekli tedbirleri alarak ve sürekli artan risklerin etkin yönetimi için gerekli altyapıyı oluşturarak, 2011 yılında da her geçen yıl artan başarılarına yenilerini ekleyecektir.

YÖNETİM YAKLAŞIMI
Sorumluluk ve Şeffaflık

 

Öz değerlerimiz tevazu, insana saygı, halka yakınlık, sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsal yönetişimi gerçekleştirmek.

İnovasyon

 

 

Marka, patent, teknoloji, tasarım, bilişim ağı, fikri ve sınai mülkiyet alanlarında kalıcı üstünlükler yaratmak

Aktif Katılımcılık

 

 

Karar süreçlerinde katılım ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımı oluşturmak

Stratejik Yaklaşım

 

 

Bugünkü işlerimizi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceğimizi planlamak


HEDEF VE İLKELER

 

 

Göğüş Holding olarak en temel ilkelerimiz; %100 müşteri memnuniyeti odaklı çalışmamızla “en iyi” olmayı hedeflemek, insan kaynaklarına verdiğimiz önemi en üst seviyede tutmak, istihdam yaratmanın ve kaliteyi hiçbir zaman bozmadan ilerlemenin gelişime büyük katkısı olduğunu unutmamak, güvenilirliğin, iş etiğinin ve dürüstlüğün her işimizde ön şart olduğunu bilerek ülkemize güç katmanın bize güç verdiğini hissetmektir.

 

Müşterilerimiz velinimetimizdir.

Müşterilerimiz için modern ve kaliteli işler yaparak hayatlarını kolaylaştırmak, yaşamlarına değer katmak, zamanlarını en iyi ve kaliteli şekilde değerlendirmeleri için istikrarla çalışmalarımıza devam etmek birinci önceliğimizdir. Kaliteli hizmet demek satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak demektir. Bu anlayışa yönelik kurduğumuz departmanlarla müşterilerimizi mutlu etmek Göğüş Holding’in misyonudur.

Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

Kalitede, satış öncesi ve sonrası hizmette en iyi olmak; son trendde, son teknolojide müşterilerimize sunduğumuz yatırım seçeneklerinde öncü olmak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak amacıyla faaliyet gösterilen sektörlerde yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.

En önemli sermayemizden biri de insan kaynağımızdır.

Göğüş Holding’in siz müşterilerine sunduğu tüm ürün ve hizmetlerin kalitesi personellerimizin kalitesiyle eş değerdir. En iyi personeli bünyemize almak ve istihdam etmek, onların becerisinden, zekasından ve şirket içinde yaratabileceği inovasyonlardan maksimum şekilde yarar sağlamak, çeşitli geri dönüşümlerle verimliliklerini artırmak, gelişmelerine olanak tanımak birlik ve beraberliğin güce dönüştüğü çalışma ortamı yaratmak Göğüş Holding’i daha ileriye taşımak ve ilk gün hedefimizi katlayarak büyütmek için edindiğimiz ilkelerdir.

Amacımız, sürekli gelişmek için Mutlu Müşteri Ailemizi büyütmektir.. Göğüş Holding sunduğu hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere Mutlu Müşteri Ailesi’ni büyütmeyi hedeflemiştir. Ne kadar çok mutlu müşteri olursa o kadar çok güven artar. Gerek satış öncesi gerek satış sonrası sunulan hizmetlerle artan bu güven beraberinde istihdamı da artırır. Gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek, sektörümüzün ilerlemesi için gerekli alanlarla çalışmak bu güvene dayalıdır. Mutlu Müşteri ailemizin yatırımlarına değer katmak, ekonomik ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak, tüm bunların farkına ve bilincine varan bireylerle Mutlu Müşteri Ailemizi büyütmek ana ilkelerimizdendir.

Üstün iş ahlakı ve dürüstlük prensibimizdir.

Göğüş Holding tüm ilişkilerinde, karşılıklı fayda sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir. Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.

Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, güç katmayı hedef alırız.

ÇEVRE POLİTİKASI

 

PRENSİPLERİMİZ

 

Göğüş Holding, çalışmalarında inovatif ve sürdürülebilir çevre yaklaşımını benimsemiştir. Toplum tarafından kabul edilenin “sürdürülebilir” olduğu bilinciyle çevre çalışmalarımızda bütünsel, şeffaf ve güvenilir yönetim ile toplumla iletişim ve işbirliğini benimseriz. Farklı sektörlerdeki faaliyetlerimizde temel ilkemiz; ürün ve hizmet yaşam döngüsü sorumluluğunu üstlenmektir. Bu yaklaşımla, gelişmemizin her aşamasında faaliyetlerimizi çevre etkilerini göz önüne alarak yönetiriz.

KURUMSAL ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevre standartlarımızı yasal zorunlulukların ötesinde oluşturur ve uygularız. İşletmeler arası bilgi ve deneyim paylaşımı ile mükemmelliği hedefleriz. Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için faaliyetlerimizin tümünde, önleyici yaklaşımı benimseriz. Çevresel riskleri belirler ve yönetiriz. Ulaşılabilir en iyi üretim tekniklerini uygulamaya çalışırız. Çevresel gelişmeleri izleyip iş fırsatlarına çevirirken sürdürülebilirliğe katkı sağlarız. Toplumun gelişmesi için çevresel bilinçlenme ve bilgi paylaşımını destekleriz.

TOPLULUK İÇİ ÇEVRE POLİTİKASI GEREKLERİ

Çevre yasası ve diğer yasal şartlara uyum gösteririz Çevresel uygulamaları yasal zorunlulukların ötesinde gerçekleştirirken uygunluğun kontrolünü sağlarız. Çevresel etkilerimizi belirleriz Tüm çevresel etkilerimizi belirler, hedef, program ve izleme sistematiği geliştirir, gözden geçirir ve iyileştirme amaçlı önlemler alırız. Topluluk içi kaynak kullanımını yönetiriz. Altyapı, teknoloji, finans ve insan kaynaklarında organizasyonel rol, sorumluluk ve yetkileri belirler, çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmelerini sağlarız. Uygulamalarımızda sistematiklik sağlar, işletmeler arası sinerji yaratırız İşletme standartlarımızı önleyici yaklaşımla hazırlar, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müteahhitlerimiz dahil herkesin uygulamasını sağlarız. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevreye zarar getirebilecek riskleri proaktif yaklaşımla tespit eder; bunları en aza indirecek önlemleri zamanında, eksiksiz olarak almaya çalışırız. Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeye çalışır ve gözden geçiririz Enerji ve atık yönetimi, doğal kaynak kullanımı konularında hedefler belirler ve uygularız. Temiz ürün ve temiz üretim teknolojileriyle sürekli iyileştirmeyi hedeflerken, ürün ve hizmetlerimizin çevresel sorumluluğunu üstleniriz. Faaliyetlerimizi yalın bir şekilde raporlarken, bilgiye erişimi kolaylaştırırız.

 

Tel: 444 0 989
Fax: iletisim@gogusholding.com.tr
Email: 
Adres: Barbaros Bulvarı Cedidiye Sokak No:4  İstanbul / Beşiktaş

Göğüş Holding Projeler Haritası

Göğüş Holding Projeleri

Göğüş Holding Haberleri

daha fazla yükle

© Copyright 2021 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.