|   |  Gürler İnşaat Firması
Gürler İnşaat

Gürler İnşaat

  • Kuruluş Tarihi : 1967

  • Proje Sayısı : 1

Gürler İnşaat, konut, ofis ve residence projeleri, Gürler İnşaat hakkında genel bilgiler, projelerin lokasyonları ve Gürler İnşaat ile ilgili tüm haberlere bu sayfada ulaşabilirsiniz.

Gürler İnşaat Hakkında

 

Kurucumuz

 

 
Gürler İnşaat’ın kurucusu merhum Niyazi Gür, 8 Şubat 1943 tarihinde Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde dünyaya geldi. Öğrenimini Trabzon’da tamamladı.
 
1965 yılında İstanbul’a göç eden Niyazi Gür, bu tarihten itibaren inşaat sektöründe çalışmaya başladı. Kısa sürede kalıp işçiliğinden kalfalığa, kalfalıktan ustalığa şantiye pozisyonlarının hemen hepsini tecrübe etti. 
 
1967 yılında ise, ilk müteahhitlik ve gayrimenkul yatırım tecrübesini yaşadı. Bu başlangıçtan itibaren, genç bir girişimci ve aynı zamanda inşaat sektöründe şantiye tecrübesine sahip bir müteaahhit olarak;  iş ahlakına ve diğer etik değerlere sıkıca bağlı kalıp onlarca yerel ve uluslararası gayrimenkul geliştirme ve taahhüt projelerine başarıyla imza attı. Niyazi Gür, 1981 yılından beri T.C. Bayındırlık Bakanlığı müteahhitlik karnesini haizdir.
 
Niyazi Gür’ün kendi adına kayıtlı şahıs şirketi çatısı altında, 1967’den itibaren Türkiye’de yürüttüğü gayrimenkul geliştirme faaliyetleri ve 1980’li yıllarda yurtdışında sunduğu inşaat taahhüt hizmetleri, 1993 yılında Gürler İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi çatısı altında kurumsallaşmıştır.
 
Yurtdışındaki taahhüt hizmetleri boyunca çok sayıda Türk işçisine yüksek getirili istihdam imkanı sunmuş, aynı zamanda geniş bir uluslararası iş ağı ve ilişkileri geliştirmiştir. Gerek iş hayatındaki gerekse de sosyal hayattaki sorumlulukları hususunda gösterdiği yüksek hassasiyet ile hem hizmet sunduğu ve aldığı kişilerin hem de sosyal çevresinin saygısını ve takdirini kazanmıştır. Niyazi Gür, salt iş ilişkisini aşan, saygı ve sevgi çerçevesinde dostluk niteliği kazanmış, kalıcı yurtdışı ve yurtiçi ilişkiler geliştirmiştir. Bu sağlam ilişkiler sayesindedir ki, Gürler İnşaat 1990’lı yıllardan günümüze uzanan süreçte Türk gayrimenkul sektörüne önemli miktarlarda doğrudan yabancı sermaye yatırımı çekmeyi başarmıştır.
 
Niyazi Gür, insana, topluma ve özellikle gençlere büyük değer vermiş ve maddi-manevi destek olmak için çaba göstermiştir. Sosyal sorumluluk projelerine hem organizasyon hem de maddi destek bakımından dahil olmuş, bir çok hayır kuruluşu ve eğitim kurumunun faaliyetlerine katkıda bulunmuştur. Bu sosyal duyarlılık ve hayırseverlik yönünü ise, kurumsal veya kişisel imajı için reklam vesilesi olarak asla kullanmamıştır. Bu faaliyetlerdeki, en büyük motivasyonu: insanların yüzünde tebessüm, gönlünde ferahlık oluşturmanın ve toplumun ilerlemesinde küçük de olsa bir katkı yapabilmenin verdiği manevi tatmin olmuştur. 
 
Gürler İnşaat ailesine, insani ve etik değerler, geniş sosyal ve iş ilişkileri ağı, 45 yıllık inşaat ve taahhüt tecrübesi, istikrarlı bir şekilde büyüyen bir iş hacmi ve şirketin sahip olduğu diğer kıymetleri armağan eden Niyazi Gür, 17 Kasım 2011 tarihinde Gürler İnşaat ailesini en kıymetli varlığından yoksun bırakıp, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.
 
Gürler İnşaat ailesi kendisini daima minnet ve şükran ile yadedecek olup, kendisinin değerlerini ve çalışma azmini en büyük sermayesi olarak görmektedir.
 
Tarihçe

Gürler İnşaat, kurucusu merhum Niyazi Gür'ün 1967 yılından itibaren yürüttüğü inşaat, gayrimenkul geliştirme ve taahhüt faaliyetlerinin limited şirket çatısı altında kurumsallaşması ile doğmuştur.
 
1967 - 1982

Niyazi Gür, dönemin İstanbul'daki en seçkin yerleşim birimlerinden Fatih İlçesi'nde bir çok 1. sınıf konut projesine başarıyla imza atmıştır. Niyazi Gür, 'Niyazi Gür İnşaat Taahhüt ve Ticaret' isimli şahıs şirketi çatısı altında gerçekleştirdiği bu projeler ile Gürler İnşaat'ın köklü müteahhitlik tecrübesinin de temellerini oluşturmuştur.

1967-1982 döneminde inşa edilen bu yapılar bugün de kullanımdadır. Aradan geçen yaklaşık yarım asırlık sürece ve bu süreçte İstanbul'un yaşadığı büyük depremlere rağmen, sakinleri bu yapılarda huzur ve güven içinde yaşamlarını devam ettirmektedir. Niyazi Gür, 1981 yılından itibaren T.C. Bayındırlık Bakanlığı Müteahhitlik Karnesi'ni haizdir.
 
1982 - 1987

Niyazi Gür, 1982-1987 döneminde, inşaat ve müteahhitlik tecrübesini uluslararası düzeye taşımıştır.
 
1982 yılında Suudi Arabistan'da yüklendiği ilk taahhüt projesini, tüm taahhütlerini yerine getirerek proje teslim tarihinden 6 ay önce bitirmiştir. Bu başarılı başlangıç ile, Suudi Arabistan inşaat sektöründe güvenilirliğini, özverisini ve müteahhitlik tecrübesini ispat etmiştir. 
 
Gerçekten de, bu ilk projedeki Suudi işverenleri, sonraki taahhüt projelerinde kendisine banka teminat mektubu şartı olmaksızın iş verecek konuma gelmişlerdir.
 
Niyazi Gür, takip eden 5 yıllık süreçte Suudi Arabistan'da, eğitim komplekslerinden konuta çeşitli taahhüt projelerini aynı özveri ve sorumluluk bilinci ile tamamlamış, ve Gürler İnşaat'a iftihar edeceği bir uluslararası taahhüt tecrübesi armağan etmiştir.
 
1987 - 2004

Gürler İnşaat'ın hukuken doğuşu, 'Niyazi Gür İnşaat Taahhüt ve Ticaret' şahıs şirketinin 1993 yılında Gürler İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne dönüşmesiyle gerçekleşmiştir.
 
Gürler İnşaat, 1987-2004 döneminde, kurucusu Niyazi Gür'ün uluslararası taahhüt tecrübesi sayesinde, Türkiye'de gerçekleştirdiği yeni projelerde iş ölçeğini toplam inşaat alanı ve proje türü (konut, ofis, kültürel yapılar) bakımından genişletmiştir. 
 
Bu projeler arasında, Cerrahpaşa Gür Sitesi, Cerrahpaşa Kalkanlar Sitesi, Haseki İş Merkezi ve Genesis Plaza öne çıkmaktadır.
 
Gürler İnşaat, dahil olduğu uluslararası iş ağını ve ilişkilerini iyi değerlendirerek, 1990'lı yılların başında Türk Gayrimenkul Sektörüne doğrudan yabancı yatırım getirmiş; ve Türkiye'de Gürler İnşaat sermayesi ile yabancı sermaye ortaklığında çeşitli gayrimenkul geliştirme projelerini başarıyla hayata geçirmiştir.
 
Bu yabancı sermaye ortaklığı ile birlikte, Gürler İnşaat'ın günümüze dek süren uluslararası gayrimenkul yatırım portföyü yönetimi tecrübesi de başlamıştır.
 
2004 - Günümüze

Gürler İnşaat, 2000'li yılların ortalarından itibaren Türk gayrimenkul sektöründeki hızlı büyüme sürecine paralel olarak, yatırımlarını artırmış ve iş ölçeğini büyütmeye devam etmiştir. 2004'ten itibaren, Tarabya Yıldız Evleri ve Tarabya Palmiye Evleri gibi prestijli, üst sınıf konut projeleri üretmiştir.
 
Gürler İnşaat, 2008 yılında, uluslararası bir gayrimenkul geliştirme ve taahhüt şirketi olan ve Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Cezayir'de aktif olan ANDA Gayrimenkul Geliştirme Şirketi ile birlikte AG Yapı Anonim Şirketi'ni kurmuştur. Bu ortaklık kanalıyla, Türk Gayrimenkul Sektörüne önemli miktarlarda doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapılmıştır.
 
Gürler İnşaat, 2008 yılında AG Yapı A.Ş. ortaklığı çerçevesinde Beyoğlu, Sütlüce'de AG Plaza projesine başlamış, toplam 38500 m2 inşaat alanından oluşan bu projeyi 2011'de bitirmiştir. Sütlüce semtinin çehresini değiştiren bu proje, İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne satılmıştır. AG Plaza, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin en büyük kampüsü olarak 2012-2013 eğitim yılında faaliyete geçecektir. 
 
Gürler İnşaat ailesi, 17 Kasım 2011'de kurucusu, kıymetli işadamı Niyazi Gür'ün vefatı nedeniyle, kendisini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamıştır. Bu büyük kayıp nedeniyle, şirket yönetimi yenilenmiş ve şirket yöneticilerinden Necati Gür yönetim kurulu başkanlığına seçilmiştir.
 
Yönetim
   
Necati GÜR
Yönetim Kurulu Başkanı
 
Abdullah GÜR
Genel Müdür
 
Fatih GÜR
Yatırım ve Finans Koordinatörü
 
Vizyon ve Değerler

Gürler İnşaat'ın ana hedefi: ürettiği projeler ve sunduğu hizmetler ile toplumsal, iktisadi ve çevresel faydalar yaratmaktır. Gürler İnşaat, bu hedef için titizlilik ve özveri ile çalışırken, sıkı sıkıya bağlı kaldığı değerler bulunmaktadır.

Dürüstlük

Gürler İnşaat, tüm ilişkilerini dürüstlük temeli üzerinde inşa eder. 
 
Bu bakımdan, sorumluluklarını yerine getirirken saydamlık ve hakkaniyeti kural edinmiştir.
 
Gürler İnşaat için verdiği taahhütleri yerine getirmek hayati önem arzeder.

Güvenlik

Gürler İnşaat, ürettiği yapıların hem üretim aşamasında hem de kullanım aşamasında başta insan sağlığı olmak üzere doğa, çevre, şehir ve tarihe karşı duyarlı davranma yükümlülüğüne titizlikle riayet eder. 
 
Bu bakımdan, öncelikle projelerde iş güvenliği kontrolünü sağlamak, doğa dostu 'yeşil bina'lar üretmek, çevreye ve şehirlerin dokusuna / tarihsel yapısına zarar verecek üretimlerden kaçınmak başlıca ilkelerdir.

Basiretlilik

Gürler İnşaat, hem kendi menfaatlerini hem de ilişki içerisinde olduğu diğer tarafların menfaatlerini korumak için aldığı yatırım kararlarında, proje üretim ve diğer iş süreçlerinde basiretli davranmayı ilke edinmiştir. 
 
Bu bağlamda, herhangi bir karar almadan önce, konuyla ilgili her türlü paremetreyi değerlendirip, gerekli tüm araştırma ve incelemeleri yapmayı önemli bir görev bilmektedir.

Paylaşımcılık

Gürler İnşaat, yarattığı toplumsal, iktisadi ve çevresel faydaların bölüşümünde paylaşımcılık ilkesine riayet etmeyi benimsemiştir. 
 
Bu hususta, Gürler İnşaatın en önemli motivasyonu: paylaşımcılığın, üretilen projelerin ve sunulan hizmetlerin kalitesini artırmasının yanında ilgili işin tüm taraflarını memnun etmesidir.

Yenilikçilik

Teknolojinin yarattığı imkanlar ve yeniliklerin, doğru değerlendirildiğinde, insan yaşamına büyük kolaylıklar getirdiği ve toplumsal faydalar yarattığının bilinciyle, Gürler İnşaat tüm proje ve diğer iş süreçlerinde teknolojik gelişmelerin getirdiği yeniliklere uyum sağlamayı hedefler.

Sosyal Sorumluluk

Gürler İnşaat, kar amacı gütmeyen, topluma hizmet eden ve politik olmayan eğitim kurumlarına, hayır kuruluşlarına, kültürel organizasyonlara ve sivil toplum örgütlerine hem organizasyon desteği hem de maddi destek sağlar.

Tel: 0212 288 9888
Fax: 0212 632 0684
Email: info@gurlerinsaat.com
Adres: İmrahor Caddesi. No:36/1. Sütlüce Mahallesi. 34445

Gürler İnşaat Projeler Haritası

Gürler İnşaat Projeleri

© Copyright 2020 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.