|   | 
Hakkari Şehrini Favorilerime Ekle

Hakkari Güncel Konut Projeleri

Hakkari Konut Projeleri Haritası

Hakkari Konut Projeleri

Hakkâri Kürt coğrafyasının illerinden olup bugünkü sınırları itibariyle kuzeyde Van, güneyde Musul, doğuda Urmiye, batıda

Şırnak ile komşudur.Tarihi geçmişi en eski olan Kürt illerindendir.Hakkâri yöresi tarihin ilk dönemlerinden bu yana

insan topluluklarının yerleşim yeri olmuştur. Bölgede prehistorik  dönemlerde bazı yerleşmeler olduğu il sınırları içinde değişik yerlerde

bulunan kaya resimlerinden anlaşılmaktadır.Ancak bu resimlerin hangi dönemlere ait olduğunun kesin olarak belirlenmesi

de oldukça güçtür. Bu resimlerin önemli bir kısmı 2600m yükseklikteki Geveruk vadisinde yer almaktadır. Bunların çoğu yöredeki

bir tür dağ keçisini belirtmektedir. İlkel ve simgesel olan av tuzakları ile hayvanlara sopalarla saldıran insan resimleri de vardır.. Bir

başka kaya resimleri kümesi de Şiye Hendeveda tepesinin eteklerinde ortaya çıkarılmıştır. Kayalar üzerindeki çok sayıdaki resim

kompozisyonu yöre halkının yerleşik hayata seçtiğini, avcılığın yanı sıra hayvancılık ve tarımla uğraştığını ortaya koymaktadır.

İÖ.7000'den bu yana sürekli bir yerleşme yeri olan Hakkâri yöresinin adına ilişkin ilk bilgilere, X.yy Arap tarih ve coğrafya

kaynaklarında rastlanmaktadır.Ünlü Arap tarihçisi İn Havsal , yöredeki Hakkâri yani Her-kariyan (Güçlü, savaşçı, edebilen)

anlamına gelen ve o coğrafyada yaşayan boyların adıdır.. Böylesine geniş bir alanda Ertuşi ve Pinyanişi aşiretleri bu boylardan ikisi ve

yöre siyasetinde etkin olanlarıdır. "Akar" ise köy altı sulak, bahçelik alan demektir. Bugün Hakkâri merkez ilçesine bağlı bir köy ile,

Yüksekova'ya bağlı Oramar Bucağı'nın bir köyü de yine bu aşiretin adıyla,Akar (Akarı) olarak anılmaktadır.

Hakkâri’yi de içine alan Kuzey Kürdistan’ın yüksek yaylalarında yaşayan insan topluluklarına ait ilk yazılı bilgiler M.Ö. 13

yüzyıldan başlayarak Asur yazıtlarından elde edilmiştir.Yazıtlarda belirtildiğine göre , dağlık yöredeki bu topluluklar yaklaşık M.Ö.

2000 den M.Ö. 900 yılına kadar bağımsız beylikler halinde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bunlara göre Van Gölünün güneydoğusundaki

dağlık yöre Hubuşki Kaki(a) ve Data(na) adında krallarca yönetilen, bağımsız bir birim görünümündedir. Bu kral adları

Hurri kökenlidir.Hurriler ise Doğu Anadolu’nun en eski halklarındanbiridir ve dilleri Urartularla akrabadır.Adı geçen iki

Kralından bazen de Nairi (Van yöresi) Ülkesinin kralı olarak da söz etmek mümkündür.

Hakkari ilçelerine göre konut projeleri

© Copyright 2016 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.

footer