|   |   | 

İmar Alanları İçin Yeni Kriterler

Strateji doğrultusunda, İstanbul, Ankara, İzmir'e ilave olarak Bursa ile Adana-Mersin'in metropol özellikleri desteklenecek.

İmar Alanları İçin Yeni Kriterler

Türkiye'nin Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi doğrultusunda, imara açılmış alanlarda belli bir yoğunlukta yerleşim sağlanmadan yeni alanların imara açılmaması teşvik edilecek.
 
Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan ve 2014-2023 dönemini kapsayan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi doğrultusunda metropollerin küresel rekabet gücü artırılacak.
 
Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana-Mersin metropol ve metropol potansiyeli olan şehirler olarak değerlendiriliyor.
 
Metropol alanlara yönelik politikanın temel amacını, "metropollerin nitelikli mal ve ihtisaslaşmış hizmet üretme, Ar-Ge ve yenilikçilik, yüksek kalitede yaşam ve çalışma imkanları sunma kapasiteleri ile verimlilik düzeyinin yükseltilmesi suretiyle küresel rekabet gücünü artırmak" oluşturuyor.
 
Strateji doğrultusunda, İstanbul, Ankara, İzmir'e ilave olarak Bursa ile Adana-Mersin'in metropol özellikleri desteklenecek. Adana-Mersin'in, Gaziantep ve İskenderun gibi önemli merkezlerle bütünleşmesi, Doğu Akdeniz Havzası'nda yeni bir çekim alanı oluşturarak ülke genelinde yerleşim sisteminin daha dengeli hale gelmesine çalışılacak.
 
- Metropollerin gelişeceği yönler
 
Metropollere ilişkin planlama ve programlama çalışmaları, İstanbul metropoliten alanının Doğu Marmara-Bursa ve Trakya yönlerinde gelişmesi, İzmir metropoliten alanının ise başta Manisa üzerindeki etkisi gözetilerek, diğer ilgili şehirleri kapsayan planlama ve programlama çalışmalarıyla eşgüdüm içinde katılımcı bir yaklaşımla yürütülecek. Benzer şekilde, Adana-Mersin (Doğu Akdeniz), çevresindeki Gaziantep ve İskenderun gibi sanayi ve liman şehirlerini de kapsayacak şekilde etki alanlarıyla birlikte ele alınacak.
 
Uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik politikalar, metropoller için belirlenecek öncü sektörler için uygun ekonomik, sosyal, kültürel ve mekansal ortamı bir bütün olarak sağlamaya yönelik tedbirlerle birlikte değerlendirilecek.
 
- Metropoller için yeni hedefler
 
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi kapsamındaki politikalar, gelişmeler değerlendirilerek sürdürülecek, diğer ilgili sektörleri de kapsayacak şekilde dünya çapında yaratıcı şehir olma yönündeki çabalar yoğunlaştırılacak.
 
Ankara'nın etkili bir uluslararası siyaset ve yönetim merkezi olması yönünde strateji ve eylem planı oluşturulacak, kamu hizmet ve politikaları konusunda uluslararası hizmet sunma yeteneği güçlendirilecek. Şehirde ileri teknolojili savunma sanayi, sağlık endüstrisi ve bilişim sektörlerinin uluslararası rekabet gücü arttırılacak, Ankara'nın bilgi ekonomisi ve kültürel işlevleri üniversitelerle işbirliği içinde geliştirilecek.
 
İzmir'in, Akdeniz'in önemli üretim, ticaret, turizm, lojistik ve kültür merkezleri arasındaki konumu güçlendirilecek, kaliteli yaşam koşullarının sağladığı avantaj, yenilikçi ve yüksek teknolojili sektörlerin geliştirilmesi yönünde değerlendirilecek.
 
İstanbul'un yanında, Ankara ve İzmir'in kültür endüstrilerinin ve sosyal hayatın gelişmesi konusundaki potansiyeli, bu metropollerin gelişme politikaları kapsamında öncelikle değerlendirilecek. Metropol merkezler, sağladıkları çeşitlilikle iş-kültür ve turizm olanaklarını uluslararası standartta bir arada sunabilecek altyapı ve yeteneğe kavuşturulacak.
 
Adana-Mersin için politikalar, sanayi ve hizmet sektörlerinin canlandırılması, yenilikçilik ve Ar-Ge kapasitesi ile lojistik altyapısının gelişmesi, tarımsal gelişmeyi destekleyici hizmetlerin iyileştirilmesi ile özel kesim, üreticiler ve kalkınma işbirliklerinin örgütlenmesine yönelecek. Büyük ölçekli sanayi ve lojistik yatırımlarının, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.
 
Küresel ve bölgesel düzeyde etkinliğin artırılması yönünde, uluslararası şirketlerin operasyon merkezlerinin Ankara ve İzmir'e çekilmesine öncelik verilecek.
 
- İmar planları ve kentsel kararlar için yeni kriterler
 
Metropollere yönelik programlarda, öncelikle tarım ve su havzaları olmak üzere çevreye duyarlılık gözetilecek, gereksiz kentsel arsa üretimine gidilmeyecek. Belediyeler, planlama ve hizmet sunumunda şehirlerin özelliklerine uygun olarak "yoğun şehir" yaklaşımının ilkelerini gözetecek, sağladığı imkanları değerlendirecek. İşyeri-konut-kentsel hizmetler ilişkileri gözetilerek çok merkezli gelişme imkanları araştırılacak, bu yaklaşım daha etkili, çevreye duyarlı ve bütünleşik ulaşım sistemleriyle desteklenecek. Kentsel işlevlerin, büyük ölçekli altyapının, yapılaşmanın ve ulaştırma sistemlerinin olumsuz çevresel etkileri azaltıcı şekilde planlaması ve uygulanmasına özen gösterilecek.
 
Metropollere ve nüfusu 1 milyon kişinin üzerinde bulunan kentlere öncelik verilerek, belediyelerin detaylı yoğunluk, yayılma alanı çalışması yapması ve bununla ilişkili ulaştırma düzenlemeleri gerçekleştirmesi özendirilecek. Kentlerin alansal olarak kontrolsüz ve ihtiyaç dışında gelişmesi sonucunda oluşan ya da oluşabilecek olumsuz çevresel etkiler azaltılacak, imara açılmış alanlarda belli bir yoğunlukta yerleşim sağlanmadan yeni alanların imara açılmaması teşvik edilecek.
 
- Metropoller ulaşım ağlarıyla örülecek
 
Güncel Ulaşım Ana Planları çerçevesinde metropoliten alanların yurtiçi ve yurtdışı bağlantıları, tesis ve ulaştırma hizmetleri, etkin ve hızlı bir ulaşıma, nitelikli hizmet sunumuna imkan sağlayacak şekilde yapılandırılacak. Şehir içi ulaşım (deniz-kara-raylı sistem) projeleri, farklı ulaşım sistemlerini bütünleştirecek, yaya dostu ulaşıma ve toplu taşımaya daha fazla yer verecek, çevreye duyarlılığı azami düzeyde gözetecek şekilde programlanacak.
 
İstanbul-Ankara hızlı tren ve otoyol hatlarına ilave olarak, İzmir'in diğer iki metropole hızlı tren ve otoyol bağlantısı gerçekleştirilecek. Ankara'nın yük taşımacılığında kuzeyde Filyos Limanı'na, güneyde Mersin Limanı'na bağlantıları güçlendirilecek.

Emlak Haberleri

Emlak Kategorisindeki diğer haberler

 • Dünyanın En Güzel Evi
  Dünyanın En Güzel Evi

  ABD'nin en ünlü mimarları arasında sayılan Frank Lloyd Wright'ın tasarımını yaptığı ve günümüzde artık bir müzeye dönüştürülen "Fallingwater" adlı şelale evi, hala dünyadaki en güzel yapılar arasında sayılıyor.

 • Gayrimenkulde şerefiye ne demek?
  Gayrimenkulde şerefiye ne demek?

  Gayrimenkul alım satımlarında ya da piyasayla ilgili her türlü yazıda karşımıza çıkan şerefiye kavramı ne anlama gelir? Şerefiye terimi ve anlamıyla ilgili herşeyi bu yazıda bulabilirsiniz.

 • Kartal Wings'te Seyir Terası Keyfi
  Kartal Wings'te Seyir Terası Keyfi

  Kartal’ın iddialı projeleri arasında yer alan Kartal Wings’de çatı katları bütünüyle seyir terasları olarak tasarlandı. Kapanmaz deniz manzarasına bakan Kartal Wings’in seyir terasları, Adalar ve Marmara Denizi’ne hakim konumda bulunuyor.

 • Antalya'da Mayıs Ayında Konut Satışı Yüzde 5 Arttı
  Antalya'da Mayıs Ayında Konut Satışı Yüzde 5 Arttı

  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2017 dönemine ait konut satış istatistiklerine göre konut satışı Antalya ve ilçelerinde geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 5 oranında artarak 5 bin 243 konut satıldı.

 • Kepez’de 61 Bin Konuta Doğalgaz
  Kepez’de 61 Bin Konuta Doğalgaz

  Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yatırımcı firma işbirliği ile 15 mahallede 61 bin 301 konuta doğalgaz getirdiklerini söyledi.

© Copyright 2016 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.

footer