|   |   | 

İmar Alanları İçin Yeni Kriterler

Strateji doğrultusunda, İstanbul, Ankara, İzmir'e ilave olarak Bursa ile Adana-Mersin'in metropol özellikleri desteklenecek.

İmar Alanları İçin Yeni Kriterler

Türkiye'nin Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi doğrultusunda, imara açılmış alanlarda belli bir yoğunlukta yerleşim sağlanmadan yeni alanların imara açılmaması teşvik edilecek.
 
Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan ve 2014-2023 dönemini kapsayan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi doğrultusunda metropollerin küresel rekabet gücü artırılacak.
 
Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana-Mersin metropol ve metropol potansiyeli olan şehirler olarak değerlendiriliyor.
 
Metropol alanlara yönelik politikanın temel amacını, "metropollerin nitelikli mal ve ihtisaslaşmış hizmet üretme, Ar-Ge ve yenilikçilik, yüksek kalitede yaşam ve çalışma imkanları sunma kapasiteleri ile verimlilik düzeyinin yükseltilmesi suretiyle küresel rekabet gücünü artırmak" oluşturuyor.
 
Strateji doğrultusunda, İstanbul, Ankara, İzmir'e ilave olarak Bursa ile Adana-Mersin'in metropol özellikleri desteklenecek. Adana-Mersin'in, Gaziantep ve İskenderun gibi önemli merkezlerle bütünleşmesi, Doğu Akdeniz Havzası'nda yeni bir çekim alanı oluşturarak ülke genelinde yerleşim sisteminin daha dengeli hale gelmesine çalışılacak.
 
- Metropollerin gelişeceği yönler
 
Metropollere ilişkin planlama ve programlama çalışmaları, İstanbul metropoliten alanının Doğu Marmara-Bursa ve Trakya yönlerinde gelişmesi, İzmir metropoliten alanının ise başta Manisa üzerindeki etkisi gözetilerek, diğer ilgili şehirleri kapsayan planlama ve programlama çalışmalarıyla eşgüdüm içinde katılımcı bir yaklaşımla yürütülecek. Benzer şekilde, Adana-Mersin (Doğu Akdeniz), çevresindeki Gaziantep ve İskenderun gibi sanayi ve liman şehirlerini de kapsayacak şekilde etki alanlarıyla birlikte ele alınacak.
 
Uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik politikalar, metropoller için belirlenecek öncü sektörler için uygun ekonomik, sosyal, kültürel ve mekansal ortamı bir bütün olarak sağlamaya yönelik tedbirlerle birlikte değerlendirilecek.
 
- Metropoller için yeni hedefler
 
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi kapsamındaki politikalar, gelişmeler değerlendirilerek sürdürülecek, diğer ilgili sektörleri de kapsayacak şekilde dünya çapında yaratıcı şehir olma yönündeki çabalar yoğunlaştırılacak.
 
Ankara'nın etkili bir uluslararası siyaset ve yönetim merkezi olması yönünde strateji ve eylem planı oluşturulacak, kamu hizmet ve politikaları konusunda uluslararası hizmet sunma yeteneği güçlendirilecek. Şehirde ileri teknolojili savunma sanayi, sağlık endüstrisi ve bilişim sektörlerinin uluslararası rekabet gücü arttırılacak, Ankara'nın bilgi ekonomisi ve kültürel işlevleri üniversitelerle işbirliği içinde geliştirilecek.
 
İzmir'in, Akdeniz'in önemli üretim, ticaret, turizm, lojistik ve kültür merkezleri arasındaki konumu güçlendirilecek, kaliteli yaşam koşullarının sağladığı avantaj, yenilikçi ve yüksek teknolojili sektörlerin geliştirilmesi yönünde değerlendirilecek.
 
İstanbul'un yanında, Ankara ve İzmir'in kültür endüstrilerinin ve sosyal hayatın gelişmesi konusundaki potansiyeli, bu metropollerin gelişme politikaları kapsamında öncelikle değerlendirilecek. Metropol merkezler, sağladıkları çeşitlilikle iş-kültür ve turizm olanaklarını uluslararası standartta bir arada sunabilecek altyapı ve yeteneğe kavuşturulacak.
 
Adana-Mersin için politikalar, sanayi ve hizmet sektörlerinin canlandırılması, yenilikçilik ve Ar-Ge kapasitesi ile lojistik altyapısının gelişmesi, tarımsal gelişmeyi destekleyici hizmetlerin iyileştirilmesi ile özel kesim, üreticiler ve kalkınma işbirliklerinin örgütlenmesine yönelecek. Büyük ölçekli sanayi ve lojistik yatırımlarının, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.
 
Küresel ve bölgesel düzeyde etkinliğin artırılması yönünde, uluslararası şirketlerin operasyon merkezlerinin Ankara ve İzmir'e çekilmesine öncelik verilecek.
 
- İmar planları ve kentsel kararlar için yeni kriterler
 
Metropollere yönelik programlarda, öncelikle tarım ve su havzaları olmak üzere çevreye duyarlılık gözetilecek, gereksiz kentsel arsa üretimine gidilmeyecek. Belediyeler, planlama ve hizmet sunumunda şehirlerin özelliklerine uygun olarak "yoğun şehir" yaklaşımının ilkelerini gözetecek, sağladığı imkanları değerlendirecek. İşyeri-konut-kentsel hizmetler ilişkileri gözetilerek çok merkezli gelişme imkanları araştırılacak, bu yaklaşım daha etkili, çevreye duyarlı ve bütünleşik ulaşım sistemleriyle desteklenecek. Kentsel işlevlerin, büyük ölçekli altyapının, yapılaşmanın ve ulaştırma sistemlerinin olumsuz çevresel etkileri azaltıcı şekilde planlaması ve uygulanmasına özen gösterilecek.
 
Metropollere ve nüfusu 1 milyon kişinin üzerinde bulunan kentlere öncelik verilerek, belediyelerin detaylı yoğunluk, yayılma alanı çalışması yapması ve bununla ilişkili ulaştırma düzenlemeleri gerçekleştirmesi özendirilecek. Kentlerin alansal olarak kontrolsüz ve ihtiyaç dışında gelişmesi sonucunda oluşan ya da oluşabilecek olumsuz çevresel etkiler azaltılacak, imara açılmış alanlarda belli bir yoğunlukta yerleşim sağlanmadan yeni alanların imara açılmaması teşvik edilecek.
 
- Metropoller ulaşım ağlarıyla örülecek
 
Güncel Ulaşım Ana Planları çerçevesinde metropoliten alanların yurtiçi ve yurtdışı bağlantıları, tesis ve ulaştırma hizmetleri, etkin ve hızlı bir ulaşıma, nitelikli hizmet sunumuna imkan sağlayacak şekilde yapılandırılacak. Şehir içi ulaşım (deniz-kara-raylı sistem) projeleri, farklı ulaşım sistemlerini bütünleştirecek, yaya dostu ulaşıma ve toplu taşımaya daha fazla yer verecek, çevreye duyarlılığı azami düzeyde gözetecek şekilde programlanacak.
 
İstanbul-Ankara hızlı tren ve otoyol hatlarına ilave olarak, İzmir'in diğer iki metropole hızlı tren ve otoyol bağlantısı gerçekleştirilecek. Ankara'nın yük taşımacılığında kuzeyde Filyos Limanı'na, güneyde Mersin Limanı'na bağlantıları güçlendirilecek.

Emlak Haberleri

Emlak Kategorisindeki diğer haberler

 • En Sık Yapılan Temizlik Hataları
  En Sık Yapılan Temizlik Hataları

  Evlerimizin bitmeyen uğraşılarından temizlik faaliyeti sırasında bazı alışkanlıklarımız verimimizi düşürüyor. Temizlik sırasında en sık yapılan hataları biliyor musunuz?

 • Merzifon'a İş ve Yaşam Merkezi
  Merzifon'a İş ve Yaşam Merkezi

  Merzifon Belediyesi, kent merkezinin canlanmasına katkıda bulunacak ve sosyal yaşamı güçlendirecek bir iş ve yaşam merkezi için yarışma düzenliyor.

 • Kapınız Yeterince Güvenli mi?
  Kapınız Yeterince Güvenli mi?

  Evinize açılan ve aynı zamanda sizi koruyan kapınız yeterince güvenli mi? Can ve mal kaybına karşı mülkünüzü ve içindekileri koruyan kapınızın özelliklerini biliyor musunuz?

 • Evlerde Enerji Tasarruf Önerileri
  Evlerde Enerji Tasarruf Önerileri

  Enerji maliyetini düşüren ve tasarruf sağlayan konutlar nasıl tasarlanmalı ve inşa edilmelidir? İşte, tasarruf önerileri...

 • Sektörde yeni desteklere ve güven artırıcı önlemlere ihtiyaç var!
  Sektörde yeni desteklere ve güven artırıcı önlemlere ihtiyaç var!

  İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Eylül ayını 99,99 puan ile kapattı. Böylece Bileşik Endeks 4’üncü yılında yine başlangıcındaki 100 puan seviyesinde gerçekleşti. Son aylarda yaşanan toparlanma ile sektörün Eylül ayında soluklandığının belirtildiği Bileşik Endeks’te; toparlanmanın yeniden başlaması için yeni desteklere ve güven artırıcı önlemlere ihtiyaç olduğu vurgulandı.

© Copyright 2016 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.

footer