|   |  Selçuk Konut Projeleri
Belirlediğiniz kriterlerde proje bulunamadı, kriterlerinizi azaltarak tekrar deneyebilirsiniz.
Selçuk İlçesini Favorilerime Ekle

Selçuk Güncel Konut Projeleri

Selçuk Konut Projeleri

TARİHÇE
 
İlk çağın en ünlü şehirlerinden biri olan Efes, Küçük  Menderes  nehrinin  sularını boşalttığı körfezin yakınında kurulmuştur. Tarıma elverişli toprakları, Doğu’ya açılan büyük ticaret yolu oluşu, gerek putperestlik gerekse Hıristiyanlık döneminde çok önemli bir dini merkez oluşu, tarihe büyük kent olarak geçmesini sağlamıştır. İlim ve sanat dünyasında da adını duyurmuş, ünlü kişiler yetiştirmiştir. Bunlar, rüya  tabircisi Artemidorus, şair Callinos ve Hipponax, filozof Herakleitos, ressam Parrhasius, gramer bilgini Zenodotos’tur.
 
Efes’in tarihi M.Ö.6000’lere kadar inmektedir ki bunu, son yıllarda Arvalya ve Çukuriçi höyüklerinde ele geçen buluntular ortaya çıkarmıştır. Ayasuluk Tepesi’nde yapılan kazılar da burada Erken Tunç Çağı’ndan Hellenistik Çağ’a kadar kesintisiz yerleşmenin var olduğunu göstermiştir. Bu da Eski Efes’in Ayasuluk Tepesi’nde olduğunu, buranın Anadolu Kavimleri ve Hititler tarafından iskan edildiğini ispatlamaktadır. Ayrıca Hitit yazılı metinlerinde Apasas olarak geçen kentin bu kent olduğu da kesinleşmiştir. 
 
Yazarlar Strabon ve Pausanias, tarihçi Herodot, Efesli şair Callinos gibi antik kaynaklar Efes’in Amazonlar tarafından kurulduğuna ve yerli halkın Karyalılar ve Lelegler’den oluştuğuna işaret etmektedirler.
 
M.Ö.1050‘de, Androklos, diğer kolonistler gibi Anadolu’ya gelmiş, Efes ve civarını almıştır. M.Ö.7.y.y.’da Kimmerler’in istilasına uğrar ve Artemis Tapınağı yerle bir edilir. M.Ö.560’da Lydialılar tarafından Efes, Artemision çevresine  taşınır. Daha sonra Kral Barışı’nın (M.Ö.386 ) sonunda Efes, Büyük İskender’in gelişine dek sürecek olan Pers egemenliği altına girer.
 
Bugün gezilen Efes, Büyük İskender’in generallerinden Lysimakhos tarafından M.Ö.300’de kurulmuştur. Efes, Bizans Çağı’nda tekrar yer değiştirmiş ve ilk kurulduğu Ayasuluk Tepesi’ne gelmiştir.
 
1304 yılında kesin olarak Türkler’in eline geçmiş ve 1426 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1914’de Ayasuluk adı Selçuk olarak değiştirilmiş ve Kurtuluş Savaşı sonrasında bir süre Akıncılar adıyla anılan Selçuk, 1957’de İzmir’in ilçesi durumuna getirilmiştir.

Coğrafi Yapı

295 Km² lik alanı kapsayan ilçemiz,  merkez dahil, 2 belediye ve  8 köyden   oluşmaktadır. İlçemizin denize uzaklığı 8 km, denizden yüksekliği ise 16 m dir.
Kuzeyden Torbalı, doğudan Tire, güneyden Germencik, ve güney batıdan Kuşadası İlçeleri  ile çevrili  İlçemizin tarihi ve arkeolojik durumu yanında tabiat güzelliklerine sahip olması, coğrafi bakımdan zenginliği ile ayrıcalığını ön plana çıkarmıştır.
Batı Anadolu'nun bağrından çıkan Küçük Menderes Nehri, geniş bir ova ile ilçeye 3 km kuzeyinden geçip, 9 km batısından denize dökülür. Doğusunda yükseklikleri pek fazla olmayan Maden, Kayser ve Sarıkaya dağları, Güneyinde ise; Eteğinde büyük bir medeniyetin kurulmasına sahne olmuş Bülbül Dağı vardır. Kuzeybatısında içinde, Kuş Cenneti ve üç doğal gölete ( Çakal, Gebeklise ve Cevaşır) sahip olan Selçuk’ta, doğa çeşitli kuşların barınmasına olanak sağlamaktadır. Selçuk yüzölçümünün, % 49 gibi büyük bir bölümünün ormanlık alan olması, İlçe’nin doğal deseninin zenginliğini oluşturur.
Akdeniz ikliminin hâkim olduğu Selçuk da yazlar sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçmektedir. Zeytin, pamuk, üzüm, narenciye (özellikle mandalina ve şeftali ) ilçe halkının başlıca gelir kaynağıdır. Bunun yanı sıra turizm de İlçe ve ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli rol oynamaktadır.

İklim
Akdeniz ikliminin egemen olduğu yörede yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlıdır. 
Kar yağmaz ve ısı nadiren sıfırın altına düşer. İklimin yumuşak olması 10 ay deniz ve 
doğa sporlarının yapılmasına olanak tanır.

TURİZM
İlçemizin tarihi, doğal ve sahip olduğu değerler itibari ile  büyük  bir   turizm  potansiyeline  sahiptir. Hristiyanlık aleminin hac yeri olarak ilan edilen Meryemana Evi, dünyanın en büyük açık hava müzesi Efes Antik Kenti, dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Mabedi, H.İsa’nın havarilerinden St:Jean adına yapılan Kilise ve mezar, 431 yılı Konsül Toplantısı’ nın yapıldığı Meryemana adına yapılan ilk kilise olan Meryemana Kilisesi, Yedi Uyuyanlar Mağarası, Selçuk Kalesi, Su Kemerleri, Aydınoğlu Beyliği, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde yapılan başta İsa Bey Camii olmak üzere yüzlerce muhteşem Türk sanat eserleri, Belvi Beldesinde bulunan Keçi Kalesi, Belevi Mozolesi, Selçuk Efes Müzesi, Çamlık Lokomotif Müzesi, Anadolu Yaşam Müzesi (Maket Köy), geleneksel mimari yapısını en iyi şekilde koruyan ve yaşatan, otantik yapısı ve yaşantısıyla, köye has şarabı ve yemekleriyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan Şirince Köyü yerli ve yabancı turistlerin ilçemizi ziyaret sebepleri olmaktadır. Ilıman iklimi ayrıca Ege Denizi sahilinde yer alması, deniz turizmini de giderek artırmaktadır
            Küçük Menderes Nehrinin suladığı, yeşilin her tonunu barındıran irili ufaklı tepelerin çevrelediği Selçuk Ovası, tarih boyunca farklı medeniyetlerin merkezi olarak tarihin seyrini değiştirecek kadar önemli olaylara sahne olmuş bir yerleşim alanıdır. Selçuk; tarihi, kültürel, sanatsal ve doğasal zenginlikleri ile ülkemizde turizm potansiyelinin yoğunlaştığı, Türkiye’ nin yerli ve yabancı konutlar tarafından en çok rağbet edilen, gezi programlarının olmazsa olmaz bölümü haline gelen ve uluslararası turizm siteminin en gözde merkezidir.
            Yakın çevresindeki İzmir Adnan Menderes Havaalanı, küçük uçaklar için hazırlanmış Selçuk-Efes Havaalanı, Kuşadası ve İzmir Limanları, İzmir-Denizli demiryolu bağlantısı ve Türkiye’ nin her yerine otobüs seferleri ile çok geniş bir ulaşım ağına sahiptir.
            İlçenin yaklaşık 3 km batısında, Efes Antik Kenti yakınlarında bulunan Efes Havaalanı’ nda pilotluk ve paraşütle atlama eğitimi verilmekte ve uluslar arası paraşütle atlama yarışları düzenlenmektedir. Şirince- Çamlık ve Çamlık-Sultaniye arasında at gezi yolu bulunmaktadır.
            Pamucak sahili su sporlarına oldukça elverişlidir. Dört yanı yeşilliklerle örtülü, çok yüksek olmayan tepeciklerle çevrili ilçe, dileyen turistlerin trekking yapmasına da elverişlidir. Bunlara en güzel örneklerden biri ilçenin 9 km ötesinde Belevi Belde sınırları içerisinde bulunan denizden 400 metre yükseklikte Alaman Dağı zirvesinde bulunan ve 13 yy. ile tarihlendirilen Keçi Kalesi’ne yapılacak yürüyüştür.   
İlçemizdeki konaklama tesisleri daha önceki yıllarda ev pansiyonculuğu şeklinde idi. Son yıllarda konaklama tesisleri açısından oldukça ilerleme kaydedilmiştir.

NÜFUS DURUMU
İlçemizin merkez ve köylerinin 1985–1990–1997–2000-2007 genel nüfus sayım ve 2008-2009-2010-2011 Adrese Dayalı Nüfus sayım sonuçlarına göre,  nüfus artışını gösterir nüfus tablosu aşağıya çıkarılmıştır. İlçe merkez nüfusu turizm hareketleri ile her yıl yaz sezonunda yaklaşık iki kat artmaktadır. Ayrıca ekonomik sebebe dayalı göç olaylarının ilçe nüfusunun artışında etkili olmaktadır.

İdari Durum 
Antik ve Klasik  çağlarda dünyanın dört büyük kentinden biri olan yöre, Anadolu Selçuklularının hakimiyetine girdikten sonra, bir dönem  Aydınoğulları Beyliğinin merkezi olmuş ve bu dönemde ebedi ve ilmi faaliyetlerin canlı olduğu gözlenmiştir. 1914 yılında Ayasuluk adı Selçuk olarak değiştirilmiş ve Kurtuluş Savaşından sonra da Akıncılar adıyla anılan Selçuk 1957 yılında İzmir İline dâhil edilmiş ve ilçe unvanını almıştır. İlçe de Merkez Belediye teşkilatı 5 mahalleye ve Belevi Beldesi Belediye teşkilatı ise 2 mahalleye hizmet vermektedir. İlçeye bağlı 8 köy de toplu yerleşim hâkimdir. Genellikle dağ eteklerine kurulu olan köyler, orman kenarı köy niteliği taşımaktadırlar. İlçemize bağlı mezra, oba ve kom gibi alt yerleşim birimi bulunmamaktadır.

Sosyal Durum
Geçen yüzyıllara ışık tutan, tarihleri günümüze taşıyan, gerek  coğrafi, gerek ulaşım imkanları, gerekse turizm potansiyeli nedeniyle eşine az rastlanır, ülke ortalamasının üzerinde bir görünüm arz etmektedir.
                   İlçemizde uzun yıllar sürdürülen gecekondu tipi yerleşim yerine, son 15 yıldır plan ve projeye dayalı modern yerleşim birimleri oluşturulmuş olup, imar hareketleri süratle geliştirilmekle beraber yeni konut alanları hazırlanması, altyapı faaliyetleri, inşaat ve ikamet izinleri temin ve takibi yapılmaktadır. Ancak İlçede yapı yapılabilecek boş alanların büyük bir kısmının Arkeolojik ve doğal sit alanı içine alınması bu gelişmeyi yavaşlatmaktadır.
İlçede genel olarak küçük Esnaf ve Sanatkârların iş ve çalışma hayatına sahip olduğu görülmektedir. Merkezde kayda değer sanayi kuruluşu olmadığından, sanayi dalında çalışan işçi bulunmamaktadır.
İlçemizin Turistik niteliği vatandaşlarımızın sosyal yaşantılarına olumlu yönde etkilemektedir. Yöre halkı yeniliğe açık bir yaşam tarzı benimsemektedir.
İlçemiz tarihi ve iklim şartları nedeniyle iç göçlerin yoğun olduğu geçici olarak gelen ve barınan tarım işçilerinin talep ettiği yerleşim alanıdır. İlçe halkı %60 Balkan ülkelerinden gelen göçmenler (Girit, Selanik, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek) %20 Yörüklerden, %5 İç Batı Anadolu Bölgesinden, %15 İç Doğu ve Güneydoğu illerinden göç edenlerden oluşmaktadır. İlçemizde (5) Mahalle, (8)Köy ile (1) Belde de yaklaşık 3000–3500 Doğu ve Güney Doğu kökenli vatandaşımız ikamet etmektedir.

EĞİTİM
Yapılan araştırmalara göre, İlçemizin eğitim durumu yüksek düzeyde olup, okuma ve yazma oranı % 99 dur. Merkezde 6, Belevi’ nde 1, köylerimizde 6 olmak üzere toplam 13 İlköğretim Okulu, 4 lise, Halk Eğitim Merkezi ve Anadolu Teknik Lisesi METEM bünyesinde Çıraklık Eğitim Merkezi bulunmaktadır. 
 
            İlçemizde 1 adet Özel Anaokulu, 1 Adet Kamu Anaokulu, 12 adet Kamu İlköğretim Okulu, 4 Adet Devlet Lisesi mevcut olup okul öncesi net okullaşma oranı %71.05, okul öncesi öğrenci sayısı 610 kişi, okul öncesi öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 22 kişi, ilköğretim okullaşma oranı %100, İlköğretim öğrenci sayısı 3765 kişi, İlköğretim derslik başına düşen öğrenci sayısı 27 kişi, İlköğretim öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 21 kişi, Ortaöğretim net okullaşma oranı %90.27, Ortaöğretim öğrenci sayısı 1519 kişi, Ortaöğretim derslik başına düşen öğrenci sayısı 24 kişi, Ortaöğretim öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 13 kişidir. 

© Copyright 2021 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.