|   |  Torbalı Konut Projeleri
Torbalı İlçesini Favorilerime Ekle

Torbalı Güncel Konut Projeleri

Torbalı Konut Projeleri
  • 1
  • 2

Torbalı Konut Projeleri

Tarihi Yapı
 
Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.
 
Torbalı; Tarihin bilinen devirlerinden beri çeşitli uygarlıkların merkezi içerisinde kalmış olup; ismini antik çağın ünlü şehirlerinden biri olan “Metropolis” bir diğer adıyla Triyanna yada Tripolis’den aldığı rivayet edilmektedir. (Bu günkü yerleşim yerinin yaklaşık 5 km güneyinde) Bugünkü Torbalı Küçükmenderes havzasında verimli topraklar üzerinde kurulmuş olup ; Ephessos (Selçuk), Smyrna (İzmir), Kolophon (Değirmendere), Nation (Ahmetbeyli) ve Nif (Kemalpaşa) antik kentleri arasında kalan bölgede MÖ.  3000 yıllarında ilk yerleşim gerçekleşmiştir. Metropolis kentiyle birlikte M.Ö.  2500 yılında Hititler zamanında yörenin geliştiği, MÖ. VII. yy da Lydia zamanında en parlak çağını yaşadığı anlaşılmıştır.  Sırasıyla Neolitik, Kalkolotik,Tunç Çağları ile Frigya, Lydia, Pers, Roma ve Bizans dönemlerini, 1071-1317 tarihlerinde Selçuklular ve   Aydınoğulları, daha sonraları Osmanlı dönemini yaşamıştır. Torbalının Türk egemenliğinde bir yönetim birimi statüsü kazanması 1390 yılında Yıldırım Bayezit’in şehzadesi Ertuğrul Beyi vali olarak Aydın’a atanmasıyla başlamış, o dönemde Torbalı İzmir Sancağına bağlı bir birim olarak kayıtlara geçmiştir. Osmanlı döneminde Osmanlı Sultanı Çelebi Mehmet’in 1414 yılında İzmir’i alması ile birlikte 1425 yılından sonra İzmir ve civarı tümüyle Osmanlı yönetimi altına girmiştir. Birinci Dünya Savaşını müteakiben 15 Mayıs 1919 -7 Eylül 1922 yılları arasında 40 aya yakın bir süre işgal altında kalmıştır.Kurtuluş Savaşının kazanılması ve Cumhuriyetin ilanı ile birlikte 20 Nisan 1924 tarihli 491 Sayılı Teşkilatı Esasiye Kanunu uyarınca sancaklar kaldırılmış, yerine vilayetler ihdas edilmiş, bunun sonucu Aydın Vilayeti parçalanmış, İzmir Sancağı da İzmir Vilayeti olarak kurulmuştur. Torbalı da İzmir’e bağlı bir nahiye olmuştur.
 
26 Haziran 1926 tarih ve 877 Sayılı Teşkilatı Mülkiye Kanunu ile Torbalı ilçe haline getirilmiş,  ( 26.06.1926 tarih ve 404 Sayılı Resmi Gazete) 1927 yılında ise belediyelik olmuştur.

Coğrafi Yapı
Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.
 
Torbalı, orta, batı, güney kısmı ova, kuzey ve kuzeydoğu ile güney batı kısmı dağlar ile çevrili Küçük Menderes Havzası üzerinde 603 km2 lik bir alan üzerinde kuruludur. Doğusunda Bayındır ve Tire, batısında Menderes, kuzeyinde Buca ve Kemalpaşa ve güneyinde Selçuk İlçeleriyle komşudur. Akdeniz ikliminin hâkim olduğu ilçemizde yazlar sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer. İlçe merkezinin rakımı 35 mt. olup, İlçenin en yüksek rakımı 781 mt. ile Keçikalesi Dağı tepesidir. En düşük rakım ise 15-20 mt. ile ilçenin güney kısmına düşen ovalardır. Yöremizdeki akarsular Fetrek Çayı, Arapkahve Çayı ve Çevlik Çayı, Küçükmenderes nehrine güneyden karışmaktadır.Yörenin mevcut toprak yapısı verimli olup, her türlü hububat ve endüstriyel bitkiler (tütün, pamuk gibi) ile sebze ve meyve yetiştirilir. Ayrıca dağ eteklerinde zeytinlikler mevcut olup ; dağlar ise çam ağaçları ile kaplıdır.

İzmir Torbalı Gayrimenkul Yatırım Analizi

Torbalı Konut (Ev) Satış Fiyatları

İzmir Torbalı’da 100 metrekare büyüklüğündeki 2+1 daire ölçüt olarak alındığında konut satış fiyatları, son 4 yılda % 58 oranında bir artış göstermiştir.

2012 yılında 79.000 TL seviyesinde olan Torbalı satılık konut fiyatları,  2016 yılının son çeyreğine kadar sürekli olarak yükselerek 125.000 TL seviyesine ulaşmıştır.

Torbalı Konut (Ev) Kira Fiyatları

İzmir Torbalı’da 100 metrekare büyüklüğündeki 2+1 daire kıstas olarak alındığında konut kira fiyatları, son 4 yılda % 60 oranında bir artış göstermiştir.

2012 yılında 322 TL seviyesinde olan Torbalı kiralık konut fiyatları,  2016 yılının son çeyreğine kadar sürekli olarak yükselerek 515 TL seviyesine ulaşmıştır.

Torbalı Yatırım Geri Dönüş Süresi

İzmir Torbalı’da yaklaşık olarak 157.000 kişi yaşamaktadır. Torbalı’daki nüfusun ağırlıklı yaş ortalaması 25 yaş ile 45 yaş aralığındadır. Torbalı’da yaşayanların yüzde 67’lik kısmı evli kalan yüzde 33’lük kısmı ise bekârdır. Torbalı bölgesinin sosyoekonomik durumuna bakıldığında ise (C) olarak nitelendirilen alt gelir seviyesinde olduğu görülmektedir.

İzmir Torbalı’da 100 metrekare büyüklüğündeki 2+1 daire ölçüt alındığında, konut yatırım geri dönüş (amortisman) süresinin 20 yıl olduğu belirlenmiştir.   

Ekonomik Durum
 
Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.
 
İlçemiz, coğrafi konumu, ulaşım avantajı ve pazarlara yakınlığı ile önemli bir yerdedir. İlçe ekonomisinde tarım önemli bir yer tutmaktadır. Gerek sebzecilik, gerek sanayi hammaddesi tarımsal ürün, gerekse hayvancılık oldukça ileri düzeydedir.
 
Bulunduğu coğrafi konum itibariyle, son yıllarda yapılan sanayi yatırımları ile ilçemiz aynı zamanda sanayi yönünden de gelişen kent görünümünü almıştır. Yöremiz, son yıllarda aşırı şekilde göç almaktadır. Bu da beraberinde ekonomideki genel şartlarla birlikte değerlendirildiğinde istihdam açığını, dolayısıyla işsizliği aşırı boyuta çıkarmaktadır. 
 
İlçemizde mevcut Pancar Organize Sanayi Bölgesinin yer dağılımları yapılmış, altyapı çalışmalarının Birinci Etap olan 95 hektarlık kısmı tamamlanmıştır. İkinci Etap olan 35 hektarlık kısmının Kamulaştırma çalışmaları 2013 yılının ilk aylarında hızla sonuçlandırılacak ve bu bölüme ait imar ve altyapı hizmetleri ile ilgili projelendirmelere ve uygulamalara başlanacaktır. Altyapısı tamamlanan kısmında fabrika inşaatlarına başlanmıştır.
 
Torbalı Organize Bölgesinin altyapı etüt projeleri tamamlanmıştır. Arazilerin Kamulaştırma işlemleri bitirilmiş olup, imar planı Bakanlıkça onaylanmıştır.  Altyapı inşaatı devam ederken 2013 yılının ilk yarısından itibaren sanayicilere de kendi fabrikalarını kurmalarına imkân sağlanmış olacaktır.

Tarım ve Hayvancılık
 
Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.
İlçemizde sulanabilir arazinin çokluğu ve verimliliği nedeniyle çeşitli sebze ekim dikimi yanında pamuk, incir, mısır, zeytin, şeftali, hububat yoğun olarak yapılmaktadır.
 
İlçemizde tarım arazileri üzerinde yılda genellikle 2 ürün alınabilmektedir hatta bazı sebze rotasyonlarında 3 ürüne kadar çıkılabilmektedir. İlçemizde et ve süt ürünleri tesislerinde gelişme görülmekle beraber hazır gıda tesisleri, sebze ve meyve işleme tesisleri kurulmasıyla birlikte ihracata dönük üretimde artış gözlenmektedir.

Sanayi ve Ticaret
 
Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.
 
İlçemiz, tarım yöresi özelliği göstermesi ile birlikte sanayileşmenin başlangıcı yaklaşık 20 yıl öncesine dayanmakta, bu gün ise sanayinin hızla geliştiğini gözlemleyebilmekteyiz. Yöremiz, önemli endüstri hammaddelerine sahiptir. Yetiştirilen pamuk, tütün, zeytin gibi çeşitli tarım ürünleri dokuma, sigara ve yağ endüstrisinin kurulmasını ve gelişmesini beraberinde getirmiştir. Tahıl, sebze, meyve üretimi ile potansiyel üretim alanları besin endüstrisi için yeni alanlar yaratacak düzeydedir.
 
Yörede işletilen mermer, perlit, demir, zımpara taşı ve tuğla toprağı önemli endüstri hammaddelerini oluşturmaktadır.
 
İlçemiz, coğrafi konumu itibariyle hava ve deniz limanlarına yakınlığı, kara ve demiryolu ulaşımın rahat yapılabildiği merkezi bir konumdadır. Bu konumu itibariyle sanayici için cazibe merkezidir. Aynı zamanda yörenin tarım ve sanayideki artı değerleri potansiyel iş gücüne bağlı olarak dışarıdan göçü hızlandırmıştır.
 
İlçemizde toplam 7 ayrı sanayi bölgesi ve küçük sanayi sitesi mevcuttur. Belediyelerin bu bölgelerde sanayi tesislerine yer ayırmaları ile birlikte sanayileşme çarpık bir gelişim göstermiş olup; verimli tarım arazileri üzerinde yapılaşmalar beraberinde çevre ,altyapı ve ruhsata bağlı hukuki  problemleri (arıtma tesisleri eksikliği, emisyon, deşarj, ÇED vb) getirmiştir.
 
İlçemizde irili ufaklı üretim tesisi ve fabrika sayısı 650 civarındadır. İlçemizin hava ve deniz limanlarına yakınlığı, kara ve demiryolu ulaşım ağı üzerinde olması sebebiyle önümüzdeki yıllarda fabrika sayılarının ve üretim tesislerinin artacağı değerlendirilmektedir.
 
İstihdamı arttırmak, ihracatı geliştirmek, dolayısıyla ekonomiyi canlandırmak ve çarpık sanayileşmeyi ortadan kaldırmak amacıyla yöremizde Yeniköy civarında TORBALI OSB, Pancar Beldesinde ise İZMİR PANCAR OSB kurulma çalışmaları devam etmektedir.
 
Torbalı OSB 260 Hektarlık alanda kurulması önerilmiş olup, ilk etapta 66 Hektarlık bir bölümü tescil edilmiş ve kuruluş çalışmaları bu yönde devam etmiştir. Bölgede 348.608 m2lik sanayi parseli üretilmiş ve 5.000 m2 ile 20,000 m2 arasında değişen büyüklüklerde 43 sanayi parseli oluşturulmuştur.
 
Katılımcı kuruluşları Ege Bölgesi Sanayi Odası (%85)  ve Torbalı Ticaret Odası (%15) Başkanlıklarıdır.
 
İzmir-Pancar OSB ise 130 Hektarlık alanın birinci etabı olarak 95 hektarlık bölümün tüm imar, altyapı hizmetleri ile ilgili projenlendirmeleri ve uygulamaları tamamlanmış, halen 499,973 m2.lik Sanayi parselinde 60 katılımcısı mevcut olup, dört katılımcı kuruluşlarını tamamlayarak çalışmalarına başlamış, 9 katılımcı inşaatlarına devam etmektedir.48 katılımcı Yapı Ruhsatlarını alma ve tesislerini kurma aşamasına geçmişlerdir. 
 
Bölgemizde 2.etapla ilgili 35 hektarlık kısmın kamulaştırma çalışmaları 2013 yılının ilk aylarında hızla sonuçlandırılacak ve bu bölüme ait imar ve altyapı hizmetleri ile ilgili projelendirmeler ve uygulamalara başlanacaktır.
 
Yöremizde Sanayi Tesisleri sektörler itibariyle toprakta-otomotive, tütünden mermerciliğe, tekstilden-süt ürünlerine, boyadan-makineye, ağaç işlerinden-sebze ve meyve işlemeye gibi geniş bir yelpazede dağılım göstermektedir. Bir çok fabrikamızda ihracata yönelik üretim yapmakta olup, 2012 yılı (01.07.2011-31.12.2012) tahakkuku 10.238.795.553,22.-TL.olup; tahsilat 10.244.573.082,65-TL.dir.Tahsilat oranı %100,06’dır.

Çevre
 
Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.
 
İlçemizde çok sayıda fabrikaların kurulması, sanayi sektöründe hızlı gelişme, konut sektöründe hızlı yapılaşma, beraberinde altyapı, çevre sağlığı, insan sağlığı gibi sorunları ortaya çıkarmıştır.
 
İlçe Merkez ve 20 Köyde kanalizasyon sistemi mevcut olup, köydeki kanalizasyonların çökertme havuzları vardır.
 
Evsel ve endüstriyel sıvı ve katı atıklar arıtma tesislerinin yeterli miktarda ve kapasitede olmamasından dolayı çevre sağlığı, insan sağlığı  problemlerine ve yer altı sularının kirlenmesine  sebep olmaktadır.
 
Yöremizdeki yaklaşık 32 fabrikanın arıtma tesisi mevcuttur. Bu fabrikaların çoğunluğu arıtma tesislerinden deşarjı Fetrek Çayına yapmaktadırlar. Fetrek Çayının geçirgenliğinin bazı bölgelerde aşırı derecede artmasına bağlı olarak deşarj olunan sular derhal yer altı sularına karışmaktadır. Bu da yer altı sularının kirlenmesine yol açtığı için geçirgenliği daha az olan bölgelere deşarj yapılması için toplama hattı oluşturulmuş, arıtma tesislerinden çıkan suların bu hat vasıtası ile deşarjı sağlanmıştır.
 
Merkez ve Mahallelerin evsel atık suları ana kolektör ile birisi Kuzeyde (Pancar, Ayrancılar, Yazıbaşı), diğeri Güneyde (Torbalı Merkez, Karakuyu, Çaybaşı, Subaşı) Mahallelerinin evsel atık sularını arıtmak üzere 2 adet evsel atık arıtma tesisi İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılarak, yapımı tamamlanarak hizmete girmiştir. Evsel atık suları mevcut olan arıtma tesislerine iletilerek arıtılıp ondan sonra mevcut dere yataklarına deşarj edilmektedir. Bölgemizde İZSU tarafından yapılarak işletmeye alınan arıtma tesisleri sayesinde çevre kirliliği azaltılmaktadır.
 
İlçemizde düzenli katı atık depolama alanı olmayıp, bu sorunun çözümü için İzmir
 
Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde İlçemizin katı atıklarını düzenli depolama alanına bölgemizde düzenli depolama alanına ulaştırılması için İlçemizde katı atık transfer istasyonu inşaatı tamamlanarak hizmete girmiştir.

© Copyright 2021 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.