|   |  Hacılar Konut Projeleri
Belirlediğiniz kriterlerde proje bulunamadı, kriterlerinizi azaltarak tekrar deneyebilirsiniz.
Hacılar İlçesini Favorilerime Ekle

Hacılar Güncel Konut Projeleri

Hacılar Konut Projeleri

Tarihi ve Coğrafi Bilgiler

Sesli Dağı, Dört Kuyular ve Köşe Beğendik civarına yerleşen Hacılar halkı, burada bir köy husule getirmişlerdir. Bu meyanda, ilk başta yaylak hayata uygunluğu dolayısıyla mekân tutan bu beldelerde, Türkistan’daki gibi su kuyuları yapılmasa da su ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmıştır. Netice hem doğu yönünden gelen Avşar atlılarının baskısından hem de su sıkıntısının hat safhaya ulaşmasından dolayı bu günkü Hacılar’ın bulunduğu yere yani eski yerleşim yeri olan dört kuyuların yaklaşık olarak 8-10 km daha doğusuna taşınmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti döneminde gelişmesine devam eden Hacılar köyü, gelişmesi mukabil 1930 yılında Belediye 1931 yılında da Nahiye olmuştur. İlçede ilk belediye teşkilatı 1930 yılında Hacılar Belediyesi olarak kurulmuş olup, 1931 yılında nahiye olan Hacılar önceleri Kayseri iline bağlıyken 16.05.1990 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3647 sayılı kanunla ilçe olmuştur. 01.01.2005 tarihi itibarıyla da Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olarak Kayserinin 5 Merkez ilçesinden biri olmuştur.Ağcalı cemaatine bağlı Hacılar Oymağı, Türkistan’dan Anadolu istikametine doğru yapılan göçler sonucunda Çukurova ve havalisini vatan tutmuştur. İlk zamanlar Toros Dağlarını yaylak olarak kullanan Hacılar oymağı XV. Yüzyılın ortalarına değin yapılan güçler sonucunda Anadolu’da nüfus kesafetinin artmasından dolayı hem Anadolu’daki ticaret yolunun kuzey-güney istikametinde uzanmasından dolayı hem de doğal yolların bu istikamette olmasından ötürü Erciyes dağı ve civarım yaylak hayatı için mekân tutmuşlardır. XVI. yüzyıla gelindiğinde Adana ve havalisinde meskûn olan Hacılar oymağına mensup iki büyük aile arasında kız meselesinden dolayı kavga çıkmış ve neticede hayatını kaybedenler olmuştur. Bugün itibarıyla Sakar Eşmecik bağları dâhilinde bulunan dört kuyular mevkiine yerleşmişlerdir.

Kayseri İline uzaklığı yaklaşık olarak 10 km olan ilçenin rakımı 1350 m. olup, ilçe halkının. Oğuz Türklerinin Kayı Boyuna mensup olduğu, Hacılar halkının bölgeye ilk yerleşiminin 13. yüzyıla Selçuklulara kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Hacılar Belediyesi 1930 yılında kurulmuş olup 1931 yılında nahiye merkezi olmuştur, idari bakımdan önceleri Kayseri Merkez İlçeye, daha sonra ise Melikgazi ilçesine bağlı olan Hacılar, 18.05.1990 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3647 sayılı kanunla ilçe olarak 09.09.1991' de resmen faaliyete geçmiştir.

İlçe Kayseri İlinin güneyinde, Erciyes Dağı eteklerinde kurulmuştur. Erciyes dağının önemli bir bölümü ilçe sınırları içerisinde bulunmaktadır, ilçenin kuzey ve doğusunda Melikgazi İlçesi, güneyinde Develi İlçesi, batısında İncesu İlçesi bulunmaktadır, ilçe sınırları içerisinde Erciyes Dağı dâhil olmak üzere irili ufaklı 15 civarında dağ bulunmaktadır. İlçe arazisi, küçük ekim alanları ve bahçeleri dışında genellikle volkanik kaya ve tepelerden oluşmaktadır. Arazi, yapı itibariyle güneyden kuzeye, batıdan doğuya doğru eğimlidir. Ancak doğa güzelliği, mesire yerleri, bağ ve bahçeleri ile gezilip görülmeye değer bir ilçedir.

Ulaşım ve Alt Yapı

İlçe merkezinde, köylerinde ve bağlı mezraların tamamında elektrik vardır, ilçe merkezinin içme suyu şebekesi mevcut olup, içme suyu Kayseri’de bulunan kuyulardan terfi sistemiyle temin edilmektedir.İlçeye bağlı köylerde ise içme suyu ihtiyacı yeraltı sularından temin edilmekte olup, içme suyu şebekesi yoktur.İlçe merkezinde ve bağlı köylerinde kanalizasyon sistemi yoktur. ilçe merkezi Kayseri'ye 08 km. uzaklıkta olup, asfalt karayolu ile bağlantı sağlanmaktadır.Hacılardan Erciyese gitmek için. Hisarcık kasabasından geçerek 14 km’lik karayolu ile ulaşım gerçekleştirilir. Ayrıca ilçenin İncesu ilçesine bağlı Kızılören Kasabası ile, Sakarçiftliği köyü yakınlarından 08 km.lik yol bağlantısı bulunmaktadır.

Sosyal Yapı

İlçede Yukarı Mahalle, Orta Mahalle, Aşağı Mahalle konut bakımından eski ve taş binalardan oluşmaktadır.Yeni ve Erciyes Mahallelerinde ise betonarme konutlar inşa edilmektedir. Ayrıca İlçemizin konut problemine çözüm üretmek, planlı kalkınmaya katkıda bulunup, orta gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmaları için ilçemizde yakın zamanda birçok konut yapı kooperatifi kurulmuş, bunların bir kısmı faaliyetlerini tamamlayarak İlçe halkının hizmetine sunulmuştur. Bir kısmı ise halen faaliyetine devam ettirmektedir. Beğendik, Yediağaç ve Akdam Mahalleleri yerleşim itibariyle bağ ve bahçeleri ile dikkat çökerek güzel bir görünüm vermektedir. İlçe merkezinde -2- Sağlık Ocağı ve 1- Sağlık Evi ve 1- Sosyal Sigortalar kurumu Sağlık istasyonu bulunmakta olup, buralarda ilçe halkına poliklinik hizmeti verilmektedir. Gıda kontrol ve çevre sağlığıçalışmaları, su kontrol çalışmaları ve gayrisıhhi müesseseler üzerinde kont roller yapılmaktadır. Sağlık ocakları düzenli bir şekilde aşı çalışmaları da devam etmektedir. İlçenin Kayseri’ye yakın olması ve ulaşım kolaylığı nedeniyle ticaret ve sanayii alanında çalışmaların büyük bir bölümü kendi iş yerinde ve il merkezinde yapılmaktadır, ilçe halkı genellikle yaz aylarında Beğendik, Yediağaç, Akdam mahalleleri ve Hasandağı, Seher Eşmecik, Ören, Kuyu üstü. Erenler, Tepe dibi mevkiilerinde bulunan bağ evlerine taşınarak daha yüksek rakımlı yerlere çıkmaktadırlar. Sosyal tesisleri, halısı, bağı bahçesi ve doğa güzelliği ile Hacıların ülke genelinde ve Uluslararası alanda bir ilçe olması çok arzu edilen bir durumdur.

Spor Faaliyetleri

İlçede spor faaliyetleri yaygın olup, ilçe merkezinde halkın (gençlerin) faydalanacağı 1adet futbol sahası, voleybol, basketbol, hentbol gibi sporların yapılabileceği kapalı spor salonu tamamlanarak hizmete girmiştir. İlçe merkezinde iki adet dağcılık kış sporları kulübü ile -2-adet amatör futbol kulübü bulunmaktadır. İlçemiz Erciyes dağı eteklerinde 16 milyon M2 lik alan Milli Emlak Genel Müdürlüğünce tescil edilmiş olup; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 1995 yılında kayak alanı yapılması kaydıyla tahsis edilmiş olup, şimdiye kadar ilgili Genel müdürlükçe amacına uygun hiçbir faaliyet yapılmamıştır.

Eğitim ve Kültür

1. EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUMU

İlçe merkezinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, l

Anadolu Lisesi, l Çok Programlı Lise ve 8 İlköğretim Okulu, 1 adet müstakil Anaokulu, 1

adet Halk Kütüphanesi ve 1 adet özel erkek yurdu bulunmaktadır. Merkeze bağlı köylerde 1

İlköğretim Okulu bulunmaktadır.

Bu yıl üç yeni okul yapılmış ve eğitim öğretime başlamıştır.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Makamının 10.10.1991 tarih ve 18113 sayılı

onayları İlçe Teşkilatı kurulmaya başlanmıştır. Müdürlüğümüzde 1 müdür, 1 şube müdürü, 1

şef, 1 memur, 1 şoför, 1 hizmetli(4/C kadrosunda) olmak üzere 6 personel mevcuttur.

Müdürlüğe ait, bir adet 1991 model hizmet otomobili, 4 adet bilgisayar ve 1 adet fotokopi

makinesi mevcuttur.

Kuruma ait lojman bulunmamaktadır. Ancak Hacılar Yardımlaşma Derneği’ne ait

lojmanın 12 dairesinde toplam 17 öğretmen ikamet etmektedir.

Eğitim Öğretim Durumu

1. Öğrenci Durumu:

İlçemizde 1445 kız, 1444 erkek olmak üzere toplam 2889 öğrenci eğitim-öğretime

devam etmektedir. 206 Okul Öncesi, 1972 İlköğretim, 7111 Ortaöğretim öğrencisi dağılımına

sahiptir

2. Öğretmen Durumu:

İlçemizde 169 öğretmen normu bulunmaktadır. Halen görev yapmakta olan 143

kadrolu ile 9 sözleşmeli, 9 ücretli, 9 usta öğretici tarafından eğitim-öğretim yürütülmektedir.

3. Okul Durumu:

İlçemizde 11 örgün eğitim öğretim kurumu, 1 tane yaygın eğitim kurumu (Halk

Eğitim Merkezi) bulunmaktadır. 11 okuldan 2 tanesi lise (Anadolu Lisesi ve Çok Programlı

Lise) 8 tanesi ilköğretim okulu ve 1 tanesi Anaokuludur.

İlköğretim okullarından 1 tanesi köyde bulunmaktadır. (Karpuzsekisi Mustafa Tatar

İ.Ö.O).

Birleştirilmiş sınıf eğitimi yapılan okul bulunmamaktadır.

11 okulda toplam 129 derslik bulunmaktadır. İlköğretim Okulları bünyesinde 8 şubede

Ana Sınıfı mevcuttur. Okullarımızın tamamı kaloriferlidir.

İlçemizde bulunan 12 eğitim öğretim kurumunun 11 tanesi ilçemiz hayırseverlerince

inşa edilmiştir. Sadece Hacılar Ali İhsan Kalmaz Ç.P.L devlet tarafından yaptırılmıştır.

4. Okullaşma Oranları:

İlçemizde zorunlu öğrenim çağındaki çağ nüfusunun tamamı okullaşmıştır. Okullaşma

oranı Okul Öncesinde % 96, İlköğretimde % 100, Orta Öğretimde % 85’dir.

5. Öğrenci Dağılımı:

İlçemizde derslik başına düşen öğrenci sayıları: Okul öncesinde 17, ilköğretimde 24,

ortaöğretimde 20’dir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayıları ise; okul öncesinde 17,

ilköğretimde 17, ortaöğretimde 14’tür.

Ekonomi ve Sanayi

Halk önceleri bağcılık, tarla ziraati, hayvancılık ve el sanatları ile meşgul iken, günümüzde sanayii ve ticaret ön plana çıkmıştır.Bu gün İlçemizde gözlenen, tarla bitkileri ve meyvecilik alanındaki faaliyetlerin ekonomik önemi bulunmamaktadır. Karpuzsekisi ve Hürmetçi çiftliği köylerinden her ikisinde de geniş meralar bulunup büyükbaş hayvan yetiştiriciliği bakımından önemli potansiyele sahiptir, İlçemizde 3000 büyükbaş hayvan, 4000 kadar da küçükbaş hayvan mevcudu olup. Dokumacılık 1950’li yıllarda halkın en önde gelen geçim kaynağı idi. Bu gün ise teknolojinin ilerlemesi ile birlikte dokumacılık yerini ticaret ve sanayiye bırakmıştır. Hacılar halkı, ipekli ve yünlü halı dokumacılığı. Mobilya imalatı ve ticarette büyük başarı göstererek il çapında kendisin! kanıtlamış ve söz sahibi olmuştur. Ayrıca ilçe sınırları içerisinde 1974 yılında kurulan HES kablo fabrikası ile başlayan imalat sanayii giderek geliştirilerek bu gün Hes Kablo, Hes Makina, Hes Fibel ve Has Çelik olmak üzere Hacılar sanayinin temelinin oluşmasını sağlamıştır.

© Copyright 2021 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.