|   |   | 

Kentsel dönüşüm sadece yapıları yenilemek değildir

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Kütahya Temsilciliği'nin Kentsel Dönüşüm ve Mülkiyet İlişkisi, Taşınmaz Değerlemesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında Kütahya'da düzenlendiği panele katılan HKMO Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay, kentsel dönüşümde amacın sadece yapıları yenilemek değil; toplumu sosyolojik açıdan bu paralelde hazırlamak olduğunun altını çizdi.

Kentsel dönüşüm sadece yapıları yenilemek değildir

Kütahya Temsilciliği'nin Kentsel Dönüşüm ve Mülkiyet İlişkisi, Taşınmaz Değerlemesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında düzenlediği panelde konuşan HKMO Bursa Şubesi Başkanı Ufuk Ay Kentsel Dönüşüm ile oluşturulan planda yeni öngörülen yaşam alanlarıyla uyumlu olmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Kentsel dönüşümün 1/1000,000 ölçekli çevre düzeni planından, alt ölçekli1/1000 uygulama imar planlarına kadar yeniden tasarlanması ile başlaması gerektiğine işaret eden Başkan Ay, "Kentsel dönüşüm yaşam alanlarıyla, çevreyle, tarihi ve kültürel miraslarla, sosyal ve ekonomik hayatla uyumunun yanı sıra ulaşım sorununa çözüm getirecek yeni ulaşım sorunları doğurmayacak bir çalışma alanı olmalıdır. Yapılan dönüşümün başarılı olabilmesi için öncelikle kentin dokusuna uygun uzun vadeli İmar Planları, alt yapısı, mimarisi ve yapılaşması tasarlanmalıdır" dedi.

İnsan hayatının korunması açısından ele alındığında önemli bir yasa olan 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası'nın çevre ve toplum açısından ise pek çok sıkıntıyı neden olabileceğine dikkat çeken Ufuk Ay, "6306 sayılı yasa, insan yaşamını riske sokan yapıların bir an önce boşaltılması, yenilerinin yapılması, insan hayatının korunması amacıyla tüm olanakların bu alana sevk edilmesini sağlayan bir yasadır. Ancak çevre ve toplum açısından oldukça riskli bir yasadır. Çünkü yasa, Orman-Mera-Kıyı Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu gibi pek çok kanunu gerektiğinde işlevsiz bırakabilmektedir" diye konuştu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM İYİ OKUNMALI"

6306 sayılı yasa ile bir yapının da, büyük bir bölgenin dönüşümünü de sağlamanın mümkün olduğunu belirten Ay, yasanın riskli alanların çok hızlı dönüşümünü sağlayacağını kaydederek, "Yasada yeni oluşacak yaşam alanlarında standart yeşil ve sosyal donatı alanlarının oluşturulmasının yanı sıra hak sahiplerinin mağdur edilmemesi gibi birçok zor konu mevcuttur. Kentsel dönüşüm, eski, köhne ve kaçak yapılaşmaların yoğun, imar planlarının uygulanmasının zor ve Mülkiyet sorunlarının hat safhada olduğu mahalleler ideal dönüşüm alanlarıdır. Fakat bu bölgelerde yeşil alanların yok denecek kadar az, yolların dar, yapılaşmanın yoğun ve yüksek olması söz konusudur. Burada 6306 sayılı yasayı uygulayarak gerektiğinde bazı alanlar deplase edilebilir ya da kamulaştırma ilkeleri devreye girebilir. Aksi durumda yine çok katlı yoğun bir yapılaşma olacaktır" şeklinde konuştu. Kentsel dönüşümün sosyolojik bir olay ve göz ardı edilmemesi gereken bir konu olduğunu vurgulayan Ay, "Kentsel dönüşümün gerçekleştirildiği bölgede yaşayan insanların yaşam standartlarının arttırılmasıyla, gerekirse psikolojik destekle yeni yaşam alanlarının oluşturulması da sağlanmalıdır. Kentsel dönüşümde amaç sadece yapıları yenilemek değil toplumu da bu paralelde hazırlamak olmalıdır" diye ifade etti.

KENT BİLGİ SİSTEMLERİNİN CAN DAMARI CBS

Belediyeler için kentsel dönüşümlerde, İmar Planı uygulamaları, kent bilgi sistemlerinin oluşturulması, vergi tahsilatı, su tahsilatı gibi konularda Coğrafik Bilgi Sistemleri'nin önemli bir altlık oluşturduğunu vurgulayan Başkan Ay, sözlerini şu cümlelerle tamamladı: "Kentsel dönüşümün yerel yönetimin önemli bileşenlerinden olan Coğrafik Bilgi Sistemleri kent yönetiminden, çevresel kaynakların etkin kullanımına, afet yönetiminden tarıma, ormancılıktan arkeolojiye, kırsal ve kentsel gelişimden turizme kadar sayısız alanda kullanım sahası bulur. Belediyecilik hizmetlerinin sürekliliği noktasında geniş bir veri tabanı sunar" dedi. 

PANEL'DE PİRİ REİS UNUTULMADI

HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş, HKMO Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay'ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Hüdai Çaltı, Atilla Yurttaş ve Serdar Burak Uslu ve birçok meslektaşın yoğun ilgi gösterdiği Kütahya Paneli öncesi katılımcılar Piri Reis harita sergisini gezdi. Piri Reis'in meslekleri adına önemli bir tarihi karakter olduğunu hatırlatan HKMO Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay, "Unesco, 2013 yılını Piri Reis Haritası'nın 500. yılı olması sebebiyle anma ve kutlama programına almıştır. Piri Reis'in 1513 yılında hazırladığı ve 1517 yılında da dönemin hükümdarı Yavuz Sultan Selim'e sunduğu harita bu eserlerin en önemlisidir. Piri Reis, eserlerini Kitabı Bahriye adlı eserinde toplamış, kitabın hazırlanmasında elindeki kaynaklardan çok gözlem deneyim ve araştırmaları esas almış, dili ve içeriği ile özgün bir harita ve coğrafya kitabı meydana getirmiştir" diye konuştu.

Programın sonunda konuşmacılara katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Kentsel Dönüşüm Haberleri

Kentsel Dönüşüm Kategorisindeki diğer haberler

 • Başkent'te 20 Bin Gecekondu Yıkıldı
  Başkent'te 20 Bin Gecekondu Yıkıldı

  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara’nın kentsel dönüşüm projelerinde öncü olduğunu ve Türkiye’ye örnek çalışmalara imza attığını belirterek, “Bugüne kadar yürüttüğümüz 5 büyük proje kapsamında, 16 milyon 680 bin metrekarelik alanda, gecekondunun yıkımını gerçekleştirdik” dedi.

 • Muhtar’lı Dönüşüm
  Muhtar’lı Dönüşüm

  GYODER Başkan Yardımcısı Gürsel Öngören, Şehircilik Şurası’nda kentsel dönüşümün mahalle bazında yapılması ve muhtarların kilit rol almasının gündemde olduğunu söyledi.

 • Deprem Gerçeğini Yaşayan İzmir’e Riskli Bina Uyarısı
  Deprem Gerçeğini Yaşayan İzmir’e Riskli Bina Uyarısı

  Son günlerde ardı ardına meydana gelen depremlere karşı İzmir'in kentsel dönüşüm konusunda elini çabuk tutması gerektiğini belirten Palandöken İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Binali Ünal, “İzmir’in yüzde 85’inin kentsel dönüşüm olması gerekiyor. Büyük Marmara depreminden sonra yapılan binalarda risk yok; ama daha önce yapılan binaların yüzde 90’ı riskli” dedi.

© Copyright 2016 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.

footer