|   |   | 

Kocaer: “Bodrum Silüeti Olumsuz Etkilenecek”

Muğla’nın önemli turizm kentlerinden Bodrum’daki tarihi yel değirmenlerinin bulunduğu Eskiçeşme mahallesi Değirmen Burnu mevkiinde inşaat çalışması ile ilgili hukuki sürecin devam ettiğini açıklayan Şehir Plancıları Odasından Özlem Şenyol Kocaer, hukuki sürece rağmen inşaat çalışmasının devam etmesine tepki gösterdi.

Kocaer: “Bodrum Silüeti Olumsuz Etkilenecek”

Kocaer, Bodrum'un 150-250 yıllık tarihi yel değirmenlerinin bulunduğu Değirmenler Mevkii'nde, 14 Ada 70 ve 90 nolu parsellere yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Koruma Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planlarının, açıkça kamu yararına ve planlama ilkelerine aykırı olması nedeniyle oda tarafından açılan dava henüz devam ederken, söz konusu alan üzerinde inşaat çalışmaları yapıldığına yönelik haberleri hayretle karşıladıklarını açıkladı.

Kocaer, “Söz konusu plan değişikliği yapılan bölge 2. derece doğal sit alanı olarak tescil edilmiş olup, yakın çevresinde 1. derece doğal sit alanı, yel değirmenleri ve sarnıçlar bulunmaktadır. Ayrıca bölgede Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 06.03.2013 tarih ve 1393 sayılı kararı ile 8 metrelik taşıt yolunun batısında bulunan tescilli I. grup olarak belirlenmiş sarnıç yapısı gibi önemli kültür ve tabiat varlıkları bulunmaktadır. Birçok kültürel ve doğal değerin iç içe bulunduğu bu alanda ilgili kurumlardan uygun görüş alınmadan hiçbir işlem yapılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde geri dönüşü mümkün olmayacak durumlar yaratacaktır. 1/100.000 Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni üst ölçekli plan kararlarına aykırı olan plan değişikliği ile birçok kültür ve tabiat varlığının iç içe bulunduğu bölgenin bütüncül olarak değerlendirilip planlanması gerekirken; tek ada iki parsel ölçeğinde yapılması, ayrıcalıklı imar hakkının imar planları aracılığıyla sağlanması ve ranta teslim edilmesi kamu yararı açısından açıkça hukuka ve planlama ilke ve esaslarına aykırıdır. Aynı parsellere ilişkin daha önce Turizm Tesisi Amaçlı E:0.15 yoğunluk, h:4.50m. olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği, Bodrum Belediye Meclisi’nin 01.03.2005 tarih ve 2005/26 sayılı kararıyla uygun görülmüştür. Ancak, söz konusu imar planı değişikliği, Kurulun 29.05.2005 tarih ve 872 sayılı kararında; “…Bodrum 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında plan bütününü ve plan ana kararlarını olumsuz yönde etkileyici nitelikte olması, Bodrum Kentinin geçmişinde önemli yer tutan ve halen Bodrum’un kentsel kimliğinin tarihi kale kadar önemli ve ayrılmaz bir parçası olan: tarihi kale ile birlikte kentin en önemli imaj öğesini oluşturan yel değirmenlerinin silüetini olumsuz yönde etkileyecek nitelikte olması” gerekçeleriyle uygun bulunmamıştır. Bunun üzerine parsel sahipleri tarafından Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.05.2005 tarih ve 872 sayılı kararının iptali istemiyle Muğla 1. İdare Mahkemesinde dava açılmış, Muğla 1. İdare Mahkemesinin kararında özetle; ‘ bilirkişi incelemesinde davacılar tarafından getirilen tadilat teklifinin ise ‘kullanım kararı’ ‘yapı yoğunluğu’ ve ‘yapı yüksekliğinde’ odaklandığı, planla getirilen kullanım kararının yapı yoğunluğunun ve yüksekliğinin uygun olduğu, anılan taşınmazlara ilişkin imar planı tadilat teklifini reddeden Koruma Kurul kararının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olduğu’ yönünde görüş bildirildiğinden bu alanın imara açılmasına ilişkin talebi uygun bulmamış ve reddetmiştir. Ancak, 2011 yılında parsel sahipleri tarafından aynı parseller için bu defa E:0.09 yoğunluklu olarak Turizm Tesisi Amaçlı olarak plan değişikliği talebi hazırlanmış ve 644 sayılı KHK ile yeni oluşturulan Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna sunulmuştur. Komisyon 27.01.2012 tarih ve 38 sayılı kararı ile Mülga Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.05.2005 tarih ve 872 sayılı kararı ve Mülga Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulun 21.12.2003 tarih ve 2971 sayılı kararı ile uygun bulunan Bodrum 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Planında plan bütününü ve plan ana kararlarına uygun olmaması nedeniyle uygun olmadığına karar verilmiştir.

Her ne hikmetse tüm bu Kurul kararlarına ve Mahkeme kararlarına karşın aynı Komisyon 09.03.2013 tarih ve 126 sayılı kararında daha önce reddedilen aynı nitelikteki plan değişikliğini uygun görmüştür. Söz konusu kurul kararı tamamen göreceli ve bilimsel bir araştırma ve çalışmaya dayanmamakta ve söz konusu yer için alınan Mahkeme kararını hiçe saymaktadır. Verilen karar, doğal ve ekolojik öneme sahip yörenin tahribatına neden olacak ve silüet dokusuna zarar verecek plan bütünlüğünü ve plan ana kararlarını bozacak tamamen keyfi, ranta ve yapılaşmaya yönelik bir karardır. Bu nedenlerle, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, 14 Ada 70 ve 90 nolu parsellere yönelik onaylanan imar planlarına ilişkin dava süreçleri devam ederken, tüm kamu idarelerinin kent kimliğinin korunması için üzerine düşen görevleri yerine getirmesini, konunun her aşamasında takipçisi olduğumuzu belirtiriz” denildi.

Emlak Haberleri

Emlak Kategorisindeki diğer haberler

 • Tapuları Kilitlemek Mümkün
  Tapuları Kilitlemek Mümkün

  E-devlet kimlik doğrulama sistemi üzerinden uygulamaya alınan sistem üzerinde tapuyu kilitlemenin mümkün olduğunu söyleyen Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Artık malikler taşınmazları üzerinde tapu müdürlüğüne bizzat gelmeden tasarruf yapılmamasını talep edebiliyor" dedi.

 • Kaba İnşaat Nedir?
  Kaba İnşaat Nedir?

  Kaba inşaat tespiti nasıl yapılır? Kaba inşaat malzemeleri nelerdir? Kaba inşaat ve ince inşaat arasındaki farklar nelerdir?

 • Yol Kotu Nedir?
  Yol Kotu Nedir?

  Yol kotu başvurusu için yapılması gereken işlemler nelerdir?

 • Modda Bulvar Projesi Start Aldı
  Modda Bulvar Projesi Start Aldı

  İzmir'in Bornova ilçesinde, 15 bin metrekarelik arsa üzerine kurulacak bin 50 konutluk Modda Bulvar projesinin tanıtım kokteyli iş dünyasını bir araya getirdi.

 • Ondörtüç Pendik'te daire teslimleri Haziran 2018'e çekildi
  Ondörtüç Pendik'te daire teslimleri Haziran 2018'e çekildi

  Konut sahibi olmayı kolaylaştırmak için çalışan İnsay Yapı, sunduğu ödeme kolaylıklarının yanı sıra şimdi de yatırımcılarına erken teslim müjdesi veriyor. İnsay Yapı, Pendik'te hayata geçirdiği 'Ondörtüç Pendik' projesinin teslim tarihini 6 ay öne çekerek Haziran 2018 olarak güncelledi.

 • Konut fiyatları Eylül ayında yükseldi
  Konut fiyatları Eylül ayında yükseldi

  Türkiye genelinde konut fiyatları %0.79 oranında yükseldi, en çok artış %2.07 ile Bursa’da yaşandı. Eylül ayının yeni konut satışında banka kredisi kullanım oranı arttı.

© Copyright 2016 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.

footer