|   |  Kulak İnşaat Firması
Kulak İnşaat

Kulak İnşaat

  • Kuruluş Tarihi : 1943

  • Proje Sayısı : 4

Kulak İnşaat, konut, ofis ve residence projeleri, Kulak İnşaat hakkında genel bilgiler, projelerin lokasyonları ve Kulak İnşaat ile ilgili tüm haberlere bu sayfada ulaşabilirsiniz.

Kulak İnşaat Hakkında

Kulak İnşaat

İmzamız, güvencemiz.
 
Kulak İnşaat ailesi olarak, 1943’te girdiğimiz inşaat sektöründe 73 yıldır büyük bir tutku ve özveriyle çalışıyoruz. Bu tutkunun temelinde, insana verdiğimiz değer var.
 
Bu işe başladığımızda, aklımızda tek bir hedef vardı: yer alacağımız projelerle insan hayatına değer katmak.
 
Bu hedefle çıktığımız yolda, 73 yıl içinde başta Türkiye ve Orta Doğu olmak üzere yurt dışı ve yurt içinde onlarca projeye imza attık. İnşaatını gerçekleştirdiğimiz alışveriş merkezleri, hava alanları, yollar, okullar, spor merkezleri, askeri tesisler, endüstriyel yapılar, apartmanlar gibi birçok yaşam alanı ve işlevsel yapıda odağımıza insanı koyduk.
 
Binlerce kişilik personel, yüzlerce kişilik teknik, idari ve mali kadromuz ile titizlikle çalışarak, bugün gurur duyduğumuz projelerimizi hayata geçirdik.
 
73 yıldır, değer inşa ediyoruz
 
1947 yılında ilk resmi projemiz olan Antalya Hükümet Konağı inşaatından bu yana, yurt dışı ve Türkiye’de saygın uluslararası firmalarla birçok altyapı-üst yapı projesi gerçekleştirdik.
 
Toplam alanı 4 milyon m²’den fazla olan konut inşaatına imza attık.
 
Bugün, Türkiye’ye ek olarak, Irak, Afganistan, Birleşik Arap Emirliklerinde projelerimizi sürdürmekteyiz.
 
Tüm projelerimizde, hem müşterilerimiz hem de çalışanlarımız için en iyi standartları sağlayarak, mutlu bir toplum için değer inşa etmeye devam ediyoruz.
 
Geleceğin temelini, bugünden attık.
 
Lojistik ve mobilizasyon ekipmanlarımız, makinelerimiz, iş gücümüz, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 belgelerimiz ile gelecekteki projelerimiz için bugünden hazırız. İnşaat sektöründeki global gelişmeleri göz önünde bulundurarak, her gün dünya standartlarındaki kalitemizi sürdürmek ve geliştirmek ilkesiyle çalışıyoruz.
 
İşletmemizin vizyonu
 
Müşterilerimizin istekleri ve mükemmeliyet duygumuzun ışığında tüm projelerini uluslararası kalite, sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartları çerçevesinde yöneterek tamamlama hususunda çıtayı her gün bir basamak daha yükselten bir kurum olmaktır.
 
İşletmemizin misyonu
 
Faaliyetlerimizi kalite, kaynakların doğru kullanımı ve yaratıcılık yanında çalışanlara, iş ahlakına ve tecrübeye önem vererek güven, saygı ve sorumluluk duygusuyla yürütmektir.

Başkandan Mesaj
 
Kulak İnşaat Şirketi, 1943 yılından bu yana insana ait kaliteli ve fonksiyonel yapılar üretir. Ülkemizdeki ve sektördeki misyonumuz, rekabet gücümüzü, müşteri odaklı üretim anlayışına dayandırarak daima en iyi teknoloji ile sağlık ve çevre boyutunu da göz ardı etmeyen yüksek kalitede inşaatlar üretmek ve öncülüğümüzü sürdürmektir.
 
Kulak İnşaat Şirketi, sürekli gelişen kalite kavramına inanır. Kaliteyi ilk ve tek defada doğru olarak üretirken çalışanlarının güvenliği, sağlığı ve çevre boyutlarını ön planda tutmak ve hizmetlerimizde müşteri memnuniyetine önem vermek hedefimizdir.
 
Kulak İnşaat Şirketi İş Sağlığı Güvenliği ve Çevreye yönelik içinde bulunduğu riskleri ve boyutları tespit eder. Bunlara yönelik her türlü yasal gereklilikleri yerine getirir ve bu gerekliliklerle sınırlı kalmayıp, üçüncü tarafların görüşlerine de önem vererek sistemini daima iyileştirir.
 
Çevreyi kirlettikten sonra temizlemek yerine kirlenmeyi engeller, kişilerin çalışma alanlarındaki çalışma risklerinden haberdar olmalarını sağlar.
 
Geçmişten geleceğe uzanan kalite yolculuğumuzda, artık bütün çalışanlarımızın katılımı ile oluşturduğumuz Kalite Çevre Sağlık Yönetim Sistemi ile üretim yapıyoruz. Bunun için Kulak İnşaat bir dünya şirketidir ve ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Standartları paralelinde kurulan Kalite Çevre Sağlık Yönetim Sistemleri bunu onaylar.
 
Sıtkı KULAK
Yönetim Kurulu Başkanı

İştirakler
 
KLK Yapı AŞ
Kulak İnşaat A.Ş.'nin %100 iştiraki olan KLK YAPI A.Ş., gayrimenkul sektöründe uzmanlaşmış teknik ve idari bir kadro oluşturularak 2012 yılında İstanbul'da kurulmuştur. KLK Yapı'nın vizyonu, 70 yıllık inşaat tecrübesini, yenilikçi ve dinamik bir yönetim anlayışı ile birleştirip Türkiye'nin en çok tercih edilen yaşam alanı üreticileri arasına girmektir.
 
Bu vizyonla yola çıkan KLK Yapı'nın misyonu yaşam kalitesini yükselten, çevreye uyumlu projeler geliştirip, projelerini inşa ederken çalışan güvenliği ve sağlığından ödün vermeden müşteri memnuniyetinde satış öncesi ve sonrasında devamlılık sağlamaktır..
 
Akşar Nazar
Akşar Regülatörü ve Nazar HES projesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Bitlis İli Hizan İlçesi sınırları içerisinde, Sutopu Deresi üzerinde bulunmaktadır. Bu dere üzerinde toplam 1000.10 km2 yağış alanına sahip olan Akşar Regülatörü, Nazar HES'e su çevirmektedir. Akşar Regülatörü ve Nazar HES Projesi, Bitlis il merkezi güneydoğusunda, Van Gölü’nün güneyinde yer alan Hizan İlçesine bağlı Akşar Belediyesi sınırları içerisinde Sutopu Deresi üzerinde 1025.00‐1125.00 m kotları arasında planlanan hidroelektrik enerji projesidir. Proje alanı Doğu Anadolu Bölgesinde Bitlis İli Hizan İlçe sınırları içerisinde 1/25000 ölçekli VAN‐L48‐c2 no’ lu paftanın 42° 25´ 30"‐42° 29' 30" doğu boylamları ile 38° 08' 00"‐38° 12' 00" kuzey enlemleri arasında, Hizan İlçesinin 7 km güneydoğusunda yer almaktadır. Proje tesislerinden "Akşar Regülatörü"; Hizan İlçe Merkezinin yaklaşık 6 km güneydoğusunda, Akşar Nahiye Merkezinin 3 km kuzeyinde, Mimisilah sırtı mevkiinde Sutopu Deresi üzerinde 1113.00 m talveg ve 1125.00 m kret kotunda beton ağırlık gövde tipinde tesis edilecektir. "Nazar Hidroelektrik Santralı" ise Hizan ilçe merkezinin 9.5 km güneyinde, Akşar nahiye Merkezinin 6 km güneybatısında, Deliktaş Mahallesi mevkiinde, Kesen Dere ile Sutopu Deresinin devamı olan Nazar Deresi birleşim noktasının mansabında, Kesen Deresinin sağ sahilinde yaklaşık 1025.00 m kotlarında yer almaktadır.
 
Gürüz Elektrik
Kulak Grubu’nun Enerji sektörüne süregelen ilgisi sonucu 2001 yılında çıkarılan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu öncesinde de çeşitli çalışmalar yapılmış olmakla beraber, esas olarak 2007 yılında bu konuda Ankara Bölge Müdürlüğü bünyesinde bir bölüm kurulması ile yeni bir döneme girilmiştir. Çalışmalar özellikle yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yoğunlaşarak, bu konuda projeler oluşturulmuş ve değerlendirilmiştir. Firma nezdinde özel bir konuma sahip olan Hidroelektrik Santraller (HES) için Sivas/Eğerci bölgesinde, bir pilot proje seçilerek 2009 yılında fiili olarak sektöre adım atılmıştır. Pilot projemiz, Gürüz Elektrik Üretim Ltd Şti (Bir Kulak firmasıdır) bünyesindeki Tuztaşı HES olup, Gücü 1.6 MW, öngörülen yıllık elektrik üretimi de 8.000.000 kWh’dir. Pilot projenin yapım süreçleri devam ederken, bir yandan da yeni yatırımlar için hedeflenen özelliklerdeki projeler değerlendirilmektedir.
 
Firma, HES’lerin yanı sıra Güneş Enerjisi Üretim sistemlerine de ilgi duymakta, bu konudaki teknolojik araştırmaların yanı sıra, çeşitli projelerin fizibiliteleri üzerinde çalışmaktadır.
 
HES’lerin projelendirilmesinde çalışılan nitelikli bir Proje Mühendislik firmasının yanı sıra, gerekli durumlarda; hidroloji, jeoloji, formülasyon, optimizasyon ile yapım maliyetleri konularında uzman, çeşitli danışmanlar vasıtasıyla projelerin ileri çalışmaları yapılmaktadır.
 
KLK Elektrik
Tefenni-Burdur bölgesinde güneş enerjisinden enerji üretmek için kurulmuştur.

Uzmanlık Alanları
 
Kulak İnşaat Anonim Şirketi, tecrübesi inşaat sektörünü her yönü ile kapsayan çok yönlü bir şirkettir. Personelimizin, zor projelerin zamanında teslim edilmesi ve müşteri memnuniyeti konusunda kazanılmış bir sicili vardır. Aşağıdaki liste bizim onarım, restorasyon ve yeni inşaat alanlarındaki taahhütlerimizi göstermektedir;
 
Ofisler
Mesken
Konut İnşaatları
İş Merkezleri
Otoyollar
Yollar
Askeri Tesisler
Oteller
Hastane ve Muayeneler
Okullar
Prefabrik Konutlar
Bankalar
Yüzme Havuzları
Toplu Konutlar
Villalar
Alışveriş Merkezleri
Spor Merkezleri
Askeri Tesisler
İletişim Tesisleri
Hidroelektrik Santraller
Endüstriyel Tesisler
Mekanik işler

Tel: 0322 459 0363
Fax: 0322 457 3231
Email: kulak@kulakco.com.tr
Adres: Atatürk Cad. Lokman Apt. Asma Kat Adana / Ceyhan

Kulak İnşaat Projeler Haritası

Kulak İnşaat Projeleri

Kulak İnşaat Haberleri

daha fazla yükle

© Copyright 2020 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.