Kullanım Şartları

3DKonut.com  tarafından sunulan hizmetleri kullanmadan önce bu kullanım şartlarını dikkatle okuyun. bu kullanım şartları,  //3dkonut.com adresindeki ınternet sitesini ("site") ve 3Dkonut tarafından sunulan hizmetleri, özellikleri, içeriği, uygulamaları kullanmanız için hukuki bağlayıcı şart ve koşulları ortaya koyar.

Şartların Kabülü

Hizmete kaydolarak ve/veya herhangi bir şekilde, Siteyi ziyaret etmek veya bakmak da dâhil olmak üzere kullanarak burada bulunan bütün şart ve koşulları ("Kullanım koşulları") kabul etmektesiniz, bunlara 3DKonut 'un Gizlilik Politikası,  3DKonut'un  Fotoğraf , video , yorum ,vb  tüm Yönergeleri, 3DKonut'un  Mekan şart ve Koşulları,  ve aşağıdaki “Kullanım şartlarının Değiştirilmesi” kapsamında belirlenen şartlara göre, size bildirimde bulunmadan zaman zaman 3DKonut tarafından güncellenebilen ve 3DKonut tarafından Sitede zaman zaman yayınlanan bütün diğer işletme kuralları, politikaları ve prosedürleri tümü ile dahildir. Bunlara ek olarak, Hizmet yoluyla sunulan bazı hizmetler zaman zaman 3DKonut tarafından belirlenen ilave şart ve koşullara tabi olabilir; sizin bu hizmetleri kullanmanız bu referans ile bu şartlarla birleştirilmiş olan o ilave şart ve koşullara tabidir. Bu Kullanım şartları, Sitede içerik, bilgi ve diğer malzemeler veya hizmetlerle katkıda bulunan kullanıcılar, Hizmetin bireysel kullanıcıları, Hizmete erişen mekanlar ve Hizmette bir sayfası bulunan kullanıcılar da dahil ama bunlarla sınırlı kalmamak üzere bütün kullanıcılar için geçerlidir.

Kayıt ve Uygunluk

Kayıt olmadan 3Dkonut.com'da gezinebilir ve İçeriği görüntüleyebilirsiniz, fakat Hizmetin belli yönlerini kullanmanın bir koşulu olarak, 3DKonut'e kaydolmanız ve 3DKonut'a doğru, gerçek ve eksiksiz kayıt bilgisi (adınız ("Kullanıcı Adı"), e-posta adresiniz ve Hizmete erişmek için kullanacağınız bir şifre dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) vereceğinizi ve kayıt bilgilerinizi doğru ve güncel tutacağınızı beyan, garanti ve taahhüt etmeniz gereklidir. Bunu yerine getirmemeniz, bu Kulanım şartlarının bir ihlalini teşkil edecektir ve bu da 3DKonut hesabınızın derhal feshedilmesine neden olabilir. 

 • Şunları yapmayacaksınız:

 • Kendiniz dışında, izni olmadan herhangi biri adına bir hesap oluşturmak;
 • Kendiniz firmanız dışında, izni olmadan herhangi bir firma adına bir hesap oluşturmak;
 • Başka bir kullanıcının adını, o kişiymiş gibi yapma niyetiyle bir Kullanıcı Adı olarak kullanamazsınız;
 • Başka bir firmanın veya projenin adını, o firma veya projeymiş gibi kayıt olamazsınız.
3DKonut tamamen kendi isteğine bağlı olarak bir Kullanıcı Adını , Projeyi ve firma sayfasını iptal etme veya kaydını reddetme hakkını saklı tutar.

Hesabınızda meydana gelecek aktivitelerden tamamen siz sorumlu ve yükümlüsünüz ve 3DKonut şifrenizin gizliliğini korumaktan siz sorumlu olacaksınız.

Daha önce açık yazılı iznini almadan asla başka bir kullanıcının hesabını kullanmayacaksınız. Hesabınızın yetkisiz olarak kullanılması halinde veya farkettiğiniz diğer bir hesap güvenlik ihlalini derhal 3DKonut’e yazılı olarak bildireceksiniz.

Bir kişiyseniz, bağlayıcı bir sözleşme yapacak kanuni yaşta olduğunuzu veya bir varlık adında kaydoluyorsanız, o varlığı bu Kullanım Şartlarına ve Hizmete kayıt olmaya ve bağlamaya yetkili olduğunuzu garanti ve beyan etmektesiniz. Hizmet 13 yaşından küçükler tarafından kullanılamaz. 3DKonut, tamamen kendi isteğine bağlı olarak Hizmeti herhangi bir kişi veya varlığa önermeyi reddedebilir ve herhangi bir zamanda yeterlilik ölçütlerini değiştirebilir. Bu Kullanım Şartlarının sizin için geçerli olan kanunlara, kurallara ve yönetmeliklere uygun olduğunu temin etmekten tamamen siz sorumlusunuz ve bu Kullanım Şartları veya Hizmetin yasak olduğu yerlerde Hizmete erişim hakkınız iptal edildiği zaman, herhangi bir şekilde Siteye veya Hizmetlere erişimde bulunmayacağınızı ve kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz.

İçerik

Herkese açık olarak gönderilmiş veya özel olarak aktarılmış tüm İçerik, yalnızca bu tür İçeriği oluşturan kişinin sorumluluğundadır. 3DKonut, kullanıcıların kendi haklarında verebilecekleri herhangi bir İçeriğin veya bilginin doğruluğunu garanti edemez. Hizmeti kullanarak eriştiğiniz tüm İçeriğe, riski yalnızca size ait olmak üzere eriştiğinizi ve sizin ve herhangi bir diğer tarafın bundan kaynaklanabilecek hasar veya kaybından sorumlu olacağınızı bildirirsiniz. Bu Kullanım şartlarının maksatları için, "İçerik" terimi; 3DKonut tarafından oluşturulmuş, sağlanmış veya diğer yöntemlerle Hizmet üzerinde veya Hizmet aracılığıyla erişilebilir hale getirilmiş herhangi bir konum bilgisini,  videoları, ses kliplerini, yorumları, bilgileri, verileri, metini, fotoğrafları, yazılımı, komut dizinlerini, grafikleri ve etkileşimli özellikleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Kullanıcılar tarafından Hizmete eklenen, yüklenen, gönderilen, dağıtılan, yollanan veya Hizmet üzerinde oluşturulan İçerik topluca "Kullanıcı Sunumları" olarak anılır.

3DKonut İçeriği

Hizmet 3DKonut ve içerik sağlayıcıları tarafından özel olarak sağlanan İçeriği barındırmaktadır ve söz konusu İçerik telif hakları, ticari markalar, hizmet markaları, patentler, ticari sırlar veya geçerli olan diğer mülkiyet hakları ve yasaları içerir. Hizmet yoluyla erişilen herhangi bir İçerikte bulunan bütün telif hakları bildirimleri, bilgiler ve kısıtlamalara uyacak ve bunları sürdüreceksiniz.

Kullanıcı Sunumları

Kullanıcı Sunumlarını, 3DKonut’in tamamen kendi isteğine bağlı olarak, halka açık bir şekilde görüntülemek, tekrar formatlamak, pazarlama malzemeleri, reklamlar ve diğer çalışmalarla birleştirmek, bunlardan türemiş çalışmalar oluşturmak, tanıtmak, dağıtmak ve diğer kullanıcıların da aynısını kendi internet sitelerinde, medya platformlarında ve uygulamalarda (“Üçüncü Kişi Medyası”) yapmalarına izin vermek de dahil ama bunlarla sınırlı olmamak şartıyla, Site, Hizmet ve 3DKonut’in işiyle bağlantılı olarak değişik şekillerde kullanabiliriz. Bu Sitede veya başka bir şekilde Hizmet yoluyla Kullanıcı Sunumlarını vererek, burada 3DKonut’e dünya çapında, münhasır olmayan, telif ücretsiz, tamamen ödenmiş, alt lisansı verilebilir ve devredilebilir bir kullanma, kopyalama, düzenleme, değiştirme, çoğaltma, dağıtma, türetilmiş çalışmalar hazırlama, görüntüleme, ifa etme ve başka şekilde Site, Hizmet ve 3DKonut’in (varisleri ve devrettiği kişiler) işi ile bağlantılı olarak Kullanıcı Sunumlarını tam olarak kullanma hakkını vermektesiniz ve vereceksiniz; bunlara Sitenin tümü veya bir bölümünün veya herhangi bir medya formatında Hizmetin ve herhangi bir medya kanalıyla (üçüncü kişi internet sitesi ve bilgileri de dahil ama bunlarla sınırlı kalmayarak) tanıtılması ve tekrar dağıtılması (ve bunlardan türetilmiş çalışmalar) dahildir ama bunlarla sınırlı değildir. Aynı zamanda burada Sitenin ve/veya Hizmetin, Üçüncü Kişi Medya da dâhil her bir kullanıcısına, Site ve Hizmet yoluyla sizin Kullanıcı Sunumlarınıza erişebilmeleri ve söz konusu Kullanıcı Sunumlarını Site, Hizmet ve Üçüncü Kişi Medyayı kullanmaları ile bağlantılı olarak kullanma, düzenleme, değiştirme, çoğaltma, dağıtma, bunlardan çalışma türetme, görüntüleme ve ifa etmeleri için münhasır olmayan bir lisansı vermektesiniz. Daha iyi anlaşılabilmesi için, yukarıda 3DKonut’e verilen lisans, sizin 3DKonut ile aksi üzerinde yazılı olarak mutabık kalınmadıkça, Kullanıcı Sunumunuzdaki (veya Sunumlarınızdaki) malzemeler için ilave lisanslar verme hakkı da dahil, Kullanıcı Sunumunuzdaki (Sunumlarınızdaki) diğer mülkiyet veya lisans haklarınızı etkilemez.

Herhangi bir gizlilik hakkı, kamuya duyurma hakkı, telif hakkı, sözleşme hakkı veya diğer tüm fikri mülkiyet veya mülkiyet hakları dâhil, herhangi bir üçüncü tarafın haklarını tacize veya ihlale uğratmadan bize bu tür bir lisans vermek amacıyla tüm haklara sahip olduğunuzu beyan ve temin edersiniz.

Site aracılığıyla halka açık veya gizli olarak yayınlanan bütün bilgilerin tamamen söz konusu İçeriğin kaynaklandığı kişiye ve firmaya ait olduğunu anlamaktasınız; 3DKonut herhangi bir İçerikte herhangi bir hata veya eksiklikten sorumlu olmayacaktır; 3DKonut Hizmetin kullanılması sırasında karşılıklı iletişim kurduğunuz diğer kullanıcıların kimliklerini garanti edemez.

Kullanıcı Sunumlarınız onları sildiğiniz zaman Hizmetten de silineceklerdir. Ancak silinen herhangi bir Kullanıcı Sunumunun makul bir zaman boyunca yedek kopyalarında kalabileceğini (fakat silinmeye müteakip başkalarıyla paylaşılmayacaktır) veya daha önce onlara erişmiş veya Kullanıcı Sunumlarınızı indirmiş olan kullanıcılarda kalabileceğini anlamaktasınız.

Kurallar ve Davranış

Bir kullanım koşulu olarak, Hizmeti bu Kullanım Şartlarının yasakladığı herhangi bir maksatla kullanmamaya söz verirsiniz. Hizmetle bağlantılı etkinliklerinizin tümünden sorumlusunuz. Buna ek olarak, tüm uygulanabilir yerel,  ulusal ve uluslararası yasalar ve yönetmeliklere ve eğer bir işletmeyi temsil ediyorsanız reklam, pazarlama, gizlilik kaidesi/kaidelerine veya bulunduğunuz sektöre uygulanabilen öz düzenleyici kaideye/kaidelere uyacaksınız.

Örnek olarak, ancak bir sınırlama getirmeden, aşağıdakilere yol açan (a) herhangi bir işlem yapmayacak veya (b) yüklemeyecek, indirmeyecek, yollamayacak, göndermeyecek veya başka yollarla dağıtmayacak veya Site üzerinde veya Site aracılığıyla herhangi bir İçeriğin dağıtımına yardımcı olmayacaksınız (ve herhangi bir üçüncü tarafın bu tür hareketlerine izin vermeyeceksiniz):

 • Herhangi bir patenti, ticari markayı, ticari sırrı, telif hakkını, tanıtım hakkını veya başka herhangi bir kişinin veya varlığın başka bir hakkını veya herhangi bir kanunu veya sözleşme görevini ihlal eden;
 • Hatalı, yanıltıcı, gerçeğe aykırı veya doğru olmadığını bildiğiniz;
 • Yasadışı, tehdit, taciz,iftira, hakaret içeren, aldatıcı, hileli, bir başkasının gizliliğine saldıran, haksız, müstehcen, kaba, pornografik, saldırgan, bayağı, çıplaklık ya da cinsel aktivite içeren veya tasvir eden, bağnazlık, ayrımcılık veya şiddeti teşvik eden veya tamamen kendi takdirine göre 3DKonut tarafından uygunsuz olduğu belirlenmiş;
 • İzinsiz veya istenmeyen reklam, gereksiz veya toplu e-posta ("spam") teşkil eden;
 • Bağlantıya-Ekle'nin uygun kullanımı haricinde, Fousquare'in daha önceden yazılı izni olmadan (kâr amaçlı olsun veya olmasın) yarışma, çekiliş, değiş tokuş, reklam veya saadet zinciri gibi ticari faaliyetler ve/veya satışlar içeren;
 • Yazılım virüsleri veya herhangi bir yazılımın, donanımın veya telekomünikasyon donanımının düzgün çalışmasını engellemek, kesintiye uğratmak, devre dışı bırakmak, hasar vermek veya sınırlamak veya herhangi bir sistem, veri, şifre veya 3DKonut'ın veya herhangi bir üçüncü tarafın diğer bilgilerine hasar vermek veya izinsiz erişmeye yönelik veya bu amaçla tasarlanmış herhangi bir diğer bilgisayar kodu, dosyası, solucanı, mantık bombası veya programı içeren;
 • 3DKonut'in bir çalışanı veya temsilcisi de dahil olmak üzere herhangi bir kişi veya kurumun yerine geçen;
 • Herhangi birinin kimlik belgelerini veya hassas mali bilgilerini içeren  veya  Gizlilik Politikasını,  İşletme Kurallarını ve/veya buraya dâhil edilmiş diğer politika ve kuralların herhangi birini ihlal eden.
 • 3DKonut'e (veya onun üçüncü taraf sağlayıcılarına) mantık haricinde veya orantısız ölçüde büyük bir yük getiren veya getirebilecek (3DKonut'in takdirine göre belirlenerek) bir işlem yapmak;
 • Hizmetin veya Hizmet üzerinde yürütülen herhangi bir aktivitenin uygun çalışmasına müdahale etmek veya müdahale etmeyi denemek;
 • 3DKonut'in Hizmete (veya diğer hesaplara, bilgisayar sistemlerine veya Hizmete bağlı ağlara) erişimi engellemek veya kısıtlamak için kullanabileceği herhangi bir önlemi aşmak;
 • Hizmette otomatik yanıtlayıcı veya "spam"ın herhangi bir biçimini çalıştırmak;
 • Sitenin herhangi bir sayfasında gezinmek veya bilgi toplamak için manuel veya otomatik çalışan yazılım, aygıt veya diğer süreçleri kullanmak;
 • Hizmetten herhangi bir İçerik toplamak veya çıkarmak;
 • Başka şekilde 3DKonut'in yönergelerini ve politikalarını ihlal eden her türlü eylemde bulunmak.

3DKonut herhangi bir İçeriğin veya Kullanıcı Sunumunun (yukarıda tanımlanan şekilde) Site üzerinde veya Site aracılığıyla kullanılabilir olacağını garanti etmez.

3DKonut'un Siteyi, Hizmeti, İçeriği veya Kullanıcı Sunumlarını denetleme yükümlülüğü yoktur. Ancak, 3DKonut (1) yalnızca kendi takdiriyle, herhangi bir Kullanıcı Sunumu dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere dilediği zaman, size önceden bildirmeden ve dilediği sebeple veya hiçbir sebep göstermeden herhangi bir İçeriği kaldırma, askıya alma, düzenleme veya değiştirme ve (2) Hizmetten herhangi bir Kullanıcı Sunumunu kaldırma, askıya alma veya engelleme hakkını saklı tutar. 3DKonut ayrıca, (1) herhangi bir uygulanabilir yasanın, yönetmeliğin, yasal sürecin ve hükmün talebinin gereğini yapmak, (2) olası ihlalleri araştırmak dâhil bu Kullanım şartlarını uygulamak, (3) sahtekarlık, güvenlik sorunlarını ve teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya başka yollarla bu sorunlara ele almak, (4) kullanıcı destek taleplerine yanıt vermek veya (5) 3DKonut'un, kullanıcılarının ve kamunun haklarını, mallarını veya güvenliğini korumak için gerekli olduğuna kanaat getirdiğinde herhangi bir bilgiye erişme, onu okuma, korumaya alma ve açıklama hakkını da saklı tutar.

Sayfalar için Özel Şartlar

Eğer Hizmette bir "Sayfa"nız varsa ayrıca aşağıdakileri kabul edersiniz:

 • Sayfalar, yalnızca inşaat firmalarının ve inşaat projelerinin özel profillerdir.
 • Ancak sayfanın konusunun yetkili bir temsilcisiyseniz bir Sayfayı yönetebilirsiniz.
 • Sayfalarda paylaşılmış tüm İçerik, Hizmetin tüm kullanıcılarına açık olacaktır.
 • Yönettiğiniz Sayfanın kullanımının kurallarını düzenlemek için bu Kullanım şartlarında belirtilenler dışında şartlar belirleyemezsiniz.
 • Sayfanız temel olarak veya büyük ölçüde alkol veya türün ürünlerini, ateşli silahları veya reşit olmayan kişiler tarafından satın alınması veya kullanılması kanunen yasak olan diğer ürün veya hizmetlerini tanıtmak için kullanılmayacaktır.
 • Sayfanızı veya Sayfanızdaki herhangi bir İçeriği 13 yaşından küçük çocuklara yönlendirmeyeceksiniz.
 • Eğer kullanıcılar hakkında bilgi toplarsanız bu tür bilgileri yalnızca işletmenizin dâhili maksatları için Hizmeti Kullanımınızla bağlantılı olarak ve 3DKonut Gizlilik Politikası'na uygun olarak kullanırsınız.
 • Kullanıcıların Sayfanı "beğenmesi" için aldatıcı uygulamalar kullanmayacaksın.
 • Sayfanıza gönderdiğiniz herhangi bir İçerik dâhil, Sayfanızın tüm uygulanabilir yasa, kural ve yönetmelik ve bu Kullanım şartları ve herhangi bir reklam, pazarlama, gizlilik kaidesi/kaideleri veya bulunduğunuz sektöre uygulanabilen diğer öz düzenleyici kaide(ler) ile uyumlu olmasını sağlamaktan siz sorumlusunuz.

Üçüncü Taraf Siteleri ve Hizmetleri

Hizmet, Internetteki diğer internet sitelerine, hizmetlerine veya kaynaklarına bağlanmanıza izin verebilir ve diğer internet siteleri, hizmetleri veya kaynakları Siteye bağlantılar içerebilir. Üçüncü taraf internet sitelerine erişim sağladığınız zaman, tamamen riski size ait olmak üzere bunu yapmaktasınız. Diğer internet siteleri 3DKonut'in kontrolü altında değildir ve 3DKonut’in söz konusu internet siteleri veya kaynaklarındaki içerik, işlevler, doğruluk, yasallık, uygunluk ve diğer yönlerden sorumlu veya yükümlü olmadığını bilmektesiniz. Söz konusu bağlantının dahil edilmesi, 3DKonut tarafından onaylandığı veya işletmecilerinin herhangi bir ilgisi olduğu anlamına gelmez. 3DKonut’in direkt veya dolaylı olarak, söz konusu internet sitesi veya kaynak yoluyla mevcut olan söz konusu İçerik, mallar veya hizmetlere güvenilmesi veya kullanılması ile bağlantılı olarak meydana gelebilecek herhangi bir zarar veya kayıptan veya sebep olunan ya da sebep olduğu ileri sürülen zarardan sorumlu veya yükümlü olmayacağını da kabul etmektesiniz.

Fesih

3DKonut Hizmetin bir parçası veya tümüne ve/veya Bağlantı-Ekle’ye erişiminizi herhangi bir zamanda sebepli veya sebepsiz, bildirimde bulunarak veya bulunmayarak derhal geçerli olmak üzere feshedebilir; bu da üyeliğiniz ile ilişkili tüm bilgilerin müsadere ve imha edilmesi ile sonuçlanabilir. Hesabınızı sonlandırmak istiyorsanız, Site üzerindeki talimatları uygulayarak bunu yapabilirsiniz. Bu kapsamda ödenen ücretler iade edilmez. Yapıları gereği sona erdirmeden sonra devam etmesi gereken bu Kullanım Koşulları'nın tüm hükümleri devam eder, bunlara sahiplik hükümleri, garanti taleplerinin reddi, tazminat ve sorumluluk sınırları da dâhildir ama bunlarla sınırlı değildir.

Garanti Koşulları

3DKonut’in sizinle bir özel ilişkisi veya size karşı güvene dayalı bir görevi yoktur. 3DKonut’un hangi kullanıcıların Hizmete erişim sağladığı; İçeriğin sizi nasıl etkileyeceği; İçeriği nasıl yorumlayacağınız veya kullanacağınız veya İçeriğe maruz kalmanız sonucunda neler yapacağınız konusu ile ilgili hiçbir kontrolü olmadığını ve herhangi bir işlem yapma gibi bir görevi olmadığını kabul etmektesiniz.

3DKonut’i Hizmet aracılığıyla aldığınız veya almadığınız İçerik ile ilgili tüm sorumluluktan ibra etmektesiniz. Hizmet, bazı insanların saldırgan veya uygunsuz bulduğu bilgiler içerebilir, ya da içeren internet sitelerine yönlendirebilir. 3DKonut içerdiği veya Hizmet aracılığıyla erişilen her türlü İçerik ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır ve, 3DKonut, Hizmet aracılığıyla erişilen veya içerilen malzemenin doğruluğu, telif haklarına uygunluğu, yasallığı veya dürüstlüğünden sorumlu olmayacaktır.

Bizi, diğer kullanıcılarla olan tüm bağlantılarınız ve ilişkilerinizden doğan tüm sorumluluktan ari kılarsınız. Herhangi bir şekilde kullanıcıları taramadığımızı ve kullanıcıların geçmişleri hakkında araştırma yapmadığımızı veya geçmişlerini veya beyanlarını doğrulamayı denemediğimizi anlamaktasınız. Kullanıcıların davranışlarına veya kullanıcıların sağladığı herhangi bir bilginin doğruluğuna dair hiçbir beyanda veya garantide bulunmayız. Hiçbir koşulda, sizin veya Hizmetlerle bağlantılı herhangi birinin davranışıyla ilişkili olarak veya davranışından doğan, fiziksel yaralanma, manevi zarar ve kullanıcılarla veya Hizmetler aracılığıyla başka şekillerde tanıştığınız kişilerle buluşmanızın veya iletişime geçmenizin sonucu olarak doğan zararlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan, dolaylı, genel, özel, telafi edici, bağlı ve/veya tesadüfi her türlü zarar karşısında sorumlu olmayız. Bu itibarla, Hizmetler aracılığıyla temasa girdiğiniz herhangi bir bireyle bulunacağınız tüm etkileşimlerde, özellikle bu tür bireylerle bizzat buluşacaksanız, makul önlemler almayı ve üst düzey kişisel dikkat göstermeyi kabul edersiniz.

Kullanım şartlarının Değiştirilmesi

3DKonut tamamen kendi isteğine bağlı olarak, herhangi bir zamanda , bu Kullanım şartlarından herhangi birini tadil etme veya Kullanım şartlarının yerine yenisini koyma, veya değiştirme, askıya alma veya Hizmeti sona erdirme (herhangi bir özellik, veri tabanı veya içeriğin mevcut olması da dahil ama bununla sınırlı kalmayarak) hakkını saklı tutar. 3DKonut aynı zamanda hiçbir yükümlülüğü olmadan veya bildirimde bulunmadan bazı özellikleri ve hizmetleri sınırlandırabilir veya sizin Hizmete tümüyle veya bir bölümüne erişiminizi sınırlandırabilir. Düzenli olarak değişiklikleri görmek için bu Kullanım şartlarını kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdur. Bu Kullanım şartlarındaki herhangi bir değişikliğin bildirilmesinden sonra Hizmeti kullanmaya devam etmeniz, bu değişikliklerin kabulünü oluşturur.

© Copyright 2020 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.