|   |   | 

Maketten Konut Alırken Bilinmesi Gerekenler

Maketten yapılan satışlarda bilinmesi gerekenler nelerdir, tüketicilerin hangi yasal hakları var?

Maketten Konut Alırken Bilinmesi Gerekenler

Birçok konut projesi görücüye çıkıyor. Bu projelerin tasarımları, sosyal donatıları ve sunduğu hizmetler tüketicilerin beğenisini topluyor. Birçok insan da henüz inşaatı başlamamış bu projelerden ev satın alıyor. Maket üzerinden seçilen konutların satışı ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılarak gerçekleştiriliyor. Ancak ön ödemeli yani maketten yapılan satışlarda tüketicilerin hak ve yükümlülüklerini bilmesi büyük önem taşıyor. Çünkü sonrasında sıkıntı yaşamamak için yasal hakların bilinmesi gerekiyor. Peki maketten yapılan satışlarda bilinmesi gerekenler nelerdir, tüketicilerin hangi yasal hakları var?

Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 40-46 maddeleri arasında düzenleniyor. Ayrıca ön ödemeli konut satışlarına ilişkin usul ve esaslar; Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik’te düzenleniyor. İşte bu düzenlemelerin ne olduğunun bilinmesi ve buna göre hareket edilmesi tüketiciler için büyük bir fayda sağlıyor.  Peki konuya ilişkin yasal düzenlemeler neler, tüketicinin hak ve yükümlülükleri nelerdir?

İşte maketten satışlar hakkında bilinmesi gerekenler:

·        Maketten satış sözleşmesi kurulmadan en az 1 gün önce ön bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi zorunludur. Bu formun en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade, okunabilir ve yönetmeliğe uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

·        Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmesi, kat irtifakı devrinin tüketici lehine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme şeklinde veya noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesi ile kurulur. Aksi halde sözleşme geçersiz sayılır. Satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğin tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

·        Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.

·        Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamaz.

·        Tüketici, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

·        Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya noterlikler aracılığıyla yöneltilmesi yeterlidir. Konut bedelinin bir kısmının bağlı kredi ile karşılanması durumunda, cayma hakkının kullanıldığı bilgisi satıcı tarafından ilgili konut finansmanı kuruluşuna derhal bildirilir.

·        Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı krediyle alınması durumunda bağlı kredi sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer. Konut finansmanı kuruluşu cayma hakkı süresi içinde tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri isimler altında hiçbir masraf talep edemez.

·        Cayma hakkının kullanılması durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içinde tüketiciye geri verilir.

·        Ön ödemeli konut satışında, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı da vardır.

·        Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; ön ödemeli konut satışı nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilir.

·        Ancak aşağıdaki hallerde tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez:

a) Satıcının yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi,

b) Tüketicinin ölmesi,

c) Tüketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi,

ç) Ön ödemeli konut satışının taksitle yapılması durumunda, mevcut sözleşmenin yerine konut teslim tarihini geçmeyen ve tüketicinin mevcut sözleşmeye göre talep edilen vade farkını ödemeyi de kabul ettiği yeni bir taksitle satış sözleşmesinin kurulmasına ilişkin önerisinin, satıcı tarafından kabul edilmemesi nedeniyle sözleşmeden dönülmesi.

·        Bir konutun birden fazla tüketiciye satılması nedeniyle tüketicinin sözleşmeden dönmesi halinde, tüketiciden ön ödemeli konut satışı nedeniyle oluşan vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altında hiçbir bedel talep edilemez.

·        Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez.

Emlak Haberleri

Emlak Kategorisindeki diğer haberler

 • Giydirme Cephe Nedir?
  Giydirme Cephe Nedir?

  Taşıyıcı olmayan ve genellikle çok katlı yapılarda kullanılan giydirme cephenin özellikleri nelerdir?

 • Kira Ödemeyen Kiracı Nasıl Çıkarılır?
  Kira Ödemeyen Kiracı Nasıl Çıkarılır?

  Kirasını ödemeyen kiracıya karşı ev sahibi hangi haklara sahip oluyor, kirasını ödemeyen kiracı için ne yapılabiliyor, kirasını ödemeyen kiracıyı çıkarabiliyor mu?

 • Deprem Risk Raporu Nedir!?
  Deprem Risk Raporu Nedir!?

  Deprem risk raporu olası bir deprem karşısında binanın fiziki ve teknik olarak durumunu, sağlamlık derecesini ve barındırdığı riskleri bilimsel analiz ve ölçümlere dayanarak gösteren rapordur.

 • Dünyanın En Güzel Evi
  Dünyanın En Güzel Evi

  ABD'nin en ünlü mimarları arasında sayılan Frank Lloyd Wright'ın tasarımını yaptığı ve günümüzde artık bir müzeye dönüştürülen "Fallingwater" adlı şelale evi, hala dünyadaki en güzel yapılar arasında sayılıyor.

 • Gayrimenkulde şerefiye ne demek?
  Gayrimenkulde şerefiye ne demek?

  Gayrimenkul alım satımlarında ya da piyasayla ilgili her türlü yazıda karşımıza çıkan şerefiye kavramı ne anlama gelir? Şerefiye terimi ve anlamıyla ilgili herşeyi bu yazıda bulabilirsiniz.

© Copyright 2016 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.

footer