|   |  Pera Gayrimenkul Firması
Pera Gayrimenkul

Pera Gayrimenkul

  • Kuruluş Tarihi : 1992

  • Proje Sayısı : 3

Pera Gayrimenkul, konut, ofis ve residence projeleri, Pera Gayrimenkul hakkında genel bilgiler, projelerin lokasyonları ve Pera Gayrimenkul ile ilgili tüm haberlere bu sayfada ulaşabilirsiniz.

Pera Gayrimenkul Hakkında

Hakkımızda
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) işlem gören yirmi beş gayrimenkul yatırım ortaklığından biri olup Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından kurulmuştur. Global Yatırım Holding; finansal servisler, altyapı, enerji ve gayrimenkul başta olmak üzere çeşitli faaliyet alanlarında yatırım yapmaktadır.
Pera, bir yatırım ortaklığı olarak faaliyette bulunurken Ekim 2006'da Global Yatırım Holding tarafından gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmüştür.
Şirket'in ana faaliyet konusu; gayrimenkul portföyü oluşturmak, portföyündeki gayrimenkulleri geliştirmek ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Şirket portföyünü yönetmek üzere ise, turizm ve gayrimenkul yatırımları konusunda deneyimli profesyonel bir ekip atanmıştır.
Pera GYO, İstanbul merkezli olup yatırım portföyünü oluştururken özellikle kentsel yenileme ve eski tarihi binaların renovasyonuna ilişkin projelere ağırlık vermektedir. Şirket; Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Özelleştirme İdaresi tarafından duyurulan gayrimenkul ihalelerini yakından takip ederek gerektiğinde yerli ve/veya yabancı ortaklıklar da kurarak rekabet ortamında yer almaktadır.

Tarihçe
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., (Eski ünvanı Pera Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.) ("Şirket") 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere 20 Ocak 1992 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil edilip, 24 Ocak 1992 tarih ve 2952 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi'ne ilan edilerek kurulmuştur. Şirket bir yatırım ortaklığı olarak faaliyette bulunurken gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurmuş ve SPK'nun 11 Ağustos 2006 tarihli izni sonrası, 06 Eylül 2006 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'nda onaylandığı üzere faaliyet konusu ve ünvanını değiştirmiştir. Söz konusu değişiklikler 11 Eylül 2006 tarihli, 6639 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmış ve tescil edilmiştir.
Şirket'in ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular doğrultusunda gayrimenkul portföyü oluşturmak ve portföyündeki gayrimenkulleri geliştirmek ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Buna göre Şirket, faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uymakla yükümlüdür.
Şirketin hisseleri 1992 yılında halka arz olunmuş olup, % 100 'ü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem görmektedir.

Şirket Profili

Ekibimiz…
Gayrimenkul konusunda uzman olan ekibimiz şirket satınalmaları-birleşmeleri, tasarım, gayrimenkul geliştirme, proje-inşaat yönetimi ve finansal kiralama gibi çeşitli konularda yeterli ve gerekli deneyime sahiptir.

Stratejilerimiz...
Şirket stratejimiz; stratejik partnerler ile konut, ticari ve turizm gibi çeşitli alanlarda getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere ve gayrimenkule dayalı projelere yatırım yapmaktır.

İş Felsefemiz: 
Aşağıda özetlenen yatırım yaklaşımımızla, yatırımcılarımıza en yüksek geri dönüşü ve iş ortaklarımıza en yüksek faydayı sağlamaya odaklanmıştır.
 
Yatırım öncesi detaylı inceleme yatırıma karar vermeden önce profesyonel ekibimiz tarafından imar durumu çerçevesinde kavram analizi, detaylı piyasa araştırması ve fizibilite çalışması yapılır, hukuki ve mali detaylı inceleme ile değerleme çalışması bağımsız ve konusunda uzman şirketlere yaptırılır, çalışmaların sonucunda şirket hedeflerimize uygun projelere yatırım kararı alınır.
En uygun yatırım yapısı ve iş planlaması, her yatırım için teknik, mali ve diğer konular göz önünde bulundurularak en uygun yatırım yapısının belirlenmesi ve iş planının hazırlanması gereğinde danışmanlık hizmeti alınarak şirket bünyesinde yapılır. 
Kavram Planlanması en uygun kullanım amacı belirlendikten sonra kavram projeleri imar durumunu dikkate alarak yerel yetkililerle işbirliği içerisinde geliştirilir.
Proje ve inşaat yönetimi, şirket denetimde; konusunda uzman ve deneyimli kuruluşlar tarafından yürütülür.

Yatırımın takibi proje ve inşaat yönetim firmaları ile koordinasyonlu bir şekilde; periodik detaylı raporlama ve kontrol sistemi kullanılarak; iş programına ve yatırım bütçesine paralel olarak şirket bünyesinde takip edilir.
İşletme ve yönetim, genellikle kavram geliştirme aşamasında belirlenen, konusunda uzman işletmeci kuruluşlar tarafından yürütülür.
İşletme ve yönetimin takibi ,işletmeci firmaları ile koordinasyonlu bir şekilde detaylı raporlama ve takip sistemi ile şirket bünyesinde izlenir.
En uygun çıkış yapısı, yatırımın başlangıç aşamasında mali ve yapısal diğer konular dikkate alınarak belirlenir.
 
Yönetim Kurulu Üyeleri

Ayşegül BENSEL
Yönetim Kurulu Başkanı & Genel Müdür
Pera GYO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ayşegül Bensel; Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Buna ilaveten, Florida Üniversitesi‟nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1993-1998 tarihleri arasında Global Menkul Değerler Anonim Şirketinde Araştırma Bölümü Direktörü olarak, 1999-2003 tarihleri arasında Global Menkul Değerler Anonim Şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olarak, 2003-2007 tarihleri arasında Global Hayat Sigorta Anonim Şirketi‟nde Genel Müdür olarak, 2007 tarihinden bu yana Global Yatırım Holding Anonim Şirketi‟nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve 2008 tarihinden bu yana Pera GYO‟da Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

Serdar KIRMAZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Pera GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Kırmaz; Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 1988-1997 tarihleri arasında Coopers&Lybrand (PWC) Şirketinde Sorumlu Ortak olarak, 1997-1999 tarihleri arasında Finart Danışmanlık Şirketinde şirket sahibi olarak, 1999-2005 tarihleri arasında STFA Holding‟de Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak, 2005-2007 tarihleri arasında Global Yatırım Holding‟de Finans Direktörü olarak, 2007-2010 tarihleri arasında Doğan Şirketler Grubu Holding‟de Finans ve Mali İşler Grup Başkanı olarak, 2010 tarihinden bu yana Global Yatırım Holding Anonim Şirketi’nde ve Pera GYO‟da Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak olarak görev yapmaktadır.
 
Kerem ESER
Yönetim Kurulu Üyesi
Pera GYO Yönetim Kurulu Üyesi M. Kerem Eser; Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Buna ilaveten, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Kariyerine 1992 yılında Coopers & Lybrand Türkiye’de başlamıştır. Global Yatırım Holding bünyesine katılmadan önce Avusturalya Borsasında işlem görmekte olan PEMI ham petrol araştırma ve üretim şirketinde Finans Direktörü olarak görev yapmış olup, 2007 yılından bu yana Global Yatırım Holding’de Finans Direktörü olarak görev yapmaktadır. Eser, serbest muhasebeci mali müşavir ünvanına (SMMM) sahiptir.
 
Oğuz SATICI
Yönetim Kurulu Üyesi
Pera GYO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Satıcı; Washington International University İşletme bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine tekstil sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde başlayan Oğuz Satıcı 1990 yılında İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) seçilen en genç Meclis Üyesi olmuştur. 1991 yılında tekstil üretimi, ihracat ve iç ticaret yapan Teksfil İplik Örme Sanayi ve Ticaret A.Ş’yi, 1994 yılında Polaris Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.’yi kurmuştur. 1996-1998 yıllarında İktisadi Kalkınma Vakfı’nda (İKV) Yönetim Kurulu Üyeliği; 1999-2001 yılları arasında İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı; 2001-2008 yıllarında Türkiye Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurumu Üyeliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı yapmıştır.
Eylül 2014 tarihinden bu yana Pera GYO’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
 
Haluk Refet IŞITMAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Pera GYO Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Refet Işıtman; University of Wisconsin’den mezun olmuştur. 1986-1989 tarihleri arasında Sümerbank Holding’de İhracat Müdürü olarak, 1990-1996 tarihleri arasında Alfa Tema’da Ortak-Genel Müdür olarak, 1996-1998 tarihleri arasında Metemteks Şirketi’nde Dış Ticaret Müdürü olarak, 1998-2008 tarihleri arasında Berman Dış Ticaret Şirketi’nde Ortak olarak çalışmıştır. 2008 tarihinden bu yana TGM Taşıt Güvenlik Merkezi Şirketi’nde Ortak- Genel Müdür ve 2010 tarihinden bu yana PERA GYO‟da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
 

Tel: 0212 243 4450
Fax: 0212 243 8178
Email: info@peragyo.com
Adres: Rıhtım Cad. No:51 Karaköy 34425 İstanbul / Beyoğlu

Pera Gayrimenkul Projeler Haritası

Pera Gayrimenkul Projeleri

Pera Gayrimenkul Haberleri

daha fazla yükle

© Copyright 2020 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.