|   | 
Promesa inşaat

Promesa inşaat

  • Kuruluş Tarihi :

  • Proje Sayısı : 1

Promesa inşaat, konut, ofis ve residence projeleri, Promesa inşaat hakkında genel bilgiler, projelerin lokasyonları ve Promesa inşaat ile ilgili tüm haberlere bu sayfada ulaşabilirsiniz.

Promesa inşaat Hakkında

Promesa İnşaat Yatırım ve Yönetim, İstanbul ili Kağıthane ilçesinde yer alıyor.

Her nevi inşaatın yapımı ve değerlendirilmesi, Konut, toplu konut, modern yerleşim birimleri, ticari ve sanayi işyerleri, yol, köprü, fabrika, depo tesisleri, oteller, moteller, konaklama yerleri, her türlü turizm tesisleri, sosyal amaçlı tesisler, sportif tesisler ve bunlara ait binaların yapılabilmesi için arsaların alınıp üzerine bina yapılması ve satılması, kiralanması, işletilmesi, işlettirilmesi, bakım ve onarımı ve Her türlü gayrimenkulleri, arsaları almak, satmak, kiralamak, satış uygulama opsiyonları almak, mimari projelerini yapmak, Yurt içinde ve yurt dışında emlak almak, satmak, kiralamak, pazarlamak ve bunlarla ilgili reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, mümessillikler almak, Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek almak, satmak devir ve ferağ etmek kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek, depo, satış mağazaları ve idari binaları inşa etmek, şirketin sahip olduğu veya olacağı gayrimenkullere lehte ve alehte vefa hakkı tesis etmek, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirmek satış vaadi sözleşmeleri yapmak ve bu sözleşmeleri tapuya şerh ettirmek, tapuya tescil ettirmek, cins tashihi yapmak, yola ve yeşil sahaya terk etmek, parka terk etmek, taksim, takas, birleştirme (tevhid) parselasyon yapmak, gayrimenkullerin imarı, ifrazı, ihyası tevhidi, alt yapı tesislerin yapımı ve değerlendirilmesi işleri, Medeni Kanunun 752. maddesine göre lehine kaynak hakkı tesis edebilir. Depo, satış mağazaları, idare binaları, fabrika binaları inşa edebilir, ettirebilir. Şirket gayrimenkul alabilir, satabilir, her türlü tasarrufta bulunabilir, sahibi bulunduğu gyarimenkuller ile ilgili bedelli bedelsiz olarak hibe edebilir Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve 3. şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek, ve 11. 8. 2010 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

Tel: 0212 343 5800
Fax: 0212 343 5801
Email: info@promesainsaat.com
Adres: Emniyet Evleri Mah. Seyir Sok. No:3 Çeliktepe İstanbul / Kağıthane

Promesa inşaat Projeler Haritası

Promesa inşaat Projeleri

© Copyright 2016 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.

footer