|   |   |  Şufa-İştira-Vefa istemi

Şufa-İştira-Vefa istemi

Şufa, iştira ve vefa istemi akitsiz tapu işlemleri içinde yer alır. Peki, gayrimenkul terimleri olan şufa, iştira ve vefa isteminin anlamları nelerdir?

Şufa-İştira-Vefa istemi

Şufa ya da önalım hakkı, bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkıdır.

İştira ya da alım hakkı ise bir taşınmaz malı belli bir bedelle belli bir süre içinde malikinden satın alabilmek hakkıdır. Bu niteliği ile satış vaadine benzer. Ancak satış vaadinin azami süresi beş yıl olduğu halde bu hak şerh tarihinden itibaren on sene süreyle hüküm ve sonuç doğurur. Bu süre sonunda malikin talebi ile terkin edilebilir.

İştira sözleşmesinin noterce düzenlenmiş olması gerekir.

Vefa Hakkı (Geri alım)

Vefa hakkı satanın, sattığı taşınmaz malı müşteriden geri satın alma hakkını saklı tutmasıdır.

Şufa - İştira - Vefa İşlemlerinin Mali Yönü

Şufa, iştira, vefa haklarının tapu siciline şerhi için, Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 9. pozisyonu uyarınca bu hakların bedelli veya bedelsiz oluşuna bakılmaksızın taşınmaz malın kayıtlı değeri üzerinden Binde 5.4 oranında harç tahsil edilir. İştira ve Vefa Hakkının Tapu Sicil Müdürlüğünce düzenlenmesi halinde binde 7.5 damga vergisi tahsil edilir. Ancak bu sözleşmeler, noterce düzenlenmiş ise damga vergisi alınmaz.

Ayrıca Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınır.

Bu hakların terkini ayrıca için maktu terkin harcı tahsil edilir.

Emlak Haberleri

Etiketler

Emlak Kategorisindeki diğer haberler

© Copyright 2018 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.