|   |   | 

Tapu Sicili Ne Demektir?

Tapu siciline kaydedilecek ve kaydedilmeyecek taşınmazlar hangileridir?

Tapu Sicili Ne Demektir?

Tapu, bir taşınmaz malın yüzölçümünü, numarasını (pafta, ada ve parsel olarak), mahallesini ve sahibini gösterir belgedir. Tapu eski Türkçe’deki “kapuk” yani sağlam kelimesinden türetilmiştir.

Tapu sicili, günlük hayatta sıkça karşımıza çıkan terimlerden biridir. Peki, tapu sicili ne anlama gelmektedir?

Tapu sicili, taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek için tutulan sicildir.

Tapu sicili, tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü ile bunları tamamlayan yevmiye defteri ve belgeler ile plânlardan oluşur.

Tapu sicilinin örneği, nasıl tutulacağı ve yardımcı siciller tüzükle belirlenir.

Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder. Devletin sorumluluğuna ilişkin davalar, tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür.

Tapu siciline taşınmazlar nasıl kaydedilir?

Taşınmazlar, genel olarak tapu siciline kaydedilecekler ve kaydedilmeyecekler olmak üzere ikiye ayrılır:

Tapu siciline kaydedilecek taşınmazlar:

1. Arazi,

2. Taşınmazlar üzerindeki bağımsız ve sürekli haklar,

3. Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler.

Arazinin tapu siciline kaydı, özel kanun hükümlerine tâbidir.

Bağımsız ve sürekli hakların kaydedilmesi için gerekli koşullar ve usul tüzükle belirlenir. Süreklilik koşulunun gerçekleşmesi için hakkın süresiz veya en az otuz yıl süreli olması gerekir.

Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümlerin taşınmaz olarak kaydı, özel kanun hükümlerine tâbidir.

Tapu siciline kaydedilmeyecek taşınmazları işe şöyle sıralamak mümkündür:

Özel mülkiyete tâbi olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılan taşınmazlar, bunlara ilişkin tescili gerekli bir aynî hakkın kurulması söz konusu olmadıkça kütüğe kaydolunmaz.

Tapuya kayıtlı bir taşınmaz, kayda tâbi olmayan bir taşınmaza dönüşürse, tapu sicilinden çıkarılır.

Emlak Haberleri

Etiketler

Emlak Kategorisindeki diğer haberler

© Copyright 2016 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.

footer