|   |   | 

Toplu Konut Bölgesi Hesabı Nedir?

Toplu konut, devletçe planlanan ve devlet kredisiyle belli bir alanda bir arada yapılan toplumsal amaçlı konutlar bütünüdür.

Toplu Konut Bölgesi Hesabı Nedir?

Belediyeler, toplu konut bölgelerinin diledikleri miktardaki bölümüne veya tamamı üzerinde, doğrudan belediye olarak veya belediye şirketlerince konut yaptırabilir.

Toplu Konut Bölgesi Uygunluk Belgesinin alınmasından sonra, Bankada, İdare adına bir Toplu Konut Bölgesi Hesabı açılır.

Aşağıda gösterilen tüm gelirler Toplu Konut Bölgesinin imarında kullanılmak üzere bu hesapta toplanır:

a) Toplu Konut Bölgesindeki arsa satışlarından elde edilen gelirler ve Belediyenin Konut Yaptıran olması halinde yatıracağı arsa bedelleri,

b) Belediyeye İdarece açılan krediler,

c) Toplu Konut Bölgesine ilişkin olarak Belediyece yapılabilecek diğer yatırımlardan elde edilen gelirler ile Toplu Konut Bölgesi için yapılan bağışlardan elde edilen gelirler,

ç) Banka tarafından Toplu Konut Bölgesi Hesabında bulunan paralara sağlanacak nemalar,

d) Belediyenin kendi bütçesinden, Toplu Konut Bölgesi için ayırdığı ve yetkili organlarının kararı ile faizsiz olarak geriye ödenmek şartı ile veya geri ödenmemek üzere aldığı paralar.

Toplu Konut Bölgesi Hesabındaki paralar Kesin Fizibilite Raporunda  belirlenen İş Programı ve Finansman Akış Tablosuna uygun olarak ve sadece Toplu Konut Bölgesinde Belediyece yapılacak harcamalar için kullandırılır.

Aynı Belediye sınırı ve mücavir alanı içinde birden fazla Toplu Konut Bölgesi bulunması halinde, her bölge için ayrı hesap oluşturulur ve bu hesaplar arasında aktarma yapılamaz.

Toplu Konut Bölgesi Hesabı  kaynaklarının farklı amaçlarla kullanılması, veya arsa satışında asgari bedellere uyulmaması halinde hesabın uğradığı parasal kayıp, İdarenin onayı ile, Banka tarafından Belediyenin teminatından tahsil edilerek Toplu Konut Bölgesi Hesabına aktarılır ve bu hususta Belediyeye bilgi verilir.

Toplu Konut Bölgesi Hesabının kullanımında Belediyenin Banka ile yaptığı kredi sözleşmesi ile Belediyenin İdare ile yaptığı Toplu Konut Bölgesi Hizmetleri Protokolü koşullarına ve önceliklerine uyulur.

Toplu Konut Bölgesi Hesabından yapılacak ödemelerle, Belediyece yapılacak hizmet ve yatırımların izlenmesinden Banka sorumludur. Belediyenin, bu husustaki yatırımları yapmaması ve hizmetlerini önemli ölçüde aksatması halinde, Banka gerekli uyarıları yapar ve uyarılara rağmen Belediyece gerekli önlemlerin alınmaması halinde durumu İdareye bildirerek Toplu Konut Yatırım Uygunluk Belgesinin iptalini sağlar.

Bu durumda, Belediyeye açılmış olan kredilerin cari ticari faizle hesaplanacak faizli bakiyeleri Banka tarafından Fona aktarılır ve varsa hesabın bakiyesi Belediye lehine serbest bırakılır.

Toplu Konut Bölgesi Hesabında biriken kaynakların nemalandırılmasına ait usül ve esaslar İdarenin Bankalarla yapacağı protokollerde belirtilir.

Toplu Konut Bölgesinde yapılması gereken tüm yatırım ve hizmetlerin tamamlanmasından ve İdarece Belediyeye açılmış kredilerin tamamının geri ödenmesinden sonra Toplu Konut Bölgesi Hesabının tasfiye edilmesi için Belediyece yapılan başvurunun Bankaca incelenerek uygun bulunması ve İdarenin onayıyla hesap tasfiye edilir ve varsa bakiyeler, öncelikle Belediyeye ait diğer Toplu Konut Bölgesi Hesaplarına, başka Toplu Konut Bölgesi Hesabı bulunmaması halinde Belediye bütçesine aktarılır.

Emlak Haberleri

Emlak Kategorisindeki diğer haberler

  • Yalnız Yaşayanlar İçin Güvenlik Önerileri
    Yalnız Yaşayanlar İçin Güvenlik Önerileri

    Günümüzde kent hayatında karşılaşılan sorunlar arasına ne yazık ki giderek artan suç oranları da eklendi. Özellikle hırsızlık vakalarının tırmanışta olması nedeniyle, ev güvenliğini sağlamak daha da önem kazandı.

  • Kirayı Geciktiren Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?
    Kirayı Geciktiren Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

    Kirasını geciktiren kiracı nasıl tahliye edilir, ev sahibinin tahliye hakkı var mıdır, kiracı kirayı ne kadar geciktirebilir, kirasını geciktiren kiracının tahliyesi nasıl sağlanır?

© Copyright 2016 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.

footer