|   |  Çemişgezek Konut Projeleri
Belirlediğiniz kriterlerde proje bulunamadı, kriterlerinizi azaltarak tekrar deneyebilirsiniz.
Çemişgezek İlçesini Favorilerime Ekle

Çemişgezek Güncel Konut Projeleri

Çemişgezek Konut Projeleri

Çemişgezek, yöre içerisinde bulunan diğer iskan yerlerinin en eskilerinden biridir. Tağar vadisinin çöküntülerle genişleyen bir yerinde kayalık arazide kurulan kasaba, bugünkü düşünüşle iyi bir yerde olmamakla beraber sularının bolluğu ve yakın çevresi ile göz önünde bulundurulduğunda sahip olduğu verimli toprakları ve bilhassa müdafaaya elverişli durumu ile eski insanlar için en uygun yerleşme yerlerinden biri olara göze çarpmaktadır. 
  Çemişgezek çevresinde yerleşim tarihi kimi kaynaklara göre M.Ö. 6000'lere dayanmaktadır. Koşay tarafından 1968-1970 yılları arasında yapılan Pulur kazıları sonucunda; Çemişgezek ve çevresindeki yerleşimin bu kadar eskiye dayandığı ortaya konulmuştur. Çmişgezek çevresinde pek çok kavimin yaşadığını ve bu kavimlerle yakın kavimlerle zaman zaman savaştıkları ve Çemişgezek'in sürekli olarak farklı kavimlere ev sahipliği yaptığı tarihi kaynaklarca ortaya konulmuştur. Subarlar, Hititler, Urartular, Medler, Romalılar, Kapadokya Krallığı, Partlar ve Mekedonya Krallığı dönem dönem yöreyi ellerinde tutmuşlardır. 
   Çubuk bey döneminde Çemişgezek Kalesi ve Hanzit denilen Harput, Palu ve Genç Kaleleri, Philarestos'un elinden alınarak Şimşat'ın da bulunduğu yöre Türk iskanına açılmıştır. İnbi Bibi Çemişgezek Kalesi'nin Anadolu Selçuklular tarafından 1226 yılında fethedilmesini naklederken "metin bir kale içinde bir şehir"den söz etmektedir. Çaldıran zaferi (1526) sonrası ilçe nihayet Osmanlı hakimiyetini tanımıştır. 
   Cumhuriyet öncesinde Çemişgezek ile ilgili tahrir defterleri incelendiğinde, Çemişgezek çevresindeki yerleşimlerden çok nüfus barındırması, cami-i kebir, medrese, kasaphane, meyhane, boyahane gibi "sınai, ticari ve sosyal" tesislerin bulunması itibariyle XVI. yy. ölçüleriyle şehir özelliği taşımaktadır. Ancak, arazi özelliklerinin ekonomik faaliyetleri sınırlandırması nedeniyle nüfus belirli bir büyüklükte sınırlı kalmıştır.
 

İLÇENİN COĞRAFİ KONUMU
 
Çemişgezek’ in yüzölçümü 877 km²'dir.
Çemişgezek 38 derece 55 dakika doğu boylam ile 39 derece 04 dakika kuzey enleminde bulunmakta olup, 856 m yükseklikteki rakımdadır.(N39.08 E38.92)( 39 01N 038 54E)
Çemişgezek ilçesi doğuda ve kuzey doğuda Tunceli'nin Hozat ve Pertek ilçeleri, güney ve güney batıda (Keban Baraj Gölü ile) Elazığ'ın Keban ve Çemişgezek, batıda ve kuzeyde de Erzincan'ın Kemaliye ilçeleriyle çevrilidir.
Kuzeydeki Yılan (Kırklar) Dağı (2.950m) en önemli yükseltidir… İlçe engebeli bir arazi yapısına sahiptir.
Çemişgezek toprakları güneydeki Keban Baraj Gölüne doğru gidildikçe alçalır. Bu yapay gölün bir bölümü ilçe sınırları içinde kalır. Topraklarının bir kısmı Keban Baraj gölü altında kalmıştır. Keban Baraj Gölü'nün yapılmasından önce daha geniş bir alana sahip olan Çemişgezek'in 14 köyünün tamamen ve 12 köyünde kısmen su altında kalması ile en verimli toprakları  Baraj gölü altında kalmıştır
Eskiden Karasu ve Murat ırmaklarına katılan akarsular günümüzde bu baraj gölüne dökülür… Bu akarsuyun vadi tabanı yer yer genişleyerek, yörede çok az rastlanan düzlükler oluşturur. Bir bölümü Keban Baraj Gölü altında kalmış olan bu düzlükler Pulur Ovası olarak adlandırılır. İlçe yüzölçümünün % 35'ini ekilebilir alanlar, % 2'sini ormanlar, % 63'ünü göl ve meralar kaplamaktadır.

© Copyright 2021 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.