|   |   |  Türkiye'de büyük ölçekli yaşlı bakım köyü projeleri hayata geçirilebilir

Türkiye'de büyük ölçekli yaşlı bakım köyü projeleri hayata geçirilebilir

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Özdil Şahin, Türkiye’de yaşlı nüfusun artışıyla birlikte daha da önem kazanan Yaşlı Bakım Merkezlerini değerlendirdi.

Türkiye'de büyük ölçekli yaşlı bakım köyü projeleri hayata geçirilebilir

Şahin, Türkiye’de ortalama yaşam süresinin erkeklerde 75, kadınlarda 81 yaş olduğunu belirterek, “Ortalama yaşam süresi 78 yaştır. Bazı Avrupa ülkelerinde ortalama yaşam süresi erkeklerde 81, kadınlarda ise 86 yaşa kadar çıkabilmektedir. 2000 yılı öncesi dönemde bu sorunun çözümüne yönelik devlet eliyle yapılan huzurevi yatırımları görülmektedir. 2000 yılı sonrasında özel sektör yatırımları hız kazanmıştır. Markalaşmanın henüz yaygınlaşmadığı sektörün Türkiye’deki gelişimi devam etmektedir”  dedi.

Türkiye’de 1970 sonrası dönemde kırdan kente yaşanan göçün hız kazanmasının geleneksel aile yapısında değişimlere neden olduğunu da açıklayan Özdil, sözlerine şöyle devam etti:

Yaşlılar yalnızlaşıyor

“Kentlerdeki çalışma sistemi, kira, ulaşım, eğitim benzeri ekonomik maliyetler, kadın işgücünün yaygınlaşması, geleneksel geniş aile yapısından çekirdek aile yapısına geçişi hızlandırmıştır. Günümüzde de devam etmekte olan bu sürecin oluşturduğu problemlerden biri yaşlıların yalnızlaşmasıdır.

Yaşlı Nüfus hızla artıyor

Türkiye’de yaşlı nüfusun yıllara göre değişimi incelendiğinde, yaşlı nüfusun artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Aynı zamanda toplam nüfus içerisindeki payı da artmaktadır.   Türkiye’de yasal mevzuata göre 55 yaş ve üzeri kişiler yaşlı bakım evlerinde kalabilmektedir.  2019 yılı itibari ile 55 yaş ve üstü nüfusun toplam nüfustaki payı %18,63 olup, 2023 itibari ile bu oranın %20 seviyesine, 2040 yılında ise %28 seviyesine çıkması öngörülmektedir. 2040 yılı itibari ile 55 yaş ve üstü nüfus yaklaşık iki katına çıkacak olup, 13 milyon ilave nüfus bu yaş grubunda yer alacaktır.

Yaşlı Nüfus oranı 1935’ten bugüne kadar yaklaşık 2,3 kat arttı

Toplam nüfus içinde yaşlı nüfus oranı 1935’ten günümüze kadar yaklaşık 2,3 kat artmıştır. Maksimum emeklilik yaşı olan 65 yaşa göre bakıldığında ise, Türkiye nüfusunun %9’u 65 yaş ve üstü yaş grubundadır. 2023 yılında bu oran %10, 2040 yılında ise bu oran %16 seviyesinde olacaktır. 2040 yılı itibari ile bu yaş grubu nüfusu iki kattan fazla artacak, yaklaşık 9 milyon ilave kişi bu yaş grubunda yer alacaktır.

Türkiye’nin yaşlı nüfus seviyesi ABD oranını yakalayacak

Hem G20 ülkeleri arasında, hem de dünyadaki en yüksek yaşlı nüfusu oranı %28 ile Japonya’da bulunuyor.  Avrupa ülkeleri arasında %22,7 ile İtalya en yüksek orana sahip iken, İtalya’yı %21 seviyesindeki Yunanistan, Portekiz ve Almanya, %19 seviyesindeki Fransa, %18 seviyesindeki İngiltere, %17 seviyesindeki Kanada ve %16 seviyesindeki ABD takip ediyor. 2019 yılı verilerine göre Türkiye’deki yaşlı nüfus %9 seviyelerinde iken, 2040 yılı nüfus tahminlerine göre Türkiye’nin yaşlı nüfus seviyesinin (%16), bugünkü ABD’nin yaşlı nüfus oranını yakalayacağı öngörülmektedir.

Bireyler çocuklarının yanında kalmak istiyor

TÜİK tarafından 2016 yılında yapılan Türkiye Aile Yapısı Araştırmasında, bireylerin kendilerine bakamayacak kadar yaşlandıklarında nasıl yaşamayı düşündükleri sorulduğunda;
 

Bireylerin %37,6’sı yaşlandıklarında çocuklarının yanında kalmayı istediklerini,

 • %29,4’ü evde bakım hizmeti almak istediğini,
 • %11’i ise huzurevine gitmek istediğini belirtmiştir.
 • Bireylerin %21,6’sı ise yaşlandıklarında nasıl yaşayacakları hakkında bir fikirlerinin olmadığını belirtmiştir.

 

2040 yılında ilave 30.500 kişilik huzurevi kapasitesine ihtiyaç olacak
Türkiye’de mevcutta bulunan yaşlı bakım evlerinin 35.703 kişi kapasitesi bulunmaktadır.  55 yaş ve üzeri nüfusun binde 2,3’ü yaşlı bakım evlerinde kalmaktadır. 2040 yılında öngörülen nüfus artışı dikkate alındığında, o dönemki 55 yaş üstü nüfusun binde 2,3’ünün yaşlı bakım evlerinde kalacağı varsayıldığında, 2040 yılı için minimum 28.759.594 x 0,023= 66.264 toplam kapasite gerekmektedir. Sonuç olarak, 2040 yılında ilave 30.500 kişilik huzurevi kapasitesine ihtiyaç duyulacağı bugünün koşulları itibari ile öngörülmektedir.

Bakımevlerinde konaklama istenmiyor

Türkiye’deki aile yapısı yaşlıların evde bakılması tercihini ortaya koymaktadır. Yaşlılar sosyal olarak yalnızlaşacaklarını düşündükleri için ailelerinden uzakta olan bakım evlerinde konaklamak istememektedir. Gerçekten de insanın evinin rahatlığını ve sıcaklığını başka bir mekanda bulabilmesi dışarıdan bakıldığında zor görünmektedir. Ancak hayat tarzları zaman içerisinde değişime uğrayabildiği gibi, tercihler de değişime uğrayabilir.  Bazı insanlar ise eşini de kaybetmenin verdiği yalnızlıkla kendilerini huzurevlerinde mutlu hissederler. Buradaki sosyal ortam insanlara daha cazip hale gelebilmektedir.

Yaşlı evi projeleri geliştiriliyor
Bu açıdan bakıldığında yaşlıların bakımı için kurulacak merkezlerin, yaşlıların ailelerine ve çocuklarına yakın ve erişilebilir olması ihtiyacı önem kazanmaktadır. Farklı örneklerde, yaşlı bakım evleri, geriatri klinikleri ile fizik tedavi merkezlerinin bir arada düşünüldüğü, termal su bulunan lokasyonlarda yaşlı evi projeleri geliştirildiği bilinmektedir.

Huzurevi algısı “yaşlı bakım köyleri” olarak değişmeli

Konsept olarak, yeşilin içerisinde yer alan, yatay mimari ve yürüyüş yapılmasına imkan veren geniş ve eğimli olmayan düz bir bahçe içerisindeki örnekler başarılı örnekler olarak değerlendirilmektedir. Dünyada bazı ülkelerde farklı kuşakların iletişimi açısından, kreşler ile yaşlı bakım evlerinin entegre edildiği örnekler görülmektedir. Yaşlılar için geliştirilecek projelerde, önemli olan sosyal hayattan kopmadıkları, yalnız kalmadıkları, sosyal bir yaşam yaratma ihtiyacına odaklanmak olmalıdır. Bu sebeple daha sosyal bir yaşam tarzı ortaya koyması sebebi ile zaman içerisinde “huzurevi” algısının “yaşlı bakım köyleri”ne değişmesi beklenmektedir.

Birçok hizmet sağlanıyor

Türkiye’deki bazı örneklerinde restoran, kafe, spor salonu, hobi odaları, yürüyüş parkuru, açık ve kapalı yüzme havuzları, hamam ve sauna, SPA alanları, sebze ve meyve yetiştirmek için kişiye özel hobi bahçeleri, yoğun bakım üniteleri, fizyoterapi imkanları gibi hizmetler sağlanabilmektedir.

Yurtdışında da birçok olanak var

Yurtdışındaki lüks örneklerinde içerisinde açık ve kapalı yüzme havuzları, kütüphane, spor tesisi, golf sahaları, güzellik ve bakım merkezleri, termal su ve kaplıcalar, sauna, dans stüdyosu, tenis kortları ve kulüpleri, gurme restoranlar bulunan yaşlı bakım evlerinin hizmet verdiği bilinmektedir. Bahsedilen örneklerde, kullanıcılar için sağlıklı yaşam programları hazırlanmakta, takibi yapılmakta, beslenme ve fitness için danışmanlık hizmetleri de verilmektedir.

En Çok tercih edilen ikinci seçenek: Evde bakım hizmetleri

Nüfusu gittikçe yaşlanmakta olan gelişmiş ülkeler, bakıma muhtaçlık riski ve sorununa karşı alternatif modeller arayışına girmiş ve yapılan yatırımlar sektörü hızla geliştirmiştir. Evde bakım hizmetlerinin arttırılması da bu konuda gerekli çözümler arasında karşımıza çıkmaktadır. Evde bakım hizmetleri, ülkemizde de en çok tercih edilen ikinci seçenek olarak görünmektedir. Avrupa ülkelerinde nüfusun yaşlanması ile birlikte devlet ve özel sağlık sigortası, bireysel emeklilik modellerinin yeniden kurgulandığı görülmektedir. Örneğin eşine bakmak durumunda olan kişilerin devletten ya da sigortadan bakım parası alması gibi yaklaşımlar görülmektedir.

Diğer bir konu da yaşlı bakımı konusunda eğitimli ve deneyimli personel ihtiyacıdır. Bu konuda üniversitelerde yeni bölümler açılması ileriki dönemde oluşabilecek ihtiyacı karşılamak için önemli konulardan biri olarak görünmektedir.

20 yıl içerisinde yeni çözüm önerilerine ihtiyaç duyulacak

Nüfusun yaşlanması, Türkiye’de bugün için acil bir sorun olarak görünmese de, önümüzdeki 20 yıl içerisinde yeni çözüm önerilerine ihtiyaç duyulacak sosyal bir süreç olarak değerlendirilmelidir. Planlama yapabilmek ve yol haritası belirleyebilmek açısından bu süre içerisinde gerekli tedbirlerin alınması önem kazanmaktadır.

Türkiye’de büyük ölçekli yaşlı bakım köyü projeleri hayata geçirilebilir

Özellikle Avrupa ülkelerinde yaşlı nüfus oranının fazla olması ve bakım ihtiyacının bulunması, Türkiye’nin doğal güzellikleri ve personel maliyetleri konusunda Avrupa’ya nazaran daha uygun olması gibi koşullar değerlendirildiğinde, Türkiye’nin Avrupa’daki yaşlı nüfusun bakımı için de cazip bir ülke konumunda olduğu söylenebilir. Yabancı emeklilik fonlarının yaşlı sağlık köyleri yatırımları konusunda Türkiye’ye ilgisi olduğu bilinmektedir. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de yaşlı bakımı konusunda daha çok üniversite mezunu personel yetiştirilmesi ve konunun uluslararası anlamda hukuki altyapısının oluşturulması ile birlikte, Türkiye’de büyük ölçekli yaşlı bakım köyü projelerinin hayata geçmesi beklenmektedir.

Emlak Haberleri

Etiketler

Emlak Kategorisindeki diğer haberler

 • Markalı konutların stok erime hızında rekor yaşandı
  Markalı konutların stok erime hızında rekor yaşandı

  REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ Haziran 2020 sonuçları açıklandı. Endekse göre, haziran ayında fiyatlar, bir önceki aya göre %1.12, geçen yılın aynı dönemine göre ise %6.34 oranında arttı. Konut alımında banka kredisi kullanımının 17.03’ten 47.03’e çıkarak bir önceki aya göre 30 puan arttığı haziran ayında, yükselen stok erime hızı 11.96 seviyesinde gerçekleşti.

 • AVRUPA KONUTLARI ATAKENT 4’TE 2. ETAP SATIŞA ÇIKTI
  AVRUPA KONUTLARI ATAKENT 4’TE 2. ETAP SATIŞA ÇIKTI

  ATAKENT 4 B Geleceğin Bağdat Caddesi olarak adlandırılan lokasyonda Avrupa Konutları Atakent 4’ü geliştiren Artaş İnşaat, şimdi de projenin 2. etabı Atakent 4 B’yi satışa sundu. Alıcılar, 1+1’den 4+1’e 362 konut ve 9 ticari ünitenin yer aldığı projedeki dairelere 0,64 oran, 180 ay vade ve 12 sonra ödeme avantajlarıyla sahip olabiliyor

 • Skyland İstanbul’dan rezidans sahibi olanlara 1 yıl kira garantisi
  Skyland İstanbul’dan rezidans sahibi olanlara 1 yıl kira garantisi

  Eroğlu Gayrimenkul, kamu bankaları tarafından başlatılan konut kampanyası seferberliğine, imza projesi Skyland İstanbul ile katılıyor. Sıfır peşinat ve 180 aya kadar 0,64 faiz oranı ile ev sahibi olmayı kolaylaştıran kampanyadan faydalanan yatırımcılar, ilk 12 ay hiçbir ödeme yapmayacak. Skyland İstanbul rezidansları, cazip fiyat avantajlarının yanı sıra 1 yıl kira garantisi de sunuyor

 • Antalya’ya yatırım yapan kazanıyor
  Antalya’ya yatırım yapan kazanıyor

  Sur Yapı’nın Antalya projesinde ‘‘Rahat Bi Nefes Al’’ kampanyası kapsamında, sağlık çalışanlarına özel 15 bin TL’ye varan ek indirim!

 • Sanayinin Modern Geleceği
  Sanayinin Modern Geleceği

  İstanbul'da Sanayinin, Endüstrinin ve Ticaretin YeniAdresi Modern Sanayi Merkezi Esenyurt’ta Yükseliyor.

 • KONUTTA SALGININ İZLERİ FAİZSİZ ELBİRLİĞİ SİSTEMİ İLE SİLİNECEK
  KONUTTA SALGININ İZLERİ FAİZSİZ ELBİRLİĞİ SİSTEMİ İLE SİLİNECEK

  Cumhurbaşkanlığının himayelerinde düzenlenen dünyanın ilk online Uluslararası COVID -19 Konferansı, İstanbul merkezli olarak gerçekleştirildi. Birçok ülkeden uzman ismin, yerli ve yabancı akademisyenin katılarak salgının sosyal hayata ve iş dünyasına etkilerinin tartışıldığı online konferansta, faizsiz Elbirliği Sistemi’nin Türkiye’deki ekonomik başarısı ele alındı.

© Copyright 2020 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.