|   |   | 

Türkiye trafo sektörü geçen yıl yüzde 30 büyüdü!

Bu yılın ilk yansında ise yüzde 5 küçülen sektör, umudunu yeni enerji yatırımlarına bağladı. Türkiye'de artan enerji yatırımlarıyla sektörün 2014'te yüzde 12 büyüyeceği tahmin ediliyor...

Türkiye trafo sektörü geçen yıl yüzde 30 büyüdü!

Enerji ihtiyacının büyük kısmını l yurtdışından karşılayan Türkiye'de, I I enerjiye yönelik yatırımlar artarken, bu yatırımlara bağlı olarak elektrik sektörü de her sene ortalama yüzde 7 ila yüzde 8 büyüyor. Enerji sektöründe yaşanan gelişmeler, alt sektör konumunda bulunan trafoya olumlu yansırken, firma temsilcilerine göre, bu durum trafo sektörünü büyütecek. Artan eneıji ihtiyacına bağlı olarak Türkiye'de, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlar hız kazanırken, enerji kaynaklartmn yerleşim birimlerine ve sanayi kuruluşlarına aktarılması için ise trafoya ihtiyaç var. Bu ihtiyacın trafo pazarını 2014 yılında yüzde 10 ila yüzde 12 oramnda büyüteceği konusunda hemfikir olan firma temsilcileri, ayrıca yaşanması beklenen büyümeye dağıtım şebekelerinin özelleştirilmesinin ve Türkiye'de artan inşaat yatırımlarının da önemli katkı sunacağını belirtiyor. 

Sektörde çok fazla sayıda ve farklı kategorilerde üretici olmasının; fiyat odaklı olan piyasada kârlılıkların çok düşük seviyelerde seyretmesine sebep olduğunu söyleyen firma temsilcileri, bundan dolayı iç pazarın yerli üreticilere yetmediğini vurguluyor. Büyüme trendinin devam etmesi için yerli üreticinin dış pazarlara açılmasının önemi konusunda birleşen sektör aktörleri, ancak Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yerli üreticilerin, uluslararası firmalarla olan rekabet gücünü azalttığını kaydediyor. Bu duruma kamunun bir çözüm getirilmesi ve ihracatı destekleyecek kredi kanallarının oluşturulması beklentisi içinde olan sektör aktörleri, sağlanacak desteklerle 2014 yılında sektörün büyüyeceğine ve ihracat oranın artacağına dikkat çekiyor. 

Pazar, ilk yanda yüzde 5 küçüldü Trafo sektörüne dair net veriler olmamakla birlikte sektörün 2012 ytlını yüzde 30 pazar büyümesiyle geride brraktığı tahmin ediliyor. Elde edilen yüzde 30'luk büyümede inşaat sektörünün hareketlenmesi, dağıtım şebekelerinin özelleştirilmesi ve artan enerji yatırımları üe üreticilerin gelişmekte olan pazarlara yönelmesi önemli rol oynarken, firma temsilcileri, özellikle yeni pazarlar olan Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Türk cumhuriyetlerindeki hareketliliğin Türkiye trafo pazarına olumlu yansıdığım söylüyor. Ancak 2012 yılında yaşanan hareketliliğin yılın son çeyreğinde yerini durgunluğa bıraktığını anlatan firma temsilcileri, yaşanan durgunlukla birlikte sektörün 2013 yıitna dair hedef ve beklentilerine ulaşamadığım vurguluyor. Firma temsilcileri, hedeflere ulaşılamamasının temelinde küresel piyasalardaki durgunluğun gelişen ekonomileri de etküemeye başlamasrnm ve buna bağlı olarak Türkiye'de alınan ekonomik önlemlerin etkili olduğu kanısrnda. Firma temsilcilerine göre, yaşanan bu olumsuzluklara bağlı olarak trafo pazart, 2013 yılının ilk çeyreğinde üretim ve satış anlamında yüzde 5 daraldı. 

İlk yandaki daralmada bazı dağıtım şebekelerindeki özelleştirmelerin yeni olması da etkili olurken, Çin ve Hindistan'ın 2013 yılında dış piyasalarda hakimiyetini artırması ise sektörün ihracatım olumsuz etkiledi. Tüm olumsuzluklara bağlı olarak 2013 yılma dair sektörel anlamda büyüme beklentisi içinde olamayan firma temsücileri, 2013 yılının geçen seneyle aynı sevilerde tamamlanacağı görü40 adet Sektörde faaliyet gösteren firma sayısı %30 oran Türkiye trafo pazarının 2012 yılı tahmini büyümesi' 500 milyon dolar Türkiye trafo pazarının ulaştığı tahmini ticaret hacmi şünde. Türkiye trafo sektörüne dair resmi veriler olmamakla birlikte şu anda pazarda faaliyet gösteren üretici firma sayısınrn, tamir trafosu yapan ve atölye olarak çalışan firmalar da dahil, 35 ila 40 arasında değiştiği tahmin ediliyor. Ancak sektörde uluslararası standartlara uygun üretim yapan firma sayısınrn ise 10 civarında olduğunu belirtiliyor. 

Son 10 yılda trafo sayısı %28 arttı Günümüzde dünya transformatör pazan 30 milyar dolan aşarken, bu pazarda en büyük payı Çin ve Hindistan gibi ülkeler alıyor. 

Çin, Hindistan gibi ülkeler dikkat alınmazsa, Türkiye trafo üreticisi sayısı bakımından birçok ülkenin önünde olduğunu belirten sektör aktörlerine göre, Türkiye'de iç pazar 2013 yılında ihracat dahil yaklaşık 500 müyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaştı. Aynca son 10 yılda Türkiye trafo sayısının 28.6, trafo kapasitesinin ise yüzde 60.7 arttığı tahmin ediliyor. Firma temcileri, ticaret hacminin ve trafo kapasitesinin artışında Türkiye'nin son 10 yılda gösterdiği büyümeyle artan elektrik enerjisi talebinin ve yatınmlannın yanı sıra elektrik iletim sistemindeki kurulu güç artışrnın etkili olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye'de özellikle artan enerji yatınmlarına bağlı olarak önemli bir büyüme potansiyeline sahip olan trafo sektörü, 2012 yılının son çeyreğinde trafo yağlarına uygulanan ÖTVden şikayetçi. 

Firma temsilcileri, yağlara uygulanan ÖTVnin yerli trafo üreticilerinin dış piyasalarda, uluslararası firmalarla olan rekabetini zorlaştırdığını belirtirken, sektörün geçen sene yakaladığı dağıtım trafolanndaki ihracata bu sene ancak erişebileceği kanaatinde. Sektördeki bir diğer önemli sıkıntılanmn bakır malzeme kullanılarak üretilen trafolarda ara kontrollerin yapılmaması olduğuna dikkat çeken sektör aktörlerine göre, bu durum sektörde haksız rekabetin yaşanmasına neden oluyor.DünyaFocus

Gündem Haberleri

Gündem Kategorisindeki diğer haberler

  • BÜYAP proCE Yarışması 2017
    BÜYAP proCE Yarışması 2017

    Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü, bu sene proje geliştirme yarışması "ProCe" nin ikincisini düzenliyor. Yarışmaya başvurmak için son tarihin 2 Kasım olduğu açıklandı.

  • Barter ve Uluslararası Barter Ticaret Modeli
    Barter ve Uluslararası Barter Ticaret Modeli

    Dünyada yaygın olarak kullanılan barter sistemini, Türkiye ticaretine yeni bir soluk getirmek amacıyla 2004 yılında kurulan Garanti Barter, faaliyetlerini uluslararası ticarete taşımak için harekete geçti.

© Copyright 2016 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.

footer