|   |   | 

Yabancılara Konut Satışı Kolaylaşacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar 'ın mütekabiliyet (karşılıklılık) esası aramadan yabancılara mülk satışının önünü açacaklarına dair açıklaması inşaat sektöründe hareketliliğe neden oldu.

Yabancılara Konut Satışı Kolaylaşacak

Bayraktar, "JeolojikÇevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar 'ın Mütekabiliyet (karşılıklılık) esası aramadan yabancılara mülk satışının önünü açacaklarına dair açıklaması İnşaat sektöründe hareketliliğe neden oldu. Mevcut yasal düzenlemeye göre yabancıların ülkemizde Taşınmaz mal ediniminde Mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesi uygulanmaktadır. Karşılıklılık ilkesi uyarınca, yabancıların Türkiye'de Taşınmaz mal ediniminde, söz konusu yabancıların vatandaşı oldukları ülkelerde Türk vatandaşlarına taşınmaz mal edinimi hakkının hukuki ve fiili olarak tanınmasıdır.

Konuyla ilgili tasarının önümüzdeki günlerde Meclis'e sunacaklarını ifade eden Bayraktar: "Gelişmiş ülkelerde böyle bir uygulama olmadığını, eğer bir yabancı kuruluş büyük Arsa almak isterse bunun için yasaya gerekli tedbirleri koyacaklarını, ancak güvenlik, milli strateji bakımından satılmaması gereken büyük arsaların satılmayacağını, ama kat irtifakı kurulmuş, ada bazında, küçük parsel bazında veya Yatırım yapılacak alanlar gibi ikamet etmelerini sağlayacak yazlık veya daireleri yabancıların satın alabileceğini ifade etti. Sözü edilen tasarı henüz yasalaşmadığından bu yazımızda mevcut yasal düzenlemeye göre yabancıların taşınmaz mal edinimi incelenecektir.

Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ülkemizde taşınmaz edinimine ilişkin düzenlemeler Tapu Kanunu'nda yer almaktadır. Kanunun 35. ve 36. maddelerindeki düzenlemeleri üç ana başlıkta değerlendirmek gerekir.konuthaberleri.com

1-Yabancı Uyruklu Gerçek Kişilerin Taşınmaz Mal Edinimi

Tapu Kanunu'nun 35. maddesi gereğince; yabancı uyruklu gerçek kişiler, karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, Türkiye'de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, uygulama İmar planı veya mevzii İmar Planı içinde bu amaçlarla ayrılıp tescil edilen taşınmazları edinebilirler. Ancak yabancı uyruklu bir gerçek kişinin ülke genelinde edinebileceği taşınmazların toplam yüzölçümü iki buçuk hektarı geçemez. Buna göre yabancı uyruklu gerçek kişiler, Türkiye'de ancak iş yeri ya da mesken olarak kullanmak amacıyla taşınmaz mal edinebilirler. Bu düzenleme gereğince, yabancı gerçek kişilerin Türkiye'de mesken/işyeri dışında taşınmaz edinebilmeleri mümkün değildir.

Yabancı gerçek kişilerin Türkiye'de taşınmaz edinimlerine getirilen diğer bir sınırlama ise bu kişilerin ülke genelinde edinebilecekleri taşınmazların toplam yüzölçümünün 2,5 hektarı geçemeyeceğidir. Ayrıca Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nda olduğu gibi diğer bir takım mevzuatla da kamu yararı ve ülke güvenliğinin gerektirdiği durumlarda yabancıların ülkemizde taşınmaz edinimi kısıtlanabilir.

2- Yabancı Ülkelerde Kendi Ülkelerinin Kanunlarına Göre Kurulan Tüzel Kişiliğe Sahip Ticaret Şirketlerinin Taşınmaz Edinimi

Tapu Kanunu'na göre, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz edinebilirler. Bu özel Kanunlara Turizm Teşvik Kanunu, Petrol Kanunu, Endüstri Bölgeleri Kanunu, Özelleştirme Kanunu, Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu örnek verilebilir.

3- Yabancı Yatırımcıların Türkiye'de Kurdukları veya İştirak Ettikleri Tüzel Kişiliğe Sahip Şirketlerin Taşınmaz Edinimi

Yabancı yatırımcıların Türkiye'de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketler, "ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek" üzere taşınmaz edinebilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

Yabancı yatırımcıların Türkiye'de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketler yabancı şirket değildir. Sermayesinin ve/veya ortaklarının tamamı yabancı olan ancak Türkiye'de kurulan şirketler, hukuki olarak yabancı şirket değil Türk Şirketi statüsündedir.

Yukarıda anılan Yönetmelik uyarınca Türkiye'de taşınmaz mülkiyeti edinmek isteyen yabancı yatırımcılaryönetmelikte belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte taşınmazın bulunduğu yerdeki Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne başvururlar. Taşınmaz edinimi başvurusunun yapılmasına müteakip Valilik, Genelkurmay Başkanlığı veya yetkilendireceği komutanlıklardan; taşınmazın askeri yasak bölge, askeri güvenlik bölgesi veya stratejik bölgede kalıp kalmadığını 15 gün içinde bildirilmesini ister. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde söz konusu taşınmazın belirtilen alanlar içerisinde olmadığına hükmedilerek işlem yapılır. Bunun dışında Valilik, taşınmazın özel güvenlik bölgesi içinde kalıp kalmadığını, il emniyet müdürlüğünden veya il jandarma komutanlığından 15 gün içerisinde bildirmesini talep eder. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde söz konusu taşınmazın özel güvenlik bölgesi içerisinde olmadığına hükmedilerek işlem yapılır.Kaynak:Haberler.com

Emlak Haberleri

Emlak Kategorisindeki diğer haberler

 • Günü Birlik Kiralamalara Vergi Kaydı Uyarısı
  Günü Birlik Kiralamalara Vergi Kaydı Uyarısı

  Didim Emlak Müşavirler Derneği Başkanı Osman Coşkun gayrimenkullerini kısa süreli kiralama (günübirlik) şeklinde vereceklerin Vergi Dairesine bildirim yapmaları gerektiğini bildirdi.

 • Rize'de Konut Satışlarında Ciddi Artış Oldu
  Rize'de Konut Satışlarında Ciddi Artış Oldu

  2017 yılı Mayıs ayında Doğu Karadeniz’de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde yüzde 2,2 artış ile 2 bin 588 oldu. Rize ise konut satışlarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 57,8 artış ile dikkat çekti.

 • 3S Firuze Konakları İçin Acele Eden Kazançlı Çıkıyor!
  3S Firuze Konakları İçin Acele Eden Kazançlı Çıkıyor!

  İstanbul Avcılar’da E-5 aksındaki en büyük proje olan 3S Firuze Konakları yatay mimarisi ve ferah tasarımıyla dikkat çekiyor. Yüksek kiralama potansiyeline sahip bulunan proje tamamlandığında %40 değer artışı öngörülüyor.

© Copyright 2016 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.

footer