|   |   | 

Yapı denetim izin belgesi almak için gerekli belgeler

Yapı denetim izin belgesi almak için gerekli belgeler... Yapı denetim izin belgesi nereden alınır?

Yapı denetim izin belgesi almak için gerekli belgeler

Yapı denetim kuruluşlarının denetimlerini gerçekleştirebilmeleri için izin belgelerinin bulunması gerekmektedir.

Yapı denetim kuruluşlarının bu izin belgesini edinmesi için bazı evraklarla başvuruda bulunmaları istenir.

İşte, yapı denetim kuruluşlarının denetim izin belgesi başvurularında aranan belgeler...

 1. Kuruluşa ait kuruluş ilanının yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ticaret ve Sanayi Odasınca onaylı örneği
 2. 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun “Amaç, kapsam ve tanımlar” başlıklı 1 inci maddesinde belirtilen konuyu içeren ve bu konu dışında başkaca hiçbir faaliyeti kapsamayacak şekilde düzenlenmiş, kuruluşun amaç maddesini gösterir ticaret ve sicil gazetesinin aslı veya Ticaret ve Sanayi Odasınca onaylı örneği
 3. Kuruluş ilanından sonra var ise hisse devri, amaç ve adres değişikliklerini gösterir ticaret sicil gazetelerinin aslı veya Ticaret ve Sanayi Odasınca onaylı örneği
 4. Son üç ay içerisinde düzenlenmiş ticaret ve sanayi odası kayıt belgesinin veya faaliyet belgesi
 5. Kuruluş vergi levhası nüshası
 6. Tüm şirket müdürlerine ait noter tasdikli imza sirkülerinin asılları
 7. Kuruluş ortaklarının her birine ait;

- Diploma veya yerine geçen belgelerin asılları veya ibraz edilen asıllarının idare tarafından görülmüş suretleri veya noter tasdikli suretlerinin,

- Yönetmelik eki ek-13’deki form-11 kuruluş ortağı taahhütnamelerinin, aşağıda belirtilen örneğine uygun olarak düzenlenmiş asıllarının,

- Şirket yetkilisinin noter tasdikli imza sirküleri ile diğer (yetkili olmayan) ortakların imza beyanı asıllarının,

- T.C. Kimlik fotokopilerinin,

son üç ay içerisinde düzenlenmiş;

- Meslek odası kayıt belgelerinin (asıl),

- Sabıka kayıtlarının olmadığına dair beyanları veya adli sicil kayıt belgelerinin (asıl)

 1. Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereği kuruluşta asgari istihdam edilmesi gereken her bir denetçi mimar ve mühendise ait;

- Denetçi belgesi nüshalarının,

- Yönetmelik eki ek-14’deki form-12 denetçi taahhütnamelerinin, aşağıda belirtilen örneğine uygun asıllarının,

- Noterden onaylı imza beyanları (aslı),

- Kuruluş yetkilisi ile denetçi arasında çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren, aşağıda belirtilen hususlara dahilinde düzenlenmiş sözleşme asıllarının,

- TC Kimlik belge nüshalarının,

- İkametgâh belgelerinin (aslı),

 1. Kuruluşta görev alacak çekirdek personel denetçi bilgilerinin, www.yds.gov.tr internet adresi üzerinden yapı denetimi sistem girişlerinin yapılması,

- Aynı web adresinden, kuruluş yetkilisince her bir sayfası imzalanmış, Yapı Denetim Sistemi Kullanım Sözleşmesi aslının,

 1. İl Müdürlüklerince düzenlenmiş, Genel Müdürlüğümüze hitaben yazılmış yazı ekinde;

- Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen asgari büro ve donanım şartlarının sağlandığına dair düzenlenmiş büro denetim kontrol formu ve kuruluş büro denetim raporunun,

- Yönetmeliğin 32 inci maddesinde yer alan esaslara uygun teminatın verildiğini gösterir, 2015/8 sayılı Genelgede belirtilen esaslara uygun olarak aslı gibidir yapılmış alındı makbuz nüshasının,

Yukarıda belirtilen belgeler bir dosya içerisinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Harbiye Mah. Çetin Emeç Bulvarı No:5 Dikmen/Çankaya/ANKARA adresine gönderilmelidir.

Emlak Haberleri

Emlak Kategorisindeki diğer haberler

 • Yalnız Yaşayanlar İçin Güvenlik Önerileri
  Yalnız Yaşayanlar İçin Güvenlik Önerileri

  Günümüzde kent hayatında karşılaşılan sorunlar arasına ne yazık ki giderek artan suç oranları da eklendi. Özellikle hırsızlık vakalarının tırmanışta olması nedeniyle, ev güvenliğini sağlamak daha da önem kazandı.

 • Kirayı Geciktiren Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?
  Kirayı Geciktiren Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

  Kirasını geciktiren kiracı nasıl tahliye edilir, ev sahibinin tahliye hakkı var mıdır, kiracı kirayı ne kadar geciktirebilir, kirasını geciktiren kiracının tahliyesi nasıl sağlanır?

 • Evler İçin Kokusuz Kompost Kutusu
  Evler İçin Kokusuz Kompost Kutusu

  Tasarımcı Benjamin Cullis Watson'un evler için tasarladığı çöp kutusu, organik atıkları kokusuz ve hijyenik bir şekilde komposta çeviriyor.

© Copyright 2016 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.

footer