|   |   |  Yapı Denetim Kuruluşlarının Proje Aşamasında Görevleri Nelerdir?

Yapı Denetim Kuruluşlarının Proje Aşamasında Görevleri Nelerdir?

Yapı denetim kuruluşu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı denetimi görevini yapan, ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluşan tüzel kişiliktir.

Yapı Denetim Kuruluşlarının Proje Aşamasında Görevleri Nelerdir?

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği, yapı denetim kuruluşlarının görev ve sorumluluklarını düzenlemektedir.

Yönetmeliğe göre, yapının inşa edileceği parseli ilgilendiren imar durumu belgesi, aplikasyon krokisi, tapu kaydı örneği, zemin etüdü raporu ile gerekli diğer belgelerin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol ederek kopyalarını dosyasında muhafaza eder.

Proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler aracılığıyla, proje müelliflerince hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının, mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esaslarına, imar planına, imar yönetmeliklerine ve diğer mevzuata, şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol eder, proje müelliflerinin ilgili meslek odasına üyeliğinin devam ettiğine dair taahhütnamesi ile mesleki kısıtlılığının olmadığına dair taahhütnamesinin olup olmadığını kontrol eder. İdareler sorumluluk alan mimar ve mühendislerin yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına bildirir.

Yapı ruhsatı vermeye yetkili idarelerin dışındaki kurumlar tarafından onaylanması gereken elektrik, telefon ve doğalgaz tesisat projelerini ilgili mevzuata göre inceler, zamanında ve usulüne uygun olarak onaylanmasını temin eder.

Uygun proje kontrol formunu esas alarak incelediği projelerde tespit edilen hata, eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesini sağlar.

İncelenen projeler, uygun görülmesi hâlinde, yapı denetim kuruluşu adına ilgili denetçi mimar ve denetçi mühendisler tarafından imzalanır ve kuruluş tarafından tasdik edilir.

Zemin ve temel etüdü raporunun hazırlanmasına ilişkin esaslara uygun olarak bir zemin etüdü raporunun olup olmadığını tespit ederek uygunluk görüşü verir. Raporun uygunluğunu tespit için, bünyesinde konu ile ilgili yeterli teknik eleman bulunmadığı hâllerde hizmet satın alabilir.

Gündem Haberleri

Etiketler

Gündem Kategorisindeki diğer haberler

  • Mutfak sektörünün ihracatı ilk 8 ayda 3 milyar dolara yaklaştı
    Mutfak sektörünün ihracatı ilk 8 ayda 3 milyar dolara yaklaştı

    13-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Zuchex Fuarı’nı değerlendiren İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, başarılı bir fuar yapıldığını belirterek, "Uluslararası pazarlarda karşılaştığımız siyasi ve ekonomik olumsuzluklara rağmen ihracatımızı artırmaya, firmalarımıza yeni pazarlar açmaya devam ediyoruz" dedi.

  • Tarım Krediden 'katılım bankası' hamlesi 
    Tarım Krediden 'katılım bankası' hamlesi 

    Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, “Yurt içinde ve yurt dışında ortaklarla bir katılım bankası kurma hedefimiz var. Çok da uzun olmayan vadede katılım bankası anlamında faizsiz sistemle böyle bir çalışma yapacağız” dedi.

© Copyright 2018 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.