|   |   | 
  • Yavuz Sultan Selim Camii
    Yavuz Sultan Selim Camii

Yavuz Sultan Selim Camii Projesi

  • Fatih / İstanbul
  • Teslim Tarihi:
  • Fiyat Aralığı:
  • Metrekare Aralığı:
  • Daire Tipleri:
  • Kampanya:
  • Favorilerime Ekle

Yavuz Sultan Selim Camii Fiyatları ve Genel Özellikleri

Yavuz Sultan Selim Camii Tarihçesi: 

Bulunduğu semte adını veren bu camii Yavuz Sultan Selim adına oğlu Kanuni Sultan Süleyman tarafından Haliç ‘e hakim bir tepe üzerine yaptırılmıştır. İnşasına H.926/ M.1519 da başlanış ve H.929/ M.1522 tamamlanmış olduğu taç kapı- sı üzerindeki kitabesinden anlaşılmaktadır.Bazı yayınlar bu külliyenin mimarını Mimar Sinan olarak göstermiş ise de arşiv vesikaları eserin Mimar Acem Ali tarafından yapıldığını göstermektedir . Zaten bu tarihlerde Sinan daha mimar olarak başlamış ve kendi eseri olmadığı Sadi Çelebi’nin Tezkeresinde zikredilmektedir. Kare planlı olan caminin geniş sathı, 24m çapında ve 325m yükseklikte büyük bir pantantifli kubbe ile örtülmüş ve bu kubbenin ağırlığı da duvarlara gömülmüş kemerlere yüklenmiştir. Dokuzar birimden oluşan tabhane kanatları yanlarda pantantifli küçük kubbelerle örtülmüştür. Kare kaideli,çokgen gövdeli,tek şerefeli ve şerefe altlıkları mukarnaslı olup temiz taş işçiliği ile yapılmış 38m yüksekliktedir. İki minaresi tabhane kanatları ile şadırvan avlusunun birleştiği köşelere yerleştirilmişlerdir. 

Yavuz Sultan Selim Camii Mimari Yapısı:  

Tamamiyle köfeki taşından inşa edilen bu caminin Hünkar Mahfili,zarif dilimli, kemerli, alt tabanı çok renkli nefis kale işleri ile süslü ve çeşitli renkte mermer sütunlar üzerine oturtulmuştur.Yanları şebeke süslemeli mermer minber ve taş mihrap geleneğe bağlı olarak sade ve klasik üsluptadır. Kapı kanatları ile pencere kapakları fildişi sedeflerle zenginleştirilmiş,güzel ağaç işçiliğini göstermektedir.İçte ve avludaki sivri kemerli pencere alınlıkları renkli sır tekniği ile imal edilmiş ve zarif çinilerle süslenmiştir. İç avlunun giriş kapısının yanındaki duvarda güneş saati bulunmaktadır. Süslü kafeslerini Sultan İbrahim koydurmuştur.Son derece işlemeli kürsüsü ahşaptır.Mermerden yapılmış müezzinler mahfili sağ tarafta ve ortadadır. Kuzeyde enine dikdörtgen planlı, 18 sütun üzerine yerleştirilmiş 20 kubbeli ve revaklı şadırvan avlusu yer almaktadır. Doğu ve batıya açılan önleri sakıflı müstakıl girişlerde donatılmış,tabhanelerin köşelerindeki dörder birim,duvarlarla kuşatılarak ocaklı odalar meydana getirilmiştir. Aralarındaki altışar birimde dört eyvanlı plan şemasını devam ettiren bir dağılım yeri olarak değerlendirilmektedir. Kapılarından biri türbe kapısı ,batısındaki çarşı kapısı, kuzeyindeki kırk merdiven kapısı dır. Sağ ve solundaki kapılarda 1990 senesinde Vakıflar tarafından yenilenmiştir. 

Camide Bizans devrinin açık su havuzlarından biri mevcuttur.Giriş kapısının sağında is odaları bulunmaktadır. 

Caminin mihrabı önüne tesadüf eden Yavuz Sultan Selim türbesi sekizgen köşeli plan üzerine inşa edilmiş olup tek kubbelidir. Medhalin iki yanı çini panolarla bezelidir.Sağ taraftaki pano H.929/M1523 tarihli bir kitap ihtiva etmektedir. Sanduka çerçevesi sedefkari-dir. Sandukası üzerinde,Yavuz’un Mısır seferine giderken hocasının atının ayağından sıçrayan çamurla kirlenmiş kaftan,vasiyeti olarak örtülmüştür. 

Şehzadeler türbesi altı köşeli bir plan üzerine yapılmış olup kubbe kasnağında “Ayet el Kürsi” kabartma olarak yazılmıştır.Tütbede,Kanuni Sultan Süleyman’ın oğulları Mahmut ve Abdullah ile kızları Güherhan ve Hüma Şah Sultanlar medfundur.Bu yerde bulunan ve yıkılmış olan türbede Selim 1’in zevcesi ile Kanuni’nin anası Ayşe Hafsa Sultan ile Selim 1’in kızı Sadrazam Müverrih Lütfi Paşa’nın zevcesi Şah Sultan metfundur.Sultan Abdülmecit’in türbesi isealtı köşeli basit kubbeli bir binadır.25 Haziran 1861’de vefat eden Sultan Abdülmecit ile oğulları burada medfundur. 

Yavuz Sultan Selim Camii Diğer Bilgiler:

Caminin çevresinde yer alan medrese, sıbyan mektebi imaret hamam gibi külliyeden geriye sadece sıbyan mektebi kalabimiştir.İmarefin yerine kız lisesi yapılmıştır. 6000 m2 alanı olan bahçede üç adet 700.000 tonluk su sarnıcı bulunmaktadır. camiide bir imam-hatip, bir müezzin-kayyımı bulunmaktadır. Meşruta vardır. Tuvalet ve şadırvanları vardır.Vakit namazlarında 80-100, Cuma namazlarında ise 400-500 arası cemaati bulunmaktadır.

Yavuz Sultan Selim 
Camii Adresi: 

Balat Mh., 34083 Fatih/İstanbul

Yavuz Sultan Selim Camii - 3 Boyutlu Görmek İçin Tıklayınız.

Yavuz Sultan Selim Camii Resim Galerisi

Neden Yavuz Selim Camii?

Yavuz Sultan Selim Camii Proje Özellikleri

Bu Bölgede İlginizi Çekebilecek Diğer Projeler

© Copyright 2016 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.

footer