|   |  YDK Yapı Firması
YDK Yapı

YDK Yapı

  • Kuruluş Tarihi : 2011

  • Proje Sayısı : 1

YDK Yapı, konut, ofis ve residence projeleri, YDK Yapı hakkında genel bilgiler, projelerin lokasyonları ve YDK Yapı ile ilgili tüm haberlere bu sayfada ulaşabilirsiniz.

YDK Yapı Hakkında

YDK YAPI 9 Ocak 2011 tarih ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 627. Sayfasında yayınlanarak, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, Çetinkaya Cad. No:97 K.2 D.5 adresinde faaliyetine başlamıştır.

Şirketin amaç ve faaliyet konusu, her türlü inşaat işleri yapmak, satmak, kendi hesabına arsalar alıp bunlar üzerinde veya başkalarına ait araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş merkezleri, fabrikalar, yollar, barajlar ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler inşaa etmek, kiraya vermek, yurt içinde veya dışında kapalı zarfla teklif verme, açık arttırma veya eksiltme, teklif ya da pazarlık usulü ile inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek, ihaleye çıkarılan işlere arttırma veya eksiltme, teklif ya da pazarlık usulü ile inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek, ihaleye çıkarılan işlere dair teklif vermek, gereğinde işleri üstlenmek ve teslim etmek, prefabrike yapılar, havuz inşaatları, her türlü dekorasyon işleri yapmak, her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi kapsamında mimarlık mühendislik teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplamalar, teknik danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak ve bunlarla ilgili hizmet grupları kurmak ve işletmek, kadastro, yol, su, kanalizasyon, boru hattı ve parselasyon planlamalarının yapımı, İslah-İmar Planları yapımı ve uygulamaları, her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid işleri ile parselasyon çalışmalarının gerçekleştirilmek amacı ile teşekkül etmiş bir kuruluştur.

KALİTE STANDARTLARI
YDK YAPI, kalite yönetim sistemi, hızlı karar vermek ve uygulamaya geçebilmek için, minimum bürokrasi ve dokümantasyon prensiplerine dayanılarak oluşturulmuştur. Bu özellikler, aşağıda belirtilmiş proje bazlı yönetim ve süreç yaklaşımları kullanılarak kazanılmış ve kalite yönetim sistemine başarı ile entegre edilmiştir:

  • Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmaya gayret etmek,
  • Ortak gaye ve yön oluşturmaya liderlik ederek, şirket hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanların tamamıyla dahil olabilecekleri ortamı yaratmak ve bu ortamı korumak,
  • YDK YAPI, tüm seviyelerde, organizasyon esasını teşkil ettiklerinin bilincinde olmak ve onların tam katılımı ile yeteneklerinin YDK YAPI'nın kalite başarısı için kullanılmasını sağlamak,
  • Arzu edilen sonuçlara daha verimli şekilde ulaşmak için faaliyetleri ve ilgili kaynakları tek bir süreç olarak yönetmek,
  • Birbiri ile ilişkili süreçleri, YDK YAPI'nın kalite hedeflerini başarmada etkililiğine ve verimliliğine katkıda bulunan bir sistem olarak tanımlamak, anlamak ve yönetmek, YDK YAPI'nın genel performansının, organizasyonun daimi bir hedefi olarak sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Veri ve bilgilerin analizine dayanan etkili kararlar almak,
  • Müşteri ilişkilerinde, ortak değer yaratmak için, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmak.

Tel: 0212 728 2110
Fax: 0212 728 2110
Email: info@ydkyapi.com
Adres: Alibey Mahallesi, Çetinkaya Cad. No:97 K.2 D.5 İstanbul / Silivri

YDK Yapı Projeler Haritası

YDK Yapı Projeleri

© Copyright 2020 | 3DKonut.com inşaat, konut projeleri ve emlak haberleri platformu. | Her Hakkı Saklıdır.